Autopilot

Vi utvecklar och använder autonomi i stor omfattning. Vi tror att ett tillvägagångssätt som baseras på avancerad AI för vision och planering som stöds av effektiv användning av hårdvara för inferens är det enda sättet att nå en allmän lösning på total självkörning.

Hårdvara

Hårdvara

Bygg kiselchips som driver vår programvara för total självkörning från grunden, med hänsyn till alla små arkitektoniska och mikro-arkitektoniska förbättringar, samtidigt som du pressar på för att få ut maximal prestanda per kisel per watt. Ta fram arbetsplanering, tidsplaner och effektanalyser på konstruktionen. Skriv robusta, randomiserade tester och resultattavlor för att kontrollera funktionalitet och prestanda. Genomför kompilatorer och drivrutiner för att programmera och kommunicera med chippet, med stark fokus på optimering av prestanda och energibesparingar. Verifiera slutligen chippet och för ut det i massproduktion.

Neurala nätverk

Neurala nätverk

Applicera avancerad forskning för att utbilda djupa neurala nätverk om problem inom allt från perception till styrning. Våra per-kamera-nätverk analyserar råa bilder för att utföra semantisk segmentering, objektdetektering och monokulär djupberäkning. Våra översiktsnätverk hämtar in video från alla kameror för att ta fram vägens layout, den statiska infrastrukturen och 3D-objekten direkt i vy uppifrån. Våra nätverk lär sig utifrån de mest komplicerade och mångsidiga scenarierna i världen, iterativt inhämtat från vår fordonsflotta med nästan 1 miljon bilar i realtid. En fullständig version av neurala nätverk för autopilot innefattar 48 nätverk som tar 70 000 GPU-timmar att träna upp 🔥. Tillsammans producerar de 1000 olika tensorer (förutsägelser) vid varje tidpunkt.

Autonomitetsalgoritmer

Autonomitetsalgoritmer

Utveckla de kärnalgoritmer som kör bilen genom att skapa en trogen återgivning av världen och planera rörelseriktningar i detta utrymme. För att kunna utbilda neurala nätverk för att förutsäga sådana återgivning skapar man algoritmiskt noggrann och storskalig data om markförhållanden genom att kombinera information från bilens sensorer i rymd och tid. Använd toppmodern teknik för att bygga upp ett robust system för planering och beslutsfattande som fungerar i komplicerade verkliga situationer där det finns osäkerhet. Utvärdera dina algoritmer i stor skala med hela Tesla-flottan.

Grundläggande kod

Grundläggande kod

Genomströmning, latens, korrekthet och determinism är de viktigaste mätvärdena för optimering av vår kod. Bygg upp den programvarumässiga grunden för Autopilot från de lägsta nivåerna i stacken och integrera strikt med vår anpassade hårdvara. Implementera oerhört pålitliga uppstartsrutiner med stöd för trådlösa uppdateringar och ta fram anpassade Linux-kärnor. Skriv snabb, minneseffektiv kod på grundläggande nivå för att ta emot stora volymer högupplöst data från våra sensorer och dela med sig av den med till flera konsumentprocesser, utan att påverka latensen för den centrala minnesåtkomst eller svälta ut kritisk funktionskod från processorns cykler. Gör krympnings- och pipelineberäkningar för olika typer av bearbetningsenheter i hårdvaran som är fördelade över flera system-på-chip.

Utvärderingsinfrastruktur

Utvärderingsinfrastruktur

Bygg upp utvärderingsverktyg i öppna och slutna kretsar med hårdvara i kretsen samt omfattande infrastruktur i stor skala för att öka innovationstakten, spåra prestandaförbättringar och förhindra återgångar. Använd anonymiserade karaktäristiska klipp från vår vagnpark och integrera dem i stora sviter av testfall. Skriv kod som simulerar vår verkliga miljö och producerar mycket realistisk grafik och andra sensordata som matas in i vår programvara för Autopilot för direkt avbuggning eller automatisk testning.

obligatoriskt

Skickar in...

Tack för din anmälan! Vi kommer att kontakta dig.

Tyvärr kan vi inte behandla din begäran just nu. Försök igen senare.