Product Specialist Intern - Shenyang - Campus

Product Specialist Intern - Shenyang - Campus

Jobbkategori
Sales & Customer Support
Plats
, Liaoning
Req. ID
40814
Typ av jobb
Full-time
BYGG FRAMTIDEN

 Responsibilities

 • Manage the customer’s Tesla experience in the most positive way. Welcome all walk in guests, answer questions and enthusiastically educate all customers and fans about the benefits of going electric, generally publicize going electric knowledge.

 • Through effective communication, encourage customers to get behind the wheel of a Tesla product for themselves and provide an experience that future customer would highly recommend to friends and family.

 • Responsible for collecting qualified customer information, assist market events, explore customer needs, stimulate customer demand, cooperate with Owner Advisor to meet store’s sales target.

 • Provide high quality service to existing Tesla owner community.

 • Employee must learn about the company and products related knowledge, keep up with industry trends and best practices

 • Pass internal testing including but not limited to training, drive skill test, in store test, Role play and related test, otherwise he or she will not be able to meet the full time employee’s requirement.

 • Communicate with the external clients and partners in a professional way, and also ensure effective communication and great cooperation with internal colleagues (Among same and different function/ store/region).

 • Get a driver's license within the time required by the company and have skilled driving skills.

 • During the probationary period, including not limited to transfer, promotion, etc., are not considered to pass the probationary period and the employee is required to pass the probationary period.

 • Other Responsibilities: Perform other related duties as assigned, based on the business need.

   

Requirements

 • Fresh graduate or 1-2 years’ work experience in retail, industry and key account sales .

 • Highly appreciate Company culture and value.

 • Strong communication and customer service experience required.

 • Exceptional self-management and self-learning ability. Positive, enthusiastic and passionate about the changes in the personal transportation industry.

 • Ability to understand and convey business issues and technical concepts.

 • Strong sense of team mentality and reliability.

 • Ability to work evenings and weekends in retail environment. Retail, industry and key account sales experience preferred.

主要职责

 • 保证最佳客户体验:接待所有进店客人,回答问题,热情的为客户和特斯拉粉丝介绍电动汽车的优点,普及电动车知识。
 • 通过良好的沟通,帮助特斯拉爱好者及未来车主更好地了解公司动态,明确特斯拉的发展前景并鼓励顾客试驾
 • 收集潜在客户,参加市场活动,探索客户购买需求、激发客户需求,配合销售主管完成门店的销售目标。
 • 对现有特斯拉车主提供高质量客户服务。
 • 认真学习了解公司及产品的相关知识,及时了解最新行业发展和最佳实践。
 • 通过公司安排的内部测试,包括但不限于课程培训及测试、驾驶技术测试、店内测试、角色扮演、能力认证、试用期评估等,以达到正式员工的标准和要求。
 • 和外部客户、外部人员,保持清晰、准确、职业、礼貌的沟通, 和内部同事保持良好的沟通和团队协作(包括同部门、跨部门;同门店、跨门店;同地区、跨地区之间)。
 • 在公司要求的时间内获得驾照,并具备熟练的驾驶技能。
 • 员工在试用期期间发生的任何职位变更,包括并不限于调岗、晋升等,均不可视为通过试用期,员工需要通过试用期评估。
 • 其他职责:根据业务发展需要,完成管理层指定的其他工作。

职位要求

 • 应届毕业生或1-2年零售、行业销售、以及大客户销售或服务经验。
 • 对企业文化高度认可。
 • 出色的沟通能力和客户服务意识。
 • 良好的自我管理能力及自我学习能力,积极热情地参与改变个人交通行业的变革。
 • 深刻理解并传递业务问题和技术概念。
 • 优秀的团队意识,是可靠的团队成员。
 • 能够接受零售业的工作时间,需要晚上和周末工作;有销售经验优先。

Om Tesla

Tesla påskyndar världens övergång till hållbar energi. Vi utformar, tillverkar, säljer och underhåller världens bästa solenergiteknik, energilagringssystem och elektriska fordon, och erbjuder på så sätt våra kunder möjligheten att generera, lagra och använda fullständigt hållbar energi.

Tesla har siktet inställt på att anställa och utveckla topptalanger från hela världen inom alla tänkbara discipliner. Från huvudkontoret i Kalifornien sträcker sig Teslas personalstyrka över fyra kontinenter. Vi arbetar för att bygga upp en inkluderande arbetsmiljö där alla människor, oavsett kön, etnicitet, religion eller bakgrund, kan vara med och göra sitt allra bästa.

Våra förstklassiga team arbetar utifrån en okonventionell filosofi med arbete över avdelningarna. Varje teammedlem förväntas utmana, och låta sig utmanas, i syfte att skapa och förnya. Vi tacklar världens svåraste och viktigaste problem—och vi skulle inte kunna lyckas om vi inte delade passionen för att göra världen till en bättre plats.

Ta reda på mer om Tesla

Tesla är en arbetsgivare som tillämpar lika villkor och positiv särbehandling, och som engagerar sig för att skapa mångfald på arbetsplatsen. Alla ansökanden med de rätta kvalifikationerna kommer att tas i beaktande för anställning oavsett etnicitet, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, ålder, nationalitet, funktionshinder, krigsveteranstatus, könsidentitet eller andra faktorer som skyddas genom federala, statliga eller lokala lagar.