Engelska
Nederlands
Français
Deutsch
Engelska
Engelska
Byt språk

Tesla Enterprise Hero Image

Tesla har åtagit sig att hjälpa brandförsvaret och räddningstjänsten att på ett säkert sätt hantera nödsituationer där Tesla-produkter är inblandade. Det finns nödknappar för frånkoppling för att fordonet ska kunna inaktiveras när utrymning krävs för att rädda passagerare.

Säkerhet och upplärning för elbilar
Videos för brandkår
Säkerhetsmaterial
  • Teslas säkerhetsdatablad finns tillgängliga på begäran. Kontakta oss för mer information.

För fordonsägare

Följ dessa instruktioner i händelse av olycka:

Stäng av fordonet

Roadster: Stäng av fordonet och ta ur nyckeln.

Model S och Model X: Lägg i parkeringsläget och stig ur fordonet.

Model 3 och Model Y: Växla till parkeringsläget genom att trycka på knappen längst ut på växelväljaren.

Teslas bilar är elektriska och för inget oväsen ens när drivlinan är igång.

Ring efter vägassistans

Ring Tesla vägassistans. Vid nödsituation, ring 112.

Se över fordonshandlingarna

Se dina fordonshandlingar i handskfacket för vägassistans dygnet runt och bärgningsinstruktioner

Kontakta oss

Fordon

Personal inom räddningstjänst kan kontakta firstrespondersafety@tesla.com för svar på frågor.
Om du har andra frågor med vägassistansfrågor, kontakta Tesla vägassistans.

Energi

Kontakta oss om har frågor om Powerpack och Megapack.
NA: +1 650 681 6060
EMEA: +31 2 08 88 53 32
APAC: +61 2 43 28 02 81

Frågor som rör Powerwall skickas via e-post till PowerwallSupportEMEA@tesla.com.

Tesla strävar efter att hålla materialet på denna sida korrekt och uppdaterat i förhållande till tidpunkten för publicering. Eftersom kontinuerlig förbättring är ett av Teslas mål förbehåller vi oss rätten att ändra delar av eller allt detta material när som helst utan föregående meddelande.