Engelska
Nederlands
Français
Deutsch
Engelska
Engelska
Byt språk

Tesla Enterprise Hero Image

Information för räddningstjänsten

Tesla har åtagit sig att hjälpa brandförsvaret och räddningstjänsten att på ett säkert sätt hantera nödsituationer där Tesla-produkter är inblandade. Det finns nödknappar för frånkoppling för att fordonet ska kunna inaktiveras när utrymning krävs för att rädda passagerare.

För fordonsägare

Följ dessa instruktioner i händelse av olycka:
 1. Stäng av bilen

  Roadsters: Stäng av fordonet och ta ur nyckeln.
  Model S, Model X och Model 3: tryck bara på knappen för "Park" längst ut på växelväljaren.

  Teslas bilar är elektriska och för inget oväsen ens när drivlinan är igång.

 2. Ring efter vägassistans

  Ring Tesla vägassistans. Vid nödsituation, ring 112.

 3. Se över fordonshandlingarna

  Se dina fordonshandlingar i handskfacket för vägassistans dygnet runt och bärgningsinstruktioner

Kontakta oss

Fordon

Brandförsvar, upplärningspersonal och annan räddningstjänst som har frågor ombes ringa Tesla vägassistans. Frågor som inte berör en nödsituation skickas med e-post till firstrespondersafety@tesla.com.

Energi

Frågor om Powerpack och Megapack skickas via e-post till IndustrialStorageSupport@tesla.com.

Frågor som rör Powerwall skickas via e-post till PowerwallSupportEMEA@tesla.com.