Tesla Enterprise Hero Image

Information för räddningstjänsten

Tesla har åtagit sig att hjälpa brandförsvaret och räddningstjänsten att på ett säkert sätt hantera nödsituationer där Tesla-fordon är inblandade. Nödbrytare för nedkoppling finns tillgängliga för att inaktivera fordonet när utrymning krävs för att rädda passagerare.

För fordonsägare

Följ dessa instruktioner i händelse av olycka:
 1. Stäng av fordonet

  Roadsters: Stäng av fordonet och ta ur nyckeln.
  Model S och Model X: tryck bara på knappen "park" längst ut på växelväljaren.

  Teslas bilar är elektriska och för inget oväsen ens när drivlinan är igång.

 2. Ring efter vägassistans

  Ring något av Teslas vägassistansnummer. I händelse av nödsituation, ring112.

 3. Se över fordonshandlingarna

  Se dina fordonshandlingar i handskfacket för vägassistans dygnet runt och bärgningsinstruktioner

Kontakta oss

Räddningstjänst, brandförsvar och personal under utbildning som har frågor ombeds ringa (888) 771-2504 eller något av våra Tesla vägassistansnummer. Frågor som inte berör nödsituationer skickas med e-post till firstrespondersafety@tesla.com