Vagnpark och bilpolicy Vagnpark och bilpolicy

100%

Utsläppsfri
vagnpark

Utsläppsfri
vagnpark

World's Largest Charging Network
World's Largest Charging Network

Världens största
laddningsnätverk

Världens största
laddningsnätverk

Fjärrdiagnostik
Fjärrdiagnostik

Fjärrdiagnostik

Fjärrdiagnostik

Incitament

Ägare och förare till Tesla-bilar kan dra nytta av incitament som uppmuntrar till användning av utsläppsfria fordon i Sverige. Det beror på flera faktorer om man är berättigad eller ej.

  • Reducerad fordonsskatt 
  • Reducerat förmånsvärde 
  • Möjlighet till 9,50 SEK skattefri milersättning 
  • 70 000 SEK i klimatbonus utbetalas till leasingbolaget eller bilens ägare, med sänkt månadskostnad som följd
  • Tillgång till samtliga miljözoner upp till Klass 3
     

Incitament erbjuds och administreras av statliga myndigheter. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Kontakta oss

En Tesla Business Advisor kommer att kontakta dig för mer information om din bilflottas behov. För att ta reda på mer, besök Vanliga frågor om tjänstebilar.

 

Model 3

Kontakta oss

En Account Manager kommer att kontakta er för att tillgodose era behov i vagnparken.