Tesla Gigafactory

Gigafactory hero image

Teslas målsättning är att påskynda världens övergång till hållbar energi genom allt mer överkomliga priser på elektriska fordon och energiprodukter. För att öka produktionen till 500 000 bilar per år kommer Tesla ensamt behöva samma mängd litiumjon-batterier som tillverkas globalt idag. Tesla Gigafactory uppstod ur nödvändigheten att kunna leverera tillräckligt många batterier för att täcka vårt förväntade behov. Idag producerar Gigafactory elmotorer och batterier till Model 3 samt Teslas energilagringsprodukter, Powerwall och Powerpack.

Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014
Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014

Tesla tog första spadtaget för Gigafactory i juni 2014 utanför Sparks, Nevada. Namnet Gigafactory kommer från ordet ”giga”, det måttprefix som representerar ”miljarder”. Gigafactory byggs i etapper så att Tesla kan börja tillverkningen omedelbart i de färdiga sektionerna och sedan fortsätta att expandera. Den nuvarande byggnaden täcker redan nästan 0,18 miljoner kvadratmeter markyta och inrymmer ungefär 492 000 kvadratmeter verksamhetsyta över flera våningar. Trots detta är Gigafactory ungefär 30 procent färdig. När den är klar förväntas Gigafactory vara den största byggnaden i världen – och försörjas med ström enbart från förnybara energikällor. Anläggningen är utformad för att vara energineutral när den är klar, och försörjas med ström huvudsakligen från solenergi, och installationen är redan igång.

I mitten av 2018 uppnådde Gigafactory 1 en årlig batteriproduktion på ungefär 20 GWh vilket gör den till batterifabriken med högst volym i världen. Tesla tillverkar för tillfället fler batterier räknat i kWh än alla andra biltillverkare tillsammans. I takt med att tillverkningen i Gigafactory ökar kommer Teslas kostnader för battericeller minska väsentligt genom stordriftsfördelar, innovativ tillverkning, minskad avfallshantering och den optimering som följer av att större delen av tillverkningsprocessen är samlad under ett tak. Genom att minska kostnaderna för batterier kan Tesla göra sina produkter tillgängliga för fler och fler människor, vilket gör det möjligt för oss att göra största möjliga inverkan på att få världen att övergå till hållbar energi.

Tillkännagivande rörande Gigafactory i Carson City, Nevada, 4 september 2014