Tesla Gigafactory

Teslas målsättning är att skynda på världens övergång till hållbar energi. För att uppnå detta mål måste vi tillverka tillräckligt många elbilar för att tvinga fram en förändring inom fordonsindustrin. Med planerad tillverkningshastighet på 500 000 bilar om året under senare delen av detta årtionde kommer Tesla ensamt att behöva hela världens produktion av litiumjonbatterier. Tesla Gigafactory byggs för att kunna leverera tillräckligt många batterier för att täcka vårt förväntade behov.

Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014
Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014

Tesla tog första spadtaget för Gigafactory i juni 2014 utanför Sparks i Nevada och tillverkningen av battericeller förväntas börja i slutet av detta år. Till 2018 kommer Gigafactory att nå full kapacitet och tillverka fler litiumjonbatterier per år än som tillverkades globalt 2013.

I samarbete med Panasonic och andra strategiska partners kommer Gigafactory att tillverka batterier till avsevärt lägre kostnad, tack vare stordriftsfördelar, innovativ tillverkning, minskad avfallshantering och den optimering som följer av att större delen av tillverkningsprocessen är samlad under samma tak. Vi förväntar oss att sänka kostnaden per kilowatttimme (kWh) för våra batterier med mer än 30 %. Gigafactory kommer också att drivas med förnybara energikällor, med målsättningen att eliminera underskott i energibalansen.

Namnet Gigafactory kommer från fabrikens planerade årliga batteritillverkningskapacitet på 35 gigawattimmar (GWh). Prefixet "giga" står för miljard. En GWh motsvarar alltså att man genererar (eller förbrukar) en miljard watt under en timme — en miljon gånger mer än 1 kWh.

Tillkännagivande rörande Gigafactory i Carson City, Nevada, 4 september 2014