Tesla Gigafactory

Teslas målsättning är att påskynda världens övergång till hållbar energi genom allt mer överkomliga priser på elfordon och energiprodukter. För att uppnå sin planerade tillverkningshastighet på 500 000 bilar per år 2018 kommer Tesla ensamma behöva hela världens förråd av litiumjonbatterier. Tesla Gigafactory kom till ur nödvändigheten att kunna leverera tillräckligt många batterier för att täcka vårt förväntade behov.

Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014
Uppförande av Gigafactory, 4 november 2014

Tesla tog första spadtaget för Gigafactory i juni 2014 utanför Sparks, Nevada. Namnet Gigafactory kommer från ordet ”giga”, det måttprefix som representerar ”miljarder”. Fabrikens planerade årliga batteriproduktion är 35 gigawattimmar (GWh), där en GWh är lika mycket som att producera (eller förbruka) 1 miljard watt i en timme. Detta är nästan lika mycket som hela världens nuvarande batteriproduktion sammanlagt.

Gigafactory byggs i etapper så att Tesla kan börja tillverkningen omedelbart i de färdiga sektionerna och sedan fortsätta att expandera. Den nuvarande byggnaden täcker redan 176 000 m² markyta och inrymmer mer än 455 000 m² verksamhetsutrymme över flera våningar. Fortfarande är Gigafactory inte ens 30 procent färdigt. När den är klar tror Tesla att Gigafactory kommer att vara den största byggnaden i världen – med el enbart från förnybara energikällor med målet att uppnå noll i nettoförbrukning av el.

I takt med att tillverkningen i Gigafactory ökar kommer Teslas kostnader för battericeller minska väsentligt genom stordriftsfördelar, innovativ tillverkning, minskad avfallshantering och den optimering som följer av att större delen av tillverkningsprocessen är samlad under ett tak. Genom att minska kostnaderna för batterier kan Tesla göra sina produkter tillgängliga för fler och fler människor, vilket gör det möjligt för oss att göra största möjliga inverkan på att få världen att övergå till hållbar energi.

Tillkännagivande rörande Gigafactory i Carson City, Nevada, 4 september 2014