Vanliga frågor om återkallelse av 8 GB eMMC

Tesla har beslutat att frivilligt och proaktivt återkalla vissa Model S och Model X för att uppdatera programvara och byta ut 8 GB integrerat multimediakort (eMMC) i mediastyrenheten (MCU). Denna återkallelse gäller endast Model S och Model X byggda före mars 2018 som är utrustade med ett 8 GB integrerat multimediakort (eMMC) i MCU som kan uppleva ett fel på grund av ackumulerat slitage. Model S och Model X byggda under eller efter mars 2018 är inte utrustade med 8 GB eMMC och omfattas inte av denna återkallelse.

Omfattas min Model S/X av denna återkallelse?
Alla ägare kan kontrollera om deras VIN-kod omfattas genom Tesla VIN Recall Search. * Observera att Tesla VIN Recall Search för tillfället är skriven på engelska.

Vad är problemet och hur påverkar det min bil? Vi har uppmärksammats om funktionsstörningar i vissa av våra äldre MCU:er på grund av ackumulerat slitage på 8 GB eMMC för Model S och Model X byggda före mars 2018. eMMC stödjer bilens mittskärm, och ett funktionsfel i 8 GB eMMC kan leda till en permanent avstängd mittskärm, som inte fungerar efter att touchskärmen startats om, förlust av vissa funktioner, och/eller en varning om försämring av bilens minneslagringsenhet.

Är det säkert att köra min bil?
Vi känner inte till några olyckor eller personskador till följd av detta tillstånd. Om funktionsfel uppstår på grund av ackumulerat slitage kan det resultera i en permanent avstängd mittskärm som inte återhämtar sig efter att man startat om touchskärmen, eller en varning som indikerar att en minneslagringsenhet har försämrats och att man ska kontakta service. Det finns ingen risk för fordons körbarhet om eMMC inte fungerar, inklusive ingen påverkan av acceleration, bromsning eller styrning, men om ditt fordon använder programvara äldre än 2020.48.12 och eMMC inte fungerar kan du förlora åtkomsten till backkamera, blinkersfunktion utvändigt på efterföljande körturer efter funktionsstörningen hos eMMC, och tillgång till reglage för avfrostning av vindrutan.

Om du tappar åtkomsten till backkameran ska du titta över axeln och använda dina innerbackspeglar och sidospeglar för att manövrera ditt fordon på ett säkert sätt vid backning. Om du förlorar blinkersfunktion utvändigt måste du vara extra försiktig om du ska utföra en sväng. Om du tappar åtkomst till reglagen för avfrostning ska du vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sikten genom vindrutan. För att undvika dessa risker installerar du bara programvaruversion 2020.48.12 eller en nyare version nu. För mer information eller support om hur du kontrollerar din nuvarande programvaruversion eller genomför en uppdatering ska du besöka vår supportsida för programvaruuppdateringar.

Om ditt fordon har programvaruversion 2020.48.12 eller en nyare version och eMMC slutar att fungera kommer reservskärmen för backkamera att fortsätta fungera, den utvändiga blinkersfunktionen finnas kvar och reglagen för avfrostning av vindrutan kommer fungera automatiskt och kupétemperaturen ställas in till 22 °C (71,6 °F) för att säkerställa sikt genom vindrutan. Den 22 januari 2021 hade 88 % av alla fordon som berörs av denna återkallelse installerat programvaruversion 2020.48.12 eller senare.

Är detta en återkallelse för att uppdatera programvara eller för att ersätta en komponent?
Både och. Den första delen av åtgärden är att säkerställa att kunder installerar programvaruversion 2020.48.12 eller en nyare version för att hantera alla potentiella säkerhetsproblem. Den andra delen av åtgärden är att proaktivt uppgradera den tillgängliga minneslagring i din bil från 8 GB till 64 GB, utan kostnad.

Erbjuder Tesla att byta ut komponenten och hur lång tid tar bytet?
Ja. Tesla kommer att inspektera din bil för att avgöra om den innehåller en 8 GB eMMC och om den gör det byter vi ut 8 GB eMMC utan kostnad mot en förbättrad 64 GB eMMC. Efter bytet kommer bilen fortfarande innehålla en NVIDIA® Tegra® infotainment-processor. Diagnos eller reparation av andra tillstånd än den ovan beskrivna delen och tillståndet omfattas inte av denna återkallelseåtgärd. Diagnos och reparationer som omfattas av denna återkallelse måste utföras av Tesla, förutom föregående reparationer som är berättigade till återbetalning (vänligen se frågan nedan för mer information).

Tidsåtgången för Tesla Service att genomföra uppgraderingen är cirka 75 minuter för Model S och cirka 90 minuter för Model X.

Är detta samma serviceförfarande som Teslas infotainment-uppgradering?
Nej. Installation av en 64 GB eMMC byter inte ut bilens NVIDIA® Tegra® infotainment-processor. Detta är det enda serviceprocedur som omfattas av denna återkallelse och är separat från uppgraderingen av Infotainment.Infotainment-uppgraderingen byter infotainment-processorn till Intel Atom® och omfattar byten av andra komponenter.

Hur kan jag boka en tid för denna återkallelse?
Om du är registrerad ägare är den enda åtgärden du behöver vidta för närvarande att bekräfta att din bil har programvaruversion 2020.48.12 eller en nyare version och, om den inte har det, att installera den senaste tillgängliga versionen. Det finns inga andra åtgärder som du behöver vidta just nu, och du kan fortsätta att köra din bil.Vi kommer att meddela dig när utbytesdelar finns tillgängliga. Tills dess ska du inte boka ett besök hos Tesla Service såvida du inte får en varningar i bilen om försämring av minneslagringsenheten eller aktivt upplever en permanent avstängd mittskärm som inte återställs efter att du har startat om touchskärmen.

Jag fick en reparation inom 8 GB eMMC-garantijusteringsprogrammet. Behöver jag ytterligare reparation inom denna återkallelse?
Nej, denna återkallelse ersätter 8 GB eMMC-garantijusteringsprogrammet. Om din 8GB eMMC redan har bytts ut inom 8GB eMMC-garantijusteringsprogrammet omfattas din bil inte av denna återkallelse och du behöver inte vidta någon åtgärd.

Min bil tillverkades samtidigt som de återkallade bilarna, men min bil finns inte med i återkallelsen. Varför inte?
Våra register visar att din 8 GB eMMC har uppgraderats tidigare och att din bil därför inte omfattas av denna återkallelse.

Jag har tidigare betalat för att reparera eller byta ut min MCU på grund av det tillstånd som beskrivs i återkallelsen. Kan jag få ersättning? Om du tidigare har betalat för någon reparation av denna specifika del och tillstånd som beskrivs i denna återkallelse kan du vara berättigad till återbetalning enligt vissa villkor. Vi har kontaktat ägarna till berörda fordon. Läs mer om rätt till återbetalning, villkor och hur du begär återbetalning.

Får jag ersättning från Tesla om jag tidigare köpte Infotainment-uppgraderingen på grund av det tillstånd som beskrivs i återkallelsen?
Om du har betalat för Teslas Infotainment-uppgradering istället för att betalat för reparation av din tidigare touchskärm efter att Tesla Service upptäckte att din bils eMMC hade funktionsfel på grund av ackumulerat slitage kan du vara berättigad till återbetalning av upp till kostnaden för den reparationen av 8 GB eMMC som var tillgänglig vid tidpunkten för uppgraderingen.Mer information om behörighet för ersättning, villkor och hur du begär återbetalning kommer bli tillgänglig senast i slutet av april 2021.

Varför genomför Tesla detta program?
Syftet med denna återkallelse är att meddela dig om att installera programvaruversion 2020.48.12 eller en nyare version för att hantera alla potentiella säkerhetsproblem. Dessutom är denna återkallelse till för att informera dig om att Tesla proaktivt och kostnadsfritt kommer att uppgradera den tillgängliga minneslagring på berörda fordon från 8 GB till 64 GB.

Tillbaka till början

Dela