Vanliga frågor om återbetalning av 8GB eMMC

Vilka reparationer är berättigade för återbetalning?
Återkallelsen av 8 GB eMMC omfattar funktionsfel på 8 GB inbyggda multimediekort på grund av ackumulerat slitage. Se det ursprungliga meddelandet för fullständig information om vad som omfattas av återkallelsen.

Observera att eventuell betald reparation som utförs på den del och det tillstånd som beskrivs ovan efter 9 april 2021 inte berättigar till återbetalning.

Vem har rätt till återbetalning?
Kunder som tidigare betalat ur egen ficka för en berättigad reparation enligt villkoren för återkallelse av 8 GB eMMC kan ha rätt till återbetalning.

Ger reparationer utförda av tredje part rätt till återbetalning?
Tidigare reparationer som utförts av en tjänsteleverantör annan än Tesla kan vara berättigade till återbetalning upp till 27397 kr . För att få ersättning för reparationer från tredje part bör du tillhandahålla dokumentation som tydligt visar att reparationen utfördes för att lösa problemet som omfattas av återkallelsen av 8 GB eMMC, inom återkallelseperioden och att reparationen slutfördes senast den 9 april 2021.

Hur begär jag återbetalning?
Om ditt fordon omfattas av villkoren för återkallelse av 8 GB eMMC kommer du att se formuläret för begäran om återbetalning i ditt Tesla-konto. Logga in på ditt Tesla-konto online och fyll i formuläret.

Vi har redan identifierat potentiellt återbetalningsbara reparationer utförda av Tesla och förutsett din rätt till återbetalning i så hög grad som möjligt. Dessa reparationer fylls automatiskt i formuläret med reparationsdatum, berättigande till återbetalning och ytterligare uppgifter. Du har också möjlighet att skicka information om reparationer som utförts av tredje part.

Observera att detta är det enda sättet att ansöka om återbetalning. Teslas Service Center och kundsupportteam har inte möjlighet att behandla eller tillhandahålla uppdateringar om status för en begäran om återbetalning.

Vad händer om jag inte ser denna begäran om återbetalning i mitt Tesla-konto?
Om du inte ser detta alternativ i ditt konto är det troligt att reparationer som utförs av Tesla på din bil inte uppfyller kraven för återkallelse av 8GB eMMC. Detta kan bero på ett eller flera av dessa skäl. Se vårt ursprungliga meddelande för fullständig information om vad som omfattas av återkallelsen.

Finns det en tidsgräns för när jag kan begära återbetalning?
Återbetalningskrav kan lämnas in upp till två år efter betalningsdatum för reparationer som omfattas av återkallelsen av 8GB eMMC, eller senast den 9 april 2023. Om betalningsdatumet för din berättigade reparation är äldre än två år kan ditt anspråk lämnas in upp till ett år efter datumet för detta meddelande om återbetalning eller senast den 2 mars 2022.

Vad händer härnäst när jag har lämnat in min begäran om återbetalning?
Det kan ta upp till 60 dagar från mottagandet att behandla din begäran. När vår behandling är klar meddelar vi dig via e-post om vårt beslut att godkänna eller avslå din begäran. Om ditt anspråk godkänns kan det ta ytterligare tre till fyra veckor att få din återbetalning. Om din begäran avslås kan du läsa mer om varför din begäran om återbetalning avslogs.

Hur får jag min återbetalning?
Återbetalning kommer att genomföras som banköverföring eller direkt insättning till det konto som anges i begäran.

Varför avslogs min begäran om återbetalning?
Om din begäran avslås kommer vi att meddela dig om vårt beslut via e-post inom 60 dagar efter mottagandet av din begäran. Meddelandet kommer att förklara orsaken till avslaget. Vanliga orsaker till avslag inkluderar:

  • Reparationen omfattade inte det tillstånd som beskrivs i återkallelsen av 8 GB eMMC.
  • Fordonet innehöll inte en eMMC-komponent i original från Tesla vid tidpunkten för reparation.
  • Fordonet var inte ursprungligen utrustat med den återkallade komponenten och omfattas därför inte av återkallelse av 8 GB eMMC.

Om jag har frågor eller vill skicka in begäran om omprövning efter att den har godkänts eller avslagits, vad ska jag göra?
När du har fått Teslas beslut via e-post om godkännande eller avslag för din begäran kan du svara på e-postmeddelandet och inkludera alla ytterligare stödjande dokumentation om du har frågor om beslutet, tror att din begäran var ofullständig när den ursprungligen lämnades in, eller vill att Tesla ska ompröva beslutet. Observera att efterföljande granskningar kommer att fördröja behandlingen av din begäran.

Finns det återbetalning för infotainmentuppgraderingen?
Om du har betalat för Teslas infotainmentuppgradering efter att Tesla Service upptäckte att din bils eMMC hade funktionsfel på grund av det tillstånd som beskrivs i återkallelsen av 8 GB eMMC kan du vara berättigad till återbetalning av upp till kostnaden för den reparation av 8 GB eMMC som var tillgänglig vid tidpunkten för uppgraderingen.

Om du dock hade en aktiv garanti eller garantijusteringsprogram som skulle ha täckt villkoret som beskrivs i återkallelsen av 8 GB eMMC och du valde att köpa infotainmentuppgraderingen istället kommer du inte att vara berättigad till någon återbetalning.

Hur beräknas återbetalningsbeloppet för berättigade reparationer?
Återbetalningen beräknas utifrån arbetskostnader och delar vid tidpunkten för reparationen, inklusive eventuell skatt. Om en faktura som innehåller ett kvalificerat reparationsjobb inkluderar kostnader för arbete och/eller reservdelar som inte omfattas av återkallelsen av 8 GB eMMC, kan kostnader kopplade till detta arbete och/eller dessa delar inte återbetalas. Endast kostnader för byte av 8 GB eMMC på grund av ackumulerat slitage återbetalas.

Tillbaka till början

Dela