Support

Säkerhetsuppdatering om Model S

Som en del av det industriövergripande återkallelsen av krockkuddsuppblåsare från Takata påverkas nu krockkuddarna på passagerarsidan fram i vissa Model S från 2014–2016 och Tesla kommer att byta ut dem. Enligt ett schema som tidigare fastställts av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA började återkallelsen av passagerarkrockkuddar fram i Model S från 2012 i januari 2017, förlängdes till Model S från 2013 i januari 2018, och utvidgas nu till Model S från 2014–2016 i januari 2019. Återkallelsen påverkar inte några Roadster, Model X eller Model 3.

Precis som NHTSA påpekat behöver kunder inte bekymra sig över krockkuddsuppblåsarna i sina bilar förrän de får ett meddelande om återkallelse. Det förutbestämda schemat för återkallelse och åtgärd garanterar att kunderna kommer att ha tillräckligt med tid för byte av återkallade krockkuddar innan en säkerhetsrisk uppstår, då krockkuddsuppblåsarna endast blir defekta av ett antal faktorer, däribland ålder.

På samma sätt som när Tesla valde att återkalla Model S från 2012–2013 på alla marknader över hela världen kommer vi göra med alla påverkade bilar från 2014–2016, inräknat länder där de lokala myndigheterna inte har krävt någon återkallelse. Våra kunders säkerhet är överordnad allt och vi vidtar denna åtgärd fastän det inte inträffat att några krockkuddar spruckit eller relaterade incidenter i några av våra bilar.

Tesla fortsätter att kontakta kunder som påverkas av denna återkallelse. Om du äger en Model S från 2012–2013 och inte har genomfört detta byte, boka in en service genom ditt Tesla-konto eller genom att kontakta Tesla Service. Om du äger en Model S från 2014–2016 förväntas utbytesdelar bli tillgängliga under våren 2019. Tesla kommer att kontakta dig när utbytesdelar finns tillgängliga.

Jag har en 2012–2016 års Model S – är min bil säker att köra med en person i passagerarsätet fram?
Precis som NHTSA påpekat behöver kunder inte bekymra sig över krockkuddsuppblåsarna från Takata innan de får ett meddelande om återkallelse. Vidare blir uppblåsarna endast defekta utifrån ett antal faktor, inräknat ålder, och schemat för återkallande säkerställer att kunder kommer att ha tillräcklig tid att byta ut återkallade krockkuddar innan de utgör en säkerhetsrisk.

Jag har en 2012–2016 års Model S – omfattas alla mina krockkuddar av denna återkallelse?
Nej, bara krockkudden på passagerarsidan fram omfattas.

Hur snabbt åtgärdar Tesla bilar som påverkas av Takatas återkallelse?
Tesla har en av de högsta slutförandegraderna för byten av krockkuddar av alla tillverkare som påverkas av Takatas återkallelse. För mer information, se NHTSA:s undersökning av slutförandegrader för tillverkare.

Jag har en 2012–2016 års Model S – när kan jag förvänta mig att krockkudden byts ut?
Tesla åtgärdade nästan 90 % av alla påverkade Model S från 2012 och 2013 inom ett år från att de kungjorde sin återkallelse, och vi strävar efter att fortsätta att uppnå en hög grad av deltagande för påverkade Model S från 2014–2016.

Vi fortsätter att kontakta kunder för att genomföra byten av deras krockkuddar. Om du äger en Model S från 2012–2013 och inte har genomfört detta byte, boka in en service genom ditt Tesla-konto eller genom att kontakta Tesla Service. Om du äger en Model S från 2014–2016 förväntas utbytesdelar bli tillgängliga under våren 2019. Tesla kommer att kontakta dig när utbytesdelar finns tillgängliga.

Jag har en Model S från 2012–2016, måste krockkudden bytas vid ett Tesla Service Center?
Nej. Mobile Service, som är allmänt tillgänglig, kan byta krockkudden när det passar dig hemma hos dig, vid din arbetsplats eller på en annan plats.

Jag har en Model S från 2013 och jag har inte fått min passagerarkrockkudde utbytt än – kan jag fortfarande få krockkudden utbytt nu när Tesla återkallar bilar från 2014–2016?
Ja, återkallelsen fortsätter för påverkade Model S från 2012 och 2013. Boka in en service genom ditt Tesla-konto eller genom att kontakta Tesla Service.

Omfattas min Roadster, Model X eller Model 3 av denna återkallelse? Hur är det med en Model S från 2017, 2018 eller 2019?
Nej. Model S som tillverkades efter mitten av december 2016, Roadster, Model X eller Model 3 omfattas inte av denna återkallelse. Dessa bilar har inte den krockkuddsuppblåsare som är föremål för återkallelsen. Återkallelsen kommer inte att påverka några bilar som produceras idag.

Jag bor i Europa eller Asien. Omfattas min Model S från 2012–2016 av återkallelsen?
Trots att din bil inte ingår i Takata-återkallelsen i USA kommer Tesla att åtgärda alla påverkade bilar över hela världen utifrån samma schema som de byter ut passagerarkrockkuddarna i påverkade bilar i USA. Våra kunders säkerhet är överordnad allt och vi vidtar denna åtgärd fastän det inte inträffat att några krockkuddar spruckit eller relaterade incidenter i några av våra bilar.

Dela