Support

Fordonsgaranti

Begränsad nybilsgaranti

Din bil skyddas av en begränsad nybilsgaranti på 4 år eller 80 000 km, beroende på vilket som kommer först. Batteri och drivenheter i din bil täcks under en period på:

  • Model S och Model X – 8 år (med undantag för det ursprungliga 60 kWh-batteriet som tillverkades för 2015, som täcks för en period på 8 år eller 200 000 km, vilket som än kommer först).
  • Model 3 – 8 år eller 160 000 km, vilket som än kommer först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.
  • Model 3 med Long Range-batteri – 8 år eller 192 000 km, vilket som än kommer först, med minst 70 % bevarad batterikapacitet under garantiperioden.

Dessa garantier täcker nödvändiga reparationer eller byten för att avhjälpa defekter i material eller tillverkning av alla delar tillverkade eller levererade av Tesla som uppkommit vid normal användning.

För mer information, se begränsad nybilsgaranti.

Begränsad garanti för begagnade fordon och Förlängd begränsad garanti för begagnade fordon

Begränsad garanti för begagnade bilar ger ytterligare sinnesro för ägare av begagnade bilar som köpts direkt från Tesla. Beroende på ålder och mätarställning vid köptillfället kan begagnade bilar täckas enligt följande:

Begränsad garanti för begagnade fordon
Bilar som var under 4 år gamla och kört mindre än 80 000 km vid tiden för Teslas leverans.

Begagnade bilar skyddas av en begränsad garanti för begagnade bilar på 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först, räknat från ditt leveransdatum. Återstoden av den ursprungliga begränsade batteri- och drivenhetsgarantin gäller fortfarande för begagnade bilar. Teslas begränsade garanti för begagnade bilar utökar inte eller förändrar inte den ursprungliga garantin.

Förlängd begränsad garanti för begagnade fordon
Bilar som var över 4 år gamla eller kört mer än 80 000 km men under 6 år gamla och kört mindre än 160 000 km vid tiden för Teslas leverans.

Utökad begränsad garanti för begagnade bilar ger täckning för upp till 2 år eller upp till 160 000 km, vilket som än kommer först. Återstoden av den ursprungliga begränsad batteri- och drivenhetsgarantin gäller fortfarande för begagnade bilar. Teslas begränsade garanti för begagnade bilar utökar inte eller förändrar inte den ursprungliga garantin.

För mer information, se Begränsad garanti för begagnade fordon.

Begränsad garanti på reservdelar, kaross och lack

Reparation eller byte av Tesla-märkta reservdelar som köpts direkt från Tesla, över disk, online eller som är köpta och installerade av Tesla Service eller en Tesla karossverkstad kan omfattas av Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack.

Denna begränsade garanti omfattar reparation eller utbyte som är nödvändig för att åtgärda alla ”haverier” som Tesla fastställer har uppkommit under normal användning.

”Haveri” innebär komplett haveri eller oförmåga hos en omfattad del att utföra den funktion den konstruerats för på grund av defekt material eller felaktigt arbete på den del som tillverkats eller tillhandahållits av Tesla, vilket uppkommit under normal användning. Haveri omfattar inte gradvis försämrad prestanda på grund av normalt slitage.

Teslas begränsade garanti på reservdelar, kaross och lack börjar gälla på delarnas inköpsdatum och täckningen löper över en period på 12 månader. Specifika kategorier av delar har unika täckningsperioder för garanti:

  • Plåt: begränsad livstid
  • Drivenhet: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Bilens högspänningsbatteri: 4 år eller 80 000 km, vilket som än kommer först
  • Wall Connector: 4 år
  • Touchskärm och mikrostyrenhet: 4 år

För mer information, se policy för Teslas begränsade garanti för reservdelar, kaross och lack.

Frivilligt förlängda serviceplaner

För att ge dig ännu mer sinnesfrid finns utökade serviceplaner för din Model S och Model X.

Innan din bils nybilsgaranti löper ut har du möjlighet att köpa en utökad garantiförsäkring från Allianz.Vanliga frågor

Kommer min garanti att bli ogiltig om jag väljer att inte serva min Tesla-bil?
Vi rekommenderar att du låter serva din bil så som anges i din bruksanvisning men det kommer inte påverka din begränsade nybilsgaranti om du inte gör det. Det kan påverka din garanti om du får ett servicemeddelande och inte bokar en tid vid ett Tesla Service Center inom kort, och detta resulterar i ytterligare skador på din bil.

Måste jag ta min bil till Tesla Service Center?
Med trådlösa programvaruuppdateringar, fjärrdiagnostik och stöd av våra Mobile Service-tekniker minskas ditt behov av att besöka ett Service Center. Om din bil behöver service kan du boka ett servicebesök genom Tesla-appen eller ditt Tesla-konto. Om du väljer att ta din bil till en annan verkstad än en Tesla-verkstad för underhåll eller reparation kan eventuella problem som uppkommer påverka din garanti.

Överförs den begränsade nybilsgarantin till den nya ägaren om jag säljer min bil?
Ja. Din begränsade nybilsgaranti följer med bilen och överförs till den nya ägaren när ett ägarbyte görs genom Tesla. För att överföra ägarskapet för din Tesla, skicka ett e-postmeddelande till oss på ChangeofownershipEU@tesla.com.

Dela