Autopilot och Total Självkörningsförmåga

Autopilot är ett avancerat förarassistanssystem som förbättrar säkerheten och komforten bakom ratten. När den används korrekt minskar Autopilot ditt arbete som förare. Varje ny Tesla är utrustad med åtta externa kameror och kraftfull bildbehandling för att ge ytterligare säkerhet. Model 3 och Model Y byggda för marknaderna i Europa och Mellanöstern använder nu vår kamerabaserade Tesla Vision, som inte är utrustad med radar utan istället förlitar sig på Teslas avancerade kamerapaket och neuronnätbearbetning för att tillhandahålla Autopilot och relaterade funktioner.

Autopilot medföljer som standard i varje ny Tesla. För ägare som tog emot leverans av bilar utan Autopilot finns det två Autopilot-paket att köpa, beroende på när din bil byggdes: Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga.

Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga är avsedda att användas av en helt uppmärksam förare som har händerna på ratten och är beredd att ta över när som helst. Även om dessa funktioner är utformade för att bli mer kapabla över tid, gör de funktioner som för närvarande finns inte bilen autonom.

 • Funktionerna Autopilot och Total självkörningsförmåga
 • Användning av Autopilot och Total självkörningsförmåga
 • Aktiva säkerhetsfunktioner
 • Vanliga frågor


 • Funktionerna Autopilot och Total självkörningsförmåga

  Autopilot är en uppsättning förarassistansfunktioner som kommer som standard då du köper en ny bil, eller kan köpas till efter levererats och ger din Tesla nya funktioner som gör körningen säkrare och mindre stressig. Tillgängliga paket inkluderar:

  Autopilot

  • Adaptiv farthållare: Anpassar bilens hastighet till den omgivande trafiken
  • Autostyrning: Hjälper till att hålla bilen inom ett tydligt markerat körfält och använder sig av den adaptiva farthållaren

  Uppgraderad Autopilot

  • Automatiskt filbyte: Hjälper till att flytta bilen till ett intilliggande körfält på motorväg när föraren aktiverar blinkersen
  • Navigera med Autopilot (beta): Förbättrar aktivt Automatiskt filbyte genom att ge föraren vägledning från motorvägsanslutning till motorvägsavfart, inklusive förslag på filbyten och navigering genom motorvägsförbindelser
  • Autoparkering: Hjälper till med fickparkering eller vinkelrät parkering vid en knapptryckning
  • Summon: Flyttar bilen in och ut ur ett trångt utrymme med hjälp av mobilappen
  • Smart Summon: Bilen navigerar mer komplexa omgivningar och parkeringsplatser och manövrerar vid behov runt föremål för att hitta till dig på en parkeringsplats när du är i dess omedelbara närhet.

  Total självkörningsförmåga

  • All funktionalitet för grundläggande Autopilot och Uppgraderad Autopilot
  • Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta): Identifierar stoppskyltar och trafikljus och saktar automatiskt ner bilen till stillastående när den närmar sig, med din aktiva övervakning.
  • Kommande:
   • Autostyrning i stadstrafik

  De befintliga funktionerna för Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga kräver aktiv övervakning från förarens sida och gör inte bilen autonom. Fullständig autonomi är beroende av att man uppnår tillförlitlighet långt större än mänskliga förare med erfarenhet från miljarder körda kilometer samt myndighetsgodkännande, vilket kan ta längre tid i vissa jurisdiktioner. Allt eftersom Teslas Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga utvecklas kommer din bil att uppgraderas löpande genom trådlösa programvaruuppdateringar.  Användning av Autopilot och Total självkörningsförmåga

  Läs ägarhandboken innan du använder Autopilot för instruktioner och ytterligare säkerhetsinformation. När du använder Autopilot är det ditt ansvar att vara uppmärksam, hålla händerna på ratten hela tiden och bibehålla kontrollen över din bil. Många av våra Autopilot-funktioner, som Autostyrning, Navigera med Autopilot och Summon, är avaktiverade som standard. För att aktivera dem måste du gå till menyn Reglage för Autopilot under fliken Inställningar och slå på dem.

  Innan Autopilot aktiveras måste föraren först samtycka till att "hålla händerna på ratten hela tiden" och alltid "behålla kontrollen över och ansvaret för bilen". Därefter visas varje gång föraren ansluter till Autopilot en visuell påminnelse om att "hålla händerna på ratten".

  Adaptiv farthållare
  För att aktivera Adaptiv farthållare i Model S eller Model X trycker du farthållarspaken till vänster om rattstången en gång mot dig. I Model 3 och Model Y trycker du växelväljaren till höger om rattstången en gång nedåt.

  Autostyrning
  För att aktivera Autostyrning i Model S eller Model X drar du farthållarspaken till vänster om rattstången två gånger mot dig. I Model 3 och Model Y drar du växelväljaren till höger om rattstången två gånger nedåt. När systemet är tillgängligt för aktivering visas en grå rattikon bredvid hastighetsmätaren på skärmen. När Autostyrning är aktiverad visas en blå rattikon bredvid hastighetsmätaren på skärmen.

  När Autostyrning används mäter den hur stort vridmoment du applicerar på ratten, och om vridmomentet är otillräckligt påminner en eskalerande serie hörbara och visuella varningar dig om att placera händerna på ratten. Detta säkerställer att du är uppmärksam och tränar in goda körvanor. Om du upprepade gånger ignorerar dessa varningar kommer du att spärras från att använda Autopilot för resten av den aktuella resan.

  Körfältsbyte
  För att initiera ett assisterat filbyte måste Autostyrning vara aktiv och föraren måste hålla i ratten. Det assisterade filbytet måste bekräftas av föraren genom att slå på blinkers i den riktning de vill förflytta sig.

  Navigera med Autopilot
  Navigera med Autopilot är utformad för att ta dig till din destination mer effektivt, genom att aktivt vägleda dig från påfart till avfart, inklusive att föreslå filbyten, navigera genom motorvägsförbindelser och assistera vid avfarter. Den är utformad för att göra det lättare att hitta och följa den mest effektiva motorvägsrutten till din destination när Autopilot används.

  För att aktivera denna funktion måste du först aktivera Autostyrning genom att gå till Controls > Autopilot > Autosteer (Reglage > Autopilot > Autostyrning) och sedan aktivera funktionen Navigera med Autopilot. Kamerakalibrering krävs och den senaste versionen av navigeringskartor måste laddas ner via Wi-Fi.

  För varje rutt där Navigera med Autopilot är tillgänglig, har du möjlighet att aktivera funktionen genom att trycka på knappen NAVIGERA MED AUTOPILOT, som finns i navigationssystemets lista över svängar. Du kan också aktivera Navigera med Autopilot när en destination anges och Autopilot aktiveras, genom att justera inställningarna för Navigera med Autopilot från Reglage > Autopilot> Anpassa Navigera med Autopilot.

  I Model 3 och Model Y kan Navigera med Autopilot (beta) aktiveras på de flesta motorvägar genom att växelspaken förs nedåt två gånger i snabb följd.

  I Model S och Model X kan Navigera med Autopilot (beta) aktiveras på de flesta motorvägar genom att du drar farthållarspaken mot dig två gånger i snabb följd.

  Autoparkering
  Om din bil upptäcker en parkeringsplats visas en grå P-ikon på instrumentpanelens vänstra eller högra sida, beroende på platsen. Autoparkering upptäcker fickparkeringsplatser vid körning under 24 km/h och vinkelräta parkeringsplatser vid körning under 16 km/h.

  För att då använda Autoparkering trycker du på bromsen och sätter växelväljaren i backläge. Håll foten på bromsen. "Starta autoparkering" visas i blå text på touchskärmen – tryck på denna för att aktivera funktionen och släpp bromsen och ratten. Autoparkering börjar manövrera bilen in på parkeringsplatsen genom att styra hastighet, växling och rattutslag, men du bör komma ihåg att vara uppmärksam och övervaka kameravyn för att upptäcka eventuella hinder.

  När Autoparkering är slutförd meddelar bilen att den är klar och övergår till parkeringsläge. Du kan när som helst åsidosätta Autoparkering genom att ta kontroll över ratten.

  Summon
  För att använda Summon ska du öppna Tesla-appen. Tryck på Summon och tryck sedan på knapparna för framåt eller bakåt. Summon kan även integreras med HomeLink och öppnar din garagedörr för att köra ut bilen ur garaget.

  Smart Summon
  Smart Summon är utformat för att låta bilen köra till dig eller till en plats du väljer och vid behov manövrera runt eller stanna för föremål, medan du övervakar processen. Precis som Summon är Smart Summon bara avsett att användas på privata parkeringsplatser och uppfarter. Du har fortfarande ansvar för bilen och måste hela tiden övervaka den och omgivningen, eftersom den kanske inte upptäcker alla hinder. Var särskilt försiktig kring människor som rör sig snabbt, cyklar och bilar.

  För att använda Smart Summon, öppna Tesla-appen, tryck på Summon och välj sedan ikonen Smart Summon. Aktivera Smart Summon genom att hålla knappen KOM TILL MIG intryckt. Du kan även trycka på målikonen, välja önskad måldestination på kartan och sedan hålla knappen KÖR TILL MÅL intryckt. Du kan när som helst få bilen att stanna genom att släppa knappen.

  Smart Summon fungerar genom att använda Tesla-appen och telefonens GPS. Du måste vara inom cirka 6 meter från din bil för att kunna använda funktionen, som har en total förflyttningssträcka på 20 meter. För Smart Summon krävs den senaste versionen av Teslas mobilapp (3.10.0 eller senare). Mer information om funktionen finns i bruksanvisningen.

  Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)

  Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta) identifierar stoppskyltar och trafikljus vid användning av Autopilot och saktar automatiskt ner bilen till stopp när den närmar sig, med din aktiva övervakning. För att aktivera, aktivera parkeringsläget på bilen och tryck på Reglage > Autopilot> Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta) och aktivera sedan Adaptiv farthållare eller Autostyrning.

  När Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta) är aktiverad visas kommande trafikljus, stoppskyltar och vägmarkeringar i visualiseringen vid korsningar där bilen kanske måste stanna. När bilen närmar sig en korsning visas en röd linje där bilen kommer att stanna, även om trafikljuset är grönt, och bilen börjar sakta ner. Bekräfta att det är säkert att köra över stopplinjen genom att dra i autopilotspaken eller snabbt och kort trycka på gaspedalen. Trafikljus- och stoppskyltsassistans får för närvarande inte bilen att svänga, även om du befinner dig i ett svängande fil eller har aktiverat blinkersen.

  Meddelanden på touchskärmen anger anledningen till ett stopp (stoppskylt, trafikljus eller korsning) och anger också beräknat avstånd till punkten där bilen kommer att stanna. Om meddelandet om trafikljus inte anger ljusets färg har inte bilen bekräftat trafikljusets status.

  Som med alla Autopilot-funktioner måste du ha kontroll över ditt fordon, vara uppmärksam på omgivningen och vara redo att vidta omedelbara åtgärder, inklusive bromsning. Denna funktion är i beta-läge och kanske inte stannar för alla trafikljus eller stoppskyltar. När trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverad vid stadskörning med Autostyrning aktiv, begränsas hastigheten till den angivna hastighetsbegränsningen. Läs bruksanvisningen för mer information, bruksanvisningar och varningar.  Aktiva säkerhetsfunktioner

  Aktiva säkerhetsfunktioner är standard för alla Tesla-bilar tillverkade efter september 2014, för förhöjt skydd hela tiden. Dessa funktioner möjliggörs av vårt hårdvaru- och programvarusystem för Autopilot och inkluderar:

  • Automatisk nödbromsning: Känner av bilar eller hinder som bilen kan komma i kontakt med och bromsar utifrån detta
  • Främre kollisionsvarning: Varnar för nära förestående kollisioner med fordon som rör sig långsammare eller står stilla
  • Sidokollisionsvarning: Varnar för potentiella kollisioner med hinder invid bilens sidor
  • Hindermedveten acceleration: Minskar accelerationen när hinder upptäcks framför bilen vid körning i låg hastighet
  • Döda vinkeln-varnare: Varnar när ett fordon eller hinder upptäcks vid filbyte
  • Undvik körfältsavvikelse: Applicerar korrigerande styrning för att hålla bilen i det avsedda körfältet
  • Styrassistans vid kollisionsfara: Styr bilen tillbaka in i körfältet när den upptäcker att bilen lämnar sitt körfält och kollision kan inträffa

  Aktiva säkerhetsfunktioner är utformade för att hjälpa förare, men kan inte reagera i alla situationer. Det är ditt ansvar att köra säkert och hela tiden ha kontroll över din Tesla.  Vanliga frågor

  Har alla bilar Autopilot?
  Från och med april 2019 levereras alla nya Tesla-bilar med Autopilot som standard, vilket inkluderar Adaptiv farthållare och Autostyrning.

  För bilar utan Autopilot-programvara, men som är utrustade med nödvändig hårdvara, kan du köpa Autopilot, Uppgraderad Autopilot eller Total självkörningsförmåga när som helst genom ditt Tesla-konto och den nödvändiga Autopilot-programvaran kommer att läggas till i din bil.

  Kan jag prova Autopilot före köp?
  Du kan uppleva Autopilot, Uppgraderad Autopilot eller Total självkörningsförmåga vid en provkörning vid någon av våra Tesla Store.

  Hur köper jag en Autopilot-uppgradering?
  Du kan när som helst köpa Autopilot, Uppgraderad Autopilot eller Total Självkörningsförmåga via ditt Tesla-konto, varefter nödvändig programvara för Autopilot läggs till i din bil.

  Kan bilen i efterhand utrustas med hårdvara för Autopilot?
  Bilar byggda mellan september 2014 och oktober 2016 har första generationens Autopilot-hårdvara: en kamera, första generationens radar och ultraljudssensorer.

  Dessa fordon är inte berättigade till eftermontering av den senaste Autopilot-hårdvaran.

  Hur kontrollerar jag vilken Autopilot-hårdvara jag har?
  Kontrollera konfigurationen från din touchskärm. Öppna inställningarna och klicka på ”Programvara” och bekräfta typen av Autopilot-dator. Tryck sedan på ”Ytterligare fordonsinformation”.

  Hur fungerar Autopilot?
  Från och med april 2022 kommer Model 3 och Model Y byggda för marknaderna i Europa och Mellanöstern att ha Tesla Vision, som använder Teslas avancerade kamerapaket och neuronnätbehandling för att tillhandahålla Autopilot och relaterade funktioner. Detta robusta kamerapaket ger föraren medvetenhet om sin omgivning, som föraren ensam inte skulle ha. En kraftfull inbyggd dator behandlar dessa data på några millisekunder, för att göra körningen säkrare och mindre stressig.

  Behöver jag fortfarande vara uppmärksam när jag använder Autopilot?
  Ja. Autopilot är ett praktiskt förarassistanssystem som endast är avsett att användas av en helt uppmärksam förare. Det gör inte en Tesla till en självkörande bil och gör inte heller bilen autonom.

  Innan Autopilot aktiveras måste du samtycka till att "hålla händerna på ratten hela tiden" och alltid "behålla kontrollen över och ansvaret för bilen". Efter att funktionen aktiverats utlöser Autopilot en eskalerande serie visuella och hörbara varningar för att påminna dig om att placera händerna på ratten om tillräckligt vridmoment inte appliceras. Om du upprepade gånger ignorerar dessa varningar kommer du att spärras från att använda Autopilot för resten av den aktuella resan.

  Du kan när som helst åsidosätta Autopilot-funktioner genom att styra, bromsa eller använda farthållarspaken för att avaktivera.

  Vilka begränsningar har Autopilot?
  Många faktorer kan påverka prestandan för Autopilot, vilket gör att systemet kanske inte kan fungera som avsett. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till dålig sikt (på grund av kraftigt regn, snö, dimma osv.), starkt ljus (på grund av mötande strålkastare, direkt solljus osv.), lera, is, snö, störningar eller hinder i form av föremål monterade på bilen (t.ex. cykelhållare), hinder orsakade av färg eller självhäftande produkter (som omslag, klistermärken, gummibeläggning osv.) på fordonet, smala, höga krökningar eller slingrande vägar, skadad eller felaktigt inriktad stötfångare eller extremt hög eller låg temperatur.

  För att säkerställa att Autopilot-hårdvaran kan ge så korrekt information som möjligt ska du hålla kamerorna och sensorerna rena och fria från hinder och skador. Avlägsna regelbundet smuts genom att torka av kamerorna och sensorerna med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.

  Hur använder jag Autopilot-funktionerna?
  Läs din ägarhandbok innan du använder Autopilot för att få instruktioner och mer säkerhetsinformation. När du använder funktionerna för Autopilot är det ditt ansvar att hålla dig alert, köra säkert och ha kontroll över bilen hela tiden.

  Aktivera Autopilot i Model S och Model X

  Aktivering av Autopilot i Model 3 och Model Y

  Hur lång tid tar det för Autopilot att kalibreras innan den kan aktiveras?
  Innan Autopilot-funktionerna kan användas för första gången, måste kamerorna utföra en självkalibreringsprocess. Kalibreringen slutförs på ungefär 32–40 km körning, men sträckan kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Kontakta Tesla om din bil inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 160 km körning.

  Ingår döda vinkeln-varnare?
  För att förbättra säkerheten och öka pålitligheten vid filbyte visar bilar byggda efter oktober 2016 en röd körfältsmarkering när blinkersen aktiveras och en bil eller ett hinder upptäcks i filen du vill byta till. Detta inkluderar en förbättrad dödvinkelsövervakning på instrumentpanelen som anger typ av fordon i din döda vinkel, för att ge en redan uppmärksam förare extra stöd.

  Taggar: 

  Dela