Gör det själv – Model 3

Tesla-ägare som vill utföra grundläggande åtgärder eller underhåll på sin Model 3 kan göra det utan att boka service. Genomför en rutin endast om du känner dig bekväm med detta och följ alltid de givna instruktionerna.

För att få svar på fler frågor, besök supportsidan.

 

Starta om touckskärmen

Om pekskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende kan du starta om den, så kanske problemet löser sig.

Varning: Starta om pekskärmen endast när bilen står stilla och är i parkeringsläge. Visning av bilstatus, säkerhetsvarningar, backkamera osv. är inte synliga under omstart

 • Lägg i parkeringsläget.
 • Håll ned båda rullningsknapparna på ratten tills touchskärmen blir svart.
 • Efter några sekunder visas Teslas logotyp. Vänta cirka 30 sekunder, tills touchskärmen startats om. Om toucskärmen efter några minuter fortfarande inte reagerar, eller inte fungerar normalt, prova att stänga av och starta om bilen.

Observera: Att starta om touchskärmen med scrollknapparna gör inte att Model 3 slås av och på.

Tillbaka till början

 

Omstart av bilen

Om bilen inte fungerar normalt, eller om en ospecificerad varning föreligger, kan du prova att stänga av och starta om bilen för att försöka lösa problemet.

 • Lägg i parkeringsläget.
 • På touchskärmen klickar du upp menyn och sedan "Säkerhet" > "Stäng av bilen".
 • Vänta minst två minuter utan att interagera med bilen. Öppna inte dörrarna, trampa inte ned bromspedalen, tryck inte på pekskärmen etc.
 • Efter två minuter, trampa ned bromspedalen för att väcka bilen.

Tillbaka till början

 

Parkoppla en telefon med Bluetooth

Med parkoppling kan du använda din Bluetooth-kompatibla telefon för att ringa och ta emot telefonsamtal med hands-free, komma åt dina kontakter, din samtalslista osv. Det gör också att du kan spela upp ljudmedia från din telefon. När en telefon har parkopplats kan Model 3 ansluta till den när som helst telefonen är inom räckvidd.

Om du vill parkoppla en telefon ska du utföra följande steg när du sitter i Model 3:

 • Se till att både pekskärmen och telefonen är påslagna.
 • Aktivera Bluetooth på telefonen och se till att den kan identifieras.Observera: På vissa telefoner kan du behöva gå till Bluetooth-inställningarna för att slutföra proceduren.
 • Tryck på Bluetooth-ikonen längst upp på pekskärmen.
 • Tryck på 'Lägg till en ny enhet' > 'Starta sökning' på pekskärmen. Pekskärmen visar en lista med alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden.
 • Tryck på den telefon du vill parkoppla på pekskärmen. Inom några sekunder visar touchskärmen ett slumpmässigt genererat nummer och telefonen ska visa samma nummer.
 • Kontrollera att numret som visas på telefonen stämmer överens med numret som visas på pekskärmen. Bekräfta sedan på telefonen att du vill parkoppla.
 • Telefonen kan fråga dig om du vill tillåta att Model 3 får åtkomst till dina kontakter och mediefiler.

Efter parkopplingen ansluter Model 3 automatiskt till telefonen och Bluetooth-symbolen visas bredvid telefonens namn på pekskärmen för att indikera att anslutningen är aktiv.

Tillbaka till början

 

Ansluta till Wi-Fi

Wi-Fi kan användas för dataöverföring och är ofta snabbare än dataöverföring via mobilnäten. Att ansluta till Wifi är speciellt användbart i områden med begränsad eller ingen mobiltäckning. I syfte att garantera snabb, tillförlitlig leverans av programvara och kartuppdateringar rekommenderar Tesla att låta din bil vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk när så är möjligt (t.ex. när den är parkerad i garaget under natten).

Utför följande steg för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

 • Tryck på uppkopplingsikonen (vanligen LTE eller 3G) längst upp på touchskärmen. Model 3 börjar då söka och visar de funna WiFi-nätverk som det går att ansluta till.
 • Välj det Wifi-nätverk du vill använda, ange dess lösenord (om det krävs) och tryck därefter på 'Bekräfta'.
 • Bilen ansluts till Wi-Fi-nätverket och ansluter automatiskt till det när det finns inom räckvidden.

Du kan också ansluta till ett dolt nätverk som inte visas i listan med nätverk. Tryck bara på 'WiFi-inställningar', ange nätverksnamnet i dialogrutan som visas, välj säkerhetsinställning och tryck sedan på 'Lägg till nätverk'.

Observera: Om det finns mer än ett trådlöst nätverk som tidigare anslutits till inom räckhåll ansluter Model 3 till det senast använda nätverket.

Observera: Du kan även använda ett portabelt modem eller din mobiltelefons internetdelning via WiFi (med förbehåll för din mobiloperatörs avgifter och begränsningar).

Observera: Vid Teslas Service Center ansluter Model X automatiskt till Teslas WiFi-servicenät.

Tillbaka till början

 

Programmera HomeLink

För att programmera HomeLink® (i förekommande fall):

 • Parkera Model X så att den främre stötfångaren är framför den garageport, grind eller lampa som du vill programmera.
  Varning: Porten eller grinden kan komma att öppnas eller stängas under programmeringen. Innan du programmerar ska du se till att den inte kan slå i människor eller föremål.
 • Hämta enhetens fjärrkontroll och kontrollera att den har tillräckligt med batteri. Tesla rekommenderar att du byter batteri i enhetens fjärrkontroll innan du programmerar HomeLink.
 • Tryck på HomeLink-ikonen längst upp på pekskärmen.
 • Tryck på 'Skapa HomeLink' och använd därefter tangentbordet på pekskärmen för att ange ett namn för HomeLink-enheten.
 • Klicka på 'Enter' på tangentbordet eller tryck på 'Skapa HomeLink'.
 • Tryck på "Start" och följ instruktionerna på skärmen.
  Obs! Om du ser en skärm som heter "Train the receiver" medan du programmerar enheten ska du komma ihåg att detta är ett tidskänsligt steg. Efter att du tryckt på knappen Learn/Program/Smart på enhetens fjärrkontroll har du bara cirka 30 sekunder att återvända till din bil, trycka på "Continue" och sedan två gånger på den programmerade HomeLink-enhetens namn. Det kan vara bra att få hjälp med detta steg.
 • Observera: När enheten är programmerad ska du trycka på 'Spara' för att slutföra HomeLink-programmeringen.
 • Kontrollera till att HomeLink fungerar som det ska. Ibland kan man behöva programmera enheten flera gånger innan det fungerar.

När den är programmerad kan du styra enheten genom att trycka på motsvarande HomeLink-ikon på pekskärmens statusfält. HomeLink kommer ihåg placeringen för programmerade enheter. När du närmar dig en känd plats fälls HomeLink-reglaget på pekskärmen ner automatiskt. När du kör bort försvinner den.

Obs: Om du behöver mer hjälp eller har frågor om kompatibilitet ska du kontakta HomeLink.

Tillbaka till början

 

Lägga till och ta bort nycklar

Lägga till ett nytt nyckelkort eller en ny nyckel:
Observera: Om du vill lägga till en bilnyckel ska du se till att bilnyckeln har rumstemperatur. Parkopplingen kan misslyckas om bilnyckeln är kall.

 • På pekskärmen går du in i inställningarna och trycker på 'Lås' och sedan på + i nyckelfältet.
 • Läs av det nya nyckelkortet eller den nya bilnyckel på nyckelläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen. När det nya nyckelkortet eller den nya nyckeln känns igen tar du bort det/den från nyckelläsaren.
 • Läs av ett redan parkopplat nyckelkort eller nyckel (d.v.s. som redan har tillgång till fordonet) på nyckelläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen.
 • När det är klart visas den nyligen parkopplade nyckeln på pekskärmens nyckellista. Du kan anpassa namnet genom att trycka på den tillhörande pennikonen.

Lägga till en ny telefonnyckel:
Observera: För att lägga till en ny telefonnyckel måste Bluetooth vara aktiverat och Tesla-mobilappen måste vara installerad på telefonen och kopplad till bilens Tesla-konto.

 • Sitt i bilen, öppna Tesla-mobilappen och välj aktuellt fordon (om flera fordon har knutits till kontot) och tryck sedan på 'Telefonnyckel' > 'Starta'.
 • Läs av ett redan parkopplat nyckelkort eller nyckel på nyckelläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen.
 • När mobilappen meddelar att parkopplingen har genomförts trycker du på 'Klar'. Den nya telefonnyckeln visas i touchskärmens nyckellista (under 'Lås'). Namnet på telefonnyckeln fastställs utifrån det namn som används i telefoninställningarna.

Ta bort en nyckel:
Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att låsa och låsa upp din Model 3 (om du t.ex. har förlorat din telefon eller ditt nyckelkort osv.) kan du ta bort nyckeln.

 • På pekskärmen ska du gå in i inställningarna och trycka på 'Lås'.
 • Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande soptunneikon.
 • När du blir uppmanad till det läser du av ett redan parkopplat nyckelkort eller nyckel på nyckelläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.

Observera: Model 3 behöver alltid minst ett parkopplat nyckelkort eller en parkopplad bilnyckel. Om det bara finns ett nyckelkort i listan med nycklar kan det nyckelkortet inte raderas.

Tillbaka till början

 

Låsa upp och starta din bil med Teslas mobilapp

Du kan använda mobilappen för att låsa upp och starta Model 3. Detta kan vara användbart om du inte har ditt key card med dig, har problem med telefonnyckeln eller inte är fysiskt nära bilen (till exempel om du vill låsa upp fordonet för din partner på andra sidan av stan).

Obs: Både telefonen och bilen behöver en aktiv mobildatauppkoppling och mobil åtkomst måste aktiveras på touchskärmen i bilens inställningar (Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst) för att låta mobilappen kommunicera med din bil. Tesla rekommenderar att man alltid har en fungerande fysisk nyckel tillgänglig vid parkering i ett område med begränsad eller ingen mobiltäckning, till exempel i ett inomhusgarage.

För att låsa upp din bil med hjälp av mobilappen:

 • Öppna mobilappen.
 • Tryck på ”Reglage” > ”Lås upp”.
 • Tryck på ”Ja” i popup-fönstret.

För att starta sin bil med hjälp av mobilappen:

 • Öppna mobilappen.
 • Tryck på ”Reglage” > "Starta".
 • Ange lösenordet till ditt Tesla-konto i popup-fönstret.

Obs! Du kommer att ha två minuter på dig att börja köra efter att du har aktiverat nyckellös körning. Om perioden på två minuter har passerat innan körningen inleds måste du aktivera nyckellös körning igen.

Tillbaka till början

 

Byta batteri i nyckeln

Vid normal användning håller bilnyckelns batteri i cirka fem år. När batteriet börjar bli urladdat visas ett meddelande på pekskärmen. För att byta batteri i bilnyckeln:

 • Placera nyckeln med knappsidan nedåt på en mjuk yta och lossa den nedre luckan.
 • Ta bort batteriet genom att lyfta bort det från fästklämmorna.
 • Sätt i det nya batteriet (typ CR2032) med ”+” uppåt och undvik att vidröra batteriets platta ytor.
  Observera: CR2032-batterier kan köpas online, på lokala snabbköp och i andra butiker som säljer batterier.
 • Håll den nedre luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans motsvarande öppningar på nyckeln och tryck sedan luckan ordentligt på nyckeln tills den snäpps på plats.
 • Kontrollera att nyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa fordonet.

Tillbaka till början

 

Installera laddkabel för telefon

Du kan installera en laddkabel för mobiltelefoner i Model 3 för att enklare kunna ansluta telefonen och samtidigt hålla mittkonsolen fri från sladdar.

Observera: Telefondockan har plats för två telefoner sida vid sida.

Installera laddkabel för telefon:

 • Öppna mittkonsolens två luckor framför mugghållarna.
 • Ta bort gummimattan från telefondockan.
 • Lyft telefondockan för att komma åt USB-portarna.
 • Ta loss kåpan från basen av telefondockan genom att skjuta kåpan åt vänster.
 • Anslut laddkabelns USB-kontakt till en USB-port.
 • För telefonänden på laddkabeln genom botten av telefondockan och dra kabeln genom säkerhetsflikarma mot botten av telefondockan.
 • Sätt tillbaka kåpan på telefondockans bas genom att skjuta kåpan åt höger.
 • Sänk ned telefondockan och sätt tillbaka gummimattan.

Tillbaka till början

 

Montera den främre registreringsskyltens fäste

För att kunna följa reglerna i jurisdiktioner som kräver att fordonet har en registreringsskylt framtill har Model 3 ett fäste för registreringsskylten. Fästet är anpassat efter formen på den främre stötfångaren och sitter fast med starkt tejp.

Observera: Tesla rekommenderar att monteringen görs när fordonet är torrt och rent och under en varm dag. Om det är kallt eller vått kan det leda till att tejpen inte fäster ordentligt.

Montera den främre registreringsskyltens fäste:

 • Testa isopropylalkoholen på en lackad yta som inte syns för att försäkra dig om att den inte skadar eller tar bort lacken.
 • Rengör monteringsytan med isopropylalkohol och låt torka i minst en minut.
 • Ta bort skyddstejpen från den limmade ytan på ovansidan av fästet och ta delvis bort tejpen från ovansidan av den limmade ytan på varje sida. Lämna kvar den nedre hälften av tejpen på sidorna och vik den lösa tejpen utåt så att du enkelt kan ta bort tejpen efter att du riktat in fästet på stötfångaren.
 • Luta överdelen av registreringsskyltens fäste bort från stötfångaren (för att undvika att det fastnar på fel plats) och rikta in den nedre mittendelen av fästet med mitten av grillen så som visas på bilden.
  Var så noggrann det bara går när du riktar in fästet för du kommer inte kunna flytta på det när det väl sitter fast på stötfångaren.
 • När du har riktat in fästet för du ovandelen av fästet mot stötfångaren och trycker fast det så att limmet fäster.
 • Ta bort de återstående tejpbitarna från sidorna av fästet och tryck sedan fast hela fästet mot stötfångaren. Se till att fästet sitter fast på alla limmade ytor.
 • När fästet sitter fast ordentligt skruvar du fast registreringsskylten i fästet med de fyra medföljande skruvarna (dra åt till 3 Nm/2,2 ft-lbs).

Tillbaka till början

 

Byte av kupéfilter

Model 3 har luftfilter som förhindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar kommer in genom kupéns ventiler. Tesla rekommenderar att dessa filter byts vartannat år (varje år i Kina). Kupéluftfilter finns att köpa hos ditt närmaste Service Center.

Byte av kupéfilter:

 • Stäng av klimatkontrollsystemet.
 • Flytta tillbaka det främre passagerarsätet helt och ta bort golvmattan för det främre passagerarsätet.
 • Använd ett bändverktyg och lossa försiktigt panelen, med början uppifrån och nedåt, från mittkonsolens högra sida.
 • Använd ett bändverktyg för klämmor och lossa försiktigt tryckklämmorna som fäster benutrymmets panel vid instrumentpanelen på passagerarplatsen. Stöd upp panelen för benutrymmet samtidigt som du kopplar bort elanslutningarna och lägg sedan panelen åt sidan.
 • Ta bort T20-skruven som fäster kupéfiltrets kåpa vid modulen för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och ta sedan loss kupéfiltrets täcklock och lägg det åt sidan.Observera: Om HVAC-modulen inte har en täcklock för kupéfiltret ska du sätta tillbaka panelerna och kontakta Tesla.
  Varning:Var noga med att inte sträcka, vika eller på annat sätt skada de orangefärgade högspänningskablar som är fästa vid kupéfiltrets täcklock. Om högspänningskablarna skadas ska arbetet omedelbart avslutas. Annars kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
 • Fäll upp det övre kupéfiltrets flik och fäll ned det nedre kupéfiltrets flik.
 • Dra ut det övre kupéfiltret från HVAC-modulen medan du håller i dess flik.
 • Dra ut det nedre kupéfiltret uppåt ur HVAC-modulen medan du håller i dess flik.
 • Säkerställ att pilarna på de båda nya filtren pekar bakåt i fordonets längdriktning och sätt in det nedre kupéfiltret i HVAC-modulen och sänk ned det på plats. Sätt sedan det övre kupéfiltret ovanpå.
 • Fäll in flikarna så att kupéfiltrets kåpa kan monteras.
 • Montera kupéfiltrets kåpa genom att koppla fast dess nedre fästflik och säkra den med T20-skruven. Dra åt skruven med 1,2 Nm/0,89 ft-lbs.
 • Koppla in de två elanslutningarna till komponenterna i främre passagerarplatsens benutrymme och fäst panelen med tryckklämmorna.
 • Rikta in panelen på höger sida mot de främre och bakre guidespåren i mittkonsolen och tryck tills alla klämmorna sitter fast korrekt.
 • Lägg tillbaka främre passagerarsätets golvmatta och flytta tillbaka sätet.

Tillbaka till början

 

Ta bort stenar/skräp från bromsskölden

Om du i sällsynt fall plötsligt hör ett stönande, skärande eller skrapande ljud som kommer från bilens bromsar eller hjul under körning (även i mycket låga hastigheter) är det troligt att en sten eller någon form av skräp har klämts fast mellan bromsskivan och bromsskölden.

 • Bromsskiva
 • Bromssköld

Oljudet beror på att stenen eller skräpet skrapar mot bromsskivan när den roterar med hjulet. Denna situation påverkar inte bromssystemet, men du bör ta bort stenen eller skräpet så snart du kan.

Ta bort stenen eller skräpet från bromsskölden:

Varning: Om bilen nyligen körts kan bromskomponenterna vara varma. För att undvika att skadas ska du inte vidröra varma bromskomponenter.

 • Lägg i parkeringsläget.
 • Ta bort aero-navkapseln från hjulet, i förekommande fall.
 • Ta på dig en handske och tryck försiktigt med handen på bromsskölden upptill, på sidorna och nedtill tills dess att stenen eller skräpet kommer ut.
 • Varning: Använd inte verktyg eller föremål som kan skada bromsskölden eller hjulet. Tryck inte hårt på bromsskölden då den kan böjas permanent.

 • Upprepa steg 2–3 på andra bromssköldar vid behov.
 • Bekräfta att oljudet inte längre förekommer.
 • Sätt tillbaka aero-navkapseln på hjulet, i förekommande fall.

Obs! Om proceduren som beskrivs ovan inte kan avlägsna stenen eller skräpet, kan du försöka med att köra långsamt och växla mellan att köra framåt och att backa (kör framåt i några sekunder, stanna, och backa sedan långsamt i några sekunder). Upprepa detta flera gånger eller tills oljudet upphör. Var noga med att göra det på en säker plats och håll noggrann uppsikt över omgivningen. Om oljudet kvarstår ska du använda mobilappen för att kontakta Tesla eller boka in ett servicebesök.

Tillbaka till början

 

Slipa av bromsarna

Bromsarna ska slipas av efter att bromsbelägg och/eller bromsskivor har bytts ut. Dessutom kan avslipning av bromsarna eliminera en situation där bromsarna avger en högt gnissel vid bromsning, särskilt om oljudet förekommer vid körning i regn, körning i kallt och/eller fuktigt klimat eller om det finns rost på bromskomponenternas ytor. Observera att alla fordon med skivbromsar kan erfara denna situation och att bromsfunktionen inte påverkas.

Slipa av bromsarna:

Obs: Se till att följa alla lokala trafiksäkerhetsbestämmelser och bara utföra manövrer på en lämplig plats där sådan aktivitet är laglig, och där det finns mycket lite eller ingen trafik.

 • På touchskärmen ska du välja "Controls" > "Driving" > "Regenerative Braking" > "Low".
 • Kör fordonet i ungefär 80–90 km/h på en rak väg.
 • Trampa ner bromspedalen måttligt och jämnt för att långsamt minska bilens hastighet och släpp upp pedalen vid 15 km/h.
 • Upprepa denna procedur 6 gånger, med minst 30 sekunder paus mellan gångerna.

Obs! Om oljudet kvarstår ska du använda mobilappen för att kontakta Tesla eller boka in ett servicebesök.

Tillbaka till början

 

Applicering av WD-40 på dörrhandtagens svängstift

Vid svåra vinterförhållanden kan applicering av WD-40 på dörrhandtagens svängstift förhindra att dörrhandtagen hindras av is. Överväg att applicera WD-40 på dörrhandtagens svängstift om underkylt regn, kraftigt snöfall eller isbildning väntas. Upprepa appliceringen vid behov.

Varning: Läs och följ alla anvisningar och varningar för WD-40 innan du utför detta förfarande.

För att applicera WD-40 på dörrhandtagens svängstift:

 • Öppna dörrhandtaget och säkra det i öppet läge med en handduk eller annat mjukt material.
 • Fäst det medföljande sprejröret på WD-40-behållarens munstycke.
 • Använd skyddglasögon.
 • Placera sprejrörets ände intill svängstiftet och spreja ungefär en sekund. Var noga med att inte spreja andra komponenter av misstag.

  Obs! Sätt sprejrörets ände mot övre änden av fjädern runt svängstiftet för att rikta sprejen korrekt.

  Varning: Använd skyddsglasögon under arbetet.

 • Ta bort det handduken eller det mjuka material som användes för att hålla dörrhandtaget i öppet läge.
 • Sväng dörrhandtaget in och ut ungefär tio gånger.
 • Placera åter sprejrörets ände invid svängstiftet och spreja ungefär en sekund. Var noga med att inte spreja andra komponenter av misstag.

  Obs! Sätt sprejrörets ände mot övre änden av fjädern runt svängstiftet för att rikta sprejen korrekt.

 • Ta bort det handduken eller det mjuka material som användes för att hålla dörrhandtaget i öppet läge.
 • Sväng dörrhandtaget in och ut ungefär tio gånger.
 • Upprepa för de andra tre dörrhandtagen.

Tillbaka till början

 

Ta bort is från dörrhandtag

Vid svåra vinterförhållanden kan is i dörrhandtaget förhindra att dörrhandtaget öppnas. Förfarandet för att frigöra dörrhandtag på Model 3 är något annorlunda än för andra dörrhandtag. Isen kan vanligen avlägsnas med några kraftiga stötar med handen mot dörrhandtaget.

Varning: Ta av smycken och andra föremål som kan skada lacken innan förfarandet utförs. Använd inte verktyg eller alltför stor kraft.

Obs: WD-40 kan appliceras på dörrhandtagens svängstift i förebyggande syfte, för att förhindra isbildning inne i handtagen. Se Applicering av WD-40 på dörrhandtagens svängstift för anvisningar.

Gör så här för att avlägsna is från dörrhandtaget:

 • Tryck först hårt på den bakre delen av dörrhandtaget för att försöka öppna dörrhandtaget och frigöra ringa eller måttlig isuppbyggnad.
 • Stöt kraftfullt med handens mjuka delar upprepade gånger i en cirkulär rörelse runt dörrhandtagets kant för att bryta sönder och lossa isen.
 • Stöt kraftfullt med handen mot dörrhandtagets bakre, bredaste del. Öka kraften i stötarna, om så behövs, och upprepa steg 1 och 2 tills isen avlägsnats och dörrhandtaget kan öppnas.

  Varning: Stöt aldrig så hårt mot bilen att det uppstår bucklor. Använd ungefär så stor kraft som när du knackar på grannens ytterdörr.

 • När dörrhandtaget kan röra sig fritt, öppna och stäng det några gånger för att frigöra eventuell kvarvarande is. Kontrollera att dörrhandtaget är helt intryckt (indraget) innan du stiger in i bilen och kontrollera att dörren är helt stängd innan du kör iväg.

Tillbaka till början

 

Montering av sprutskydd och stänkskydd

Följ anvisningarna nedan för att installera sprutskydd och stänkskydd:

 • Rengör monteringsområdet med alkohol och låt torka helt före montering.
 • Vrid ratten så lång det går åt vänster för att ge åtkomst till arbetsområdet.

 • Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt avlägsna de nedre tryckklämmorna (2 st.) som håller fast framhjulets hjulhuskåpa.

 • Öppna den främre skruvskyddskåpan och avlägsna skruven och brickan.

 • Avlägsna försiktigt den öppna skyddskåpan från tröskelpanelen med en sax.

 • VID MONTERING AV STÄNKSKYDD: Ta bort skyddsfilmen från sprutskyddet och passa in hålen i sprutskyddet mot hålen i stänkskyddet. När hålen är inpassade, tryck längs stänkskyddet så att det fäster på sprutskyddet.

  Obs! Sprutskydd rekommenderas om du kör på vägar där salt, sand eller grus ofta används för att ge bättre underlag.

 • ENDAST KIT FÖR GENERATION 1: Dra försiktigt ut nedre delen av framhjulets hjulhuskåpa från hjulhuset och montera U-muttrarna (2 st.) över hålen i tröskelpanelen. Se till att hålen är i linje.

 • ENDAST KIT FÖR GENERATION 1: Placera brickor på skruvarna (2 st.) och sätt sedan i skruvarna för att låsa stänkskyddet/sprutskyddet på U-muttrarna i framhjulets hjulhuskåpa. Dra åt skruvarna till 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • ENDAST KIT FÖR GENERATION 2: Passa in hålen i sprutskyddet/stänkskyddet mot hålen i framhjulets hjulhuskåpa och tryck in de öppnade tryckklämmorna (plaststift utdragna) i hålen. När tryckklämmorna är helt intryckta, tryck in plaststiften för att stänga tryckklämmorna och låsa fast stänkskyddet/sprutskyddet på plats.

 • Montera den nya skruven som håller fast sprutskyddets underkant vid den nedre tröskelpanelkåpan. Dra åt skruven till 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Upprepa förfarandet på bilens högra sida för att montera det högra sprutskyddet eller stänkskyddet.

  Obs! Denna beskrivning med illustrationer beskriver montering av det vänstra sprutskyddet eller stänkskyddet. Montering på höger sida utförs spegelvänt.

Tillbaka till början

 

Byte av sprutskydd och stänkskydd

Följ anvisningarna nedan för att byta sprutskydd och stänkskydd:

 • Vrid ratten så lång det går åt vänster för att ge åtkomst till arbetsområdet.

 • Ta bort skruven som fäster stänkskyddets underkant vid tröskelpanelkåpan.

 • KIT FÖR GENERATION 2: Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt öppna tryckklämmorna (dra ut plaststiften) som håller fast sprutskyddet eller stänkskyddet vid framhjulets hjulhuskåpa.

 • KIT FÖR GENERATION 1: Ta bort skruvarna och brickorna som håller fast sprutskyddet eller stänkskyddet vid U-muttrarna i hjulhuskåpan.

 • Ta bort sprutskyddet eller stänkskyddet från bilen.
 • VID MONTERING AV SPRUTSKYDD: Rengör stänkskyddet med alkohol och låt torka helt. Ta bort skyddsfilmen från sprutskyddet och passa in hålen i sprutskyddet med hålen i stänkskyddet. När hålen är inpassade, tryck på stänkskyddet så att det fäster på stänkskyddet.

  Obs: Använd ny tejp om sprutskydden släppt från stänkskydden tidigare.
 • VID DEMONTERING AV STÄNKSKYDD: Dra bort sprutskyddet från stänkskydden för att lossa tejpen. Rengör sprutskyddet och stänkskyddet med alkohol och låt torka helt.

  Varning: Sprutskydd rekommenderas om du kör på vägar där salt, sand eller grus ofta används för att ge bättre underlag.

 • KIT FÖR GENERATION 2: Passa in hålen i sprutskyddet/stänkskyddet mot hålen i framhjulets hjulhuskåpa och för in de öppna tryckklämmorna (plaststift utdraget) i hålen. När tryckklämmorna är helt införda, tryck in plastnitarna för att sluta tryckklämmorna och låsa sprutskyddet/stänkskyddet på plats.

 • KIT FÖR GENERATION 1: Placera brickorna på skruvarna (2 st.) och sätt i skruvarna för att låsa fast sprutskyddet/stänkskyddet på U-muttrarna i framhjulets hjulhuskåpa. Dra åt skruvarna till 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • Sätt i skruven som håller fast stänkskyddet på den nedre tröskelpanelkåpan. Dra åt skruven till 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Upprepa förfarandet på bilens högra sida.

  Obs! Denna beskrivning med bilder gäller för byte av sprutskydd och stänkskydd på bilens vänstra sida. Byte på bilens högra sida utförs spegelvänt.

Tillbaka till början

Montering av lackskyddsfilm

Gör så här för att montera lackskyddsfilmen:
Varning: Montera lackskyddsfilmen när det är torrt och varmt ute. Efter monteringen ska man inte tvätta bilen samt undvika regn i minst 24 timmar.

 • Rengör monteringsområdet med vatten och bilvårdsprodukter och torka sedan av med en ren mikrofiberduk. Se till att all smuts, fett osv. tas bort.
 • Skapa en glidlösning genom att blanda ungefär 85% vatten och 15% mild tvål i en sprayflaska eller lämplig behållare. Skaka behållaren för att se till att lösningen blandas ordentligt.
 • Applicera frikostigt med glidlösning på monteringsområdet samt nedre och övre vänstra delen av filmen.
 • Lossa den nedre vänstra filmen från arket, applicera glidlösning när det har tagits bort.

  Varning: Vänster och höger filmstycken kan inte bytas ut mot varandra. Den klistriga baksidan ska appliceras på bilens lack och följa karossens kontur.

 • Fäst den nedre vänstra filmen på tröskelpanelen, och passa in filmens nederkant med tröskelpanelens nederkant och filmens bakre del med bilens bakre sidopanel.

  Obs: Applicera glidlösning efter behov för att styra filmen så att den passas in med karossens konturer och så att hela filmen ligger an mot lacken.

  Varning: Låt inte någon del av filmen hänga ut över en kant. Undvik att fästa filmen på karossdelen mellan tröskelpanelen och den bakersta sidopanelen (dog leg).

 • När filmen har placerats korrekt ska du använda utstrykningsverktyget för att avlägsna luftbubblor mellan filmen och lacken.
 • Lossa den övre vänstra filmen från arket, applicera glidlösning när det har tagits bort.
 • Fäst den övre vänstra filmen på sidoskärmen, och passa in filmens nederkant med överkanten på den nedre filmen och den övre filmens bakre del med bilens bakre sidopanel. Obs: Applicera glidlösning efter behov för att styra filmen så att den passas in med karossens konturer och hela filmen ligger an mot lacken.

  Varning: Låt inte någon del av filmen hänga ut över en kant. Undvik att fästa filmen på karossdelen mellan tröskelpanelen och den bakersta sidopanelen (dog leg).

 • När filmen har placerats korrekt ska du använda utstrykningsverktyget för att avlägsna luftbubblor mellan filmen och lacken.
 • Upprepa steg 3–9 på höger sida.

Tillbaka till början

 

Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla efter att Model 3 har stått stilla under mer än tre timmar:

 • De korrekta däcktrycken anges på etiketten Information om däck och last som är placerad på förarsidans B-stolpe.
 • Ta av ventilhatten.
 • Tryck en exakt däcktrycksmätare mot ventilen för att mäta trycket.
 • Om så krävs ska luft fyllas på eller släppas ut för att nå rekommenderat tryck.
  Obs: Du kan släppa ut luft genom att trycka in metallstiftet i mitten av ventilen.
 • Kontrollera trycket igen med hjälp av lämplig däcktrycksmätare.
 • Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
 • Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att det kommer in smuts. Inspektera ventilen emellanåt avseende skador och läckage.

Tillbaka till början

 

Kör för att kalibrera kamerorna

Model 3 måste manövrera med mycket hög precision när Autopilot-funktioner används. Efter att vissa servicereparationer utförts måste kamerorna genomföra en självkalibreringsprocess innan vissa funktioner (t.ex. trafikmedveten farthållare eller autostyrning) kan användas för första gången. För din bekvämlighet visas en förloppsindikator på instrumentpanelen.

Kalibreringen slutförs efter ungefär 30–40 km(20–25 miles) körning, men avståndet kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Om du kör på raka vägar med synliga vägmarkeringar går kalibreringen snabbare för Model 3. När kalibreringen är avslutad är Autopilot-funktionerna tillgängliga för användning. Kontakta Tesla om din Model 3 inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 160 km (100 miles) körning.

Observera: Om du försöker använda en funktion som inte är tillgänglig innan kalibreringsprocessen är avslutad kommer funktionen inte aktiveras och ett meddelande visas på instrumentpanelen.
Observera: Model 3 måste upprepa kalibreringsprocessen om kamerorna servas av Tesla, och i vissa fall efter en programvaruuppdatering.

Tillbaka till början

 

Byte av huvens gasfjädrar

Om huvens gasfjädrar av någon anledning inte fungerar, kan de bytas ut. Så här byter du huvens gasfjädrar:

 • Öppna huven och använd ett tillfälligt stöd som inte är repande för att hålla den öppen.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns nedre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i fordonets kaross.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns övre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i huven. Ta bort den gamla gasfjädern från fordonet.
 • Rengör infästningspunkterna på fordonet och smörj båda fästpunkterna på den nya gasfjädern.
 • Fäst gasfjäderns kolvände på fordonets kaross och cylinderänden på huven. Säkerställ att klämmorna monteras korrekt.
 • Ta bort det tillfälliga stödet och kontrollera att huven öppnas och stängs korrekt.

Tillbaka till början

 

Byte av bakluckans gasfjädrar

Om bakluckans gasfjädrar av någon anledning inte fungerar, kan de bytas ut. Så här byter du bakluckans gasfjädrar:

 • Öppna huven och använd ett tillfälligt stöd som inte är repande för att hålla den öppen.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa klämman som fäster gasfjäderns nedre ände vid fordonets gångjärn och lossa gasfjädern.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa klämman som fäster gasfjäderns övre ände vid luckans gångjärn och ta bort gasfjädern från fordonet.
 • Rengör infästningspunkterna och smörj båda fästpunkterna på den nya gasfjädern.
 • Fäst gasfjäderns kolvände på fordonets gångjärn och cylinderänden på luckans gångjärn. Säkerställ att klämmorna monteras korrekt.
 • Ta bort det tillfälliga stödet och kontrollera att bakluckan öppnas och stängs korrekt.

Tillbaka till början

 

Fylla på spolarvätska

Den enda behållare som du kan fylla på med vätska är behållaren för spolarvätska vilken är placerad bakom det främre bagageutrymmet. Vid låg nivå visas ett meddelande på pekskärmen.

Så här gör du för att fylla på spolarvätska:

 • Öppna motorhuven.
 • Gör rent runt påfyllningslocket innan du öppnar det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
 • Öppna påfyllningslocket.
 • Fyll på behållaren tills vätskenivån syns precis under påfyllningshalsen och försök undvika att spilla.
 • Torka omedelbart upp eventuellt spill och tvätta det påverkade området med vatten.
 • Sätt tillbaka påfyllningslocket.

Observera: Vissa nationella eller lokala bestämmelser begränsar användningen av flyktiga organiska föreningar (VOC). Flyktiga organiska föreningar används ofta som frostskyddsmedel i spolarvätska. Använd en spolarvätska med begränsat innehåll av flyktiga organiska föreningar endast om den ger tillräckligt frostskydd för alla klimat som du kör Model 3 i.

Varning: Lägg inte till färdigblandade spolarvätskor som innehåller vattenavvisande eller insektsborttagande medel. Dessa vätskor kan orsaka ränder, smetning och gnissel eller andra ljud.

Varning: Vid temperaturer under 4 °C (40 °F), ska spolarvätska med frostskydd användas. Om man vid kallt väder använder en spolarvätska utan frostskyddsmedel kan det försämra sikten genom vindrutan.

Varning: Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och följ tillverkarens instruktioner för spolarvätskan.

Tillbaka till början

 

Byta torkarblad

För optimal funktion ska du byta torkarbladet minst en gång om året.
Obs! Installera bara nya torkarblad som är identiska med de ursprungliga bladen. Om olämpliga blad används kan det skada torkarsystemet och vindrutan.

Så här byter du torkarbladen:

 • Lägg i parkeringsläget och stäng av torkarbladen.
 • Tryck på 'Reglage' > 'Service' > 'Serviceläge för vindrutetorkare' > 'PÅ' för att flytta torkarbladen till serviceläget.
 • Lyft upp torkararmen en bit ifrån vindrutan så att du kommer åt torkarbladet.Varning: Torkarbladen låses inte fast i uppfällt läge. Lyft inte upp torkararmen högre än dess avsedda läge.
 • Placera en handduk under torkararmen för att undvika repor och sprickor på vindrutan om armen sänks av någon anledning.
 • Håll torkararmen och tryck ned låsfliken medan du skjuter bladet nedför armen.
 • För in det nya bladet genom att skjuta det mot den ände på armen som har en krok tills det låses på plats.
 • Placera försiktigt torkarbladen mot vindrutan.
 • Stäng av Serviceläge för vindrutetorkare för att torkarbladen ska återgå till normalläget.

Tillbaka till början

 

Lossa laddningskabeln manuellt

Om de vanliga metoderna för att lossa laddningskabeln från laddkontakten (med knappen på laddningshandtaget, pekskärmen eller mobilappen) inte fungerar, följ försiktigt dessa steg:

 • Se till att Model 3 inte laddar aktivt genom att visa laddningsskärmen på touchskärmen. Om det behövs, tryck på 'Stoppa laddning'.
 • Öppna det bakre bagageutrymmet.
 • Dra laddkontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.

  Observera: Upplåsningsvajern kan ligga nedsänkt i öppningen i klädseln.
 • Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.

Varning: Öppningsvajern är endast tänkt att användas i situationer där det inte går att lossa laddningskabeln från laddkontakten med de vanliga metoderna. Upprepad användning kan skada upplåsningsvajern eller laddningsutrustningen.

Varning: Denna procedur får inte utföras när fordonet laddas eller om några orange högspänningsledare är blottade. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar, allvarlig personskada och fordonsskada. Om du är osäker på hur den här proceduren utförs på ett säkert sätt, kontakta närmaste Service Center.

Varning: Försök inte lossa laddningskabeln samtidigt som du drar i upplåsningsvajern. Dra alltid i upplåsningsvajern innan du försöker lossa laddningskabeln från laddkontakten. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar och allvarlig skada.

Tillbaka till början

 

Montering och avmontering av dragkrok

Dragkrokspaketet till Model 3 innehåller en viktbärande dragkrok och kula på 50 mm. När dragkroken inte används ska den tas bort och förvaras på en torr plats för att förhindra rost och korrosion. Behåll dammskyddet över dragkrokens uttag för att förhindra att smuts tränger in.

Varning: Du måste använda dragkroken på Model 3 när du bogserar en släpvagn. Försök aldrig använda en annan dragkrokstyp.

Observera: Fäst alltid säkerhetskedjorna när du bogserar. Korsa kedjorna under släpvagnskopplingen och fäst dem i släpvagnens öglor för att säkerställa att lasten sitter fast.

Montera dragkroken:

 • Ta bort dammskyddet från dragkrokens uttag genom att föra in ett litet föremål, som en spårmejsel, i tryckklämmorna på vardera sida om dammskyddet. Vrid tryckklämmorna tills de har lossnat, ta ut dem och ta av dammskyddet.
 • Sätt in nyckeln i dragkrokens låscylinder och vrid cylindern så att nyckelns övre del är i linje med det ”öppna” läget.
 • Dra ut låscylindern cirka 0,5 cm från adaptern och vrid medurs tills upplåsningsikonen är positionerad på låscylinderns övre del.
  Varning: Var försiktig när du vrider låscylindern. Om den inte fastnar i "öppet" läge dras den automatiskt tillbaka till det ursprungliga "stängda” läget och kan klämma dina fingrar.
 • Greppa dragkroken ordentligt underifrån och rika in den med motsvarande utskärningar i dragkrokens uttag.
  Observera: Ta inte tag i låscylindern eftersom den måste kunna rotera fritt.
 • Tryck in dragkroken i dragkrokens uttag tills cylindern snabbt roterar moturs och automatiskt låses i det ”stängda” läget.
 • Kontrollera att dragkroken sitter helt fast i uttaget genom att dra dragkroken nedåt. Dragkroken ska inte falla ut när du drar nedåt.
  Observera: Om dragkroken inte har låsts i uttaget, faller den ut när du drar den nedåt.
 • Vrid på nyckeln så att pilarna riktas in med låsikonen på låscylindern.
 • Ta bort nyckeln och förvara den på ett säkert ställe (helst inuti bilen).
  Obs! Nyckeln kan endast tas bort om dragkroken är fastlåst. Detta indikerar en korrekt inkoppling. Använd inte dragkroken om nyckeln inte tas ur.
  Obs! Tesla rekommenderar att man skriver ner nyckelkoden. Du behöver denna nyckelkod om du tappar nycklarna och behöver beställa nya.

Ta bort dragkroken

Ta bort dragkroken när körningen med släpvagn avslutats:

 • Sätt i nyckeln och vrid för att rikta in nyckelns övre del med upplåsningsikonen.
 • Håll stadigt i dragkrokens nedre del (för att förhindra att den faller till marken). Dra ut låscylindern cirka 0,5 cm och vrid den medurs tills låsikonen hamnar längst upp. Vid den här tidpunkten är låscylindern olåst i läget "öppen" och dragkroken faller ut ur uttaget.
  Varning: Var försiktig när du vrider låscylindern. Om den inte fastnar i "öppet" läge dras den automatiskt tillbaka till det ursprungliga "stängda” läget och kan klämma dina fingrar.
 • Sätt tillbaka dammskyddet över dragkrokens uttag genom att trycka fast tryckklämmorna för att förhindra att smuts ansamlas inne i uttaget.
 • Stäng smutsskyddet på dragkrokens låscylinder och förvara dragkroken på en säker plats.
  Observera: Underhåll dragkroken genom att regelbundet smörja den med fett som inte innehåller harts.

Tillbaka till början

 

Kalibrera fönster

Om det ovanliga skulle inträffa att ett fönster uppträder oväntat (står i kontakt med kromlistverket, inte öppnas och stängs som normalt, förflyttas nedåt mer än normalt när dörren öppnas osv.) kan du kalibrera det för att eventuellt åtgärda problemet.

Kalibrera ett fönster:

 • Stäng dörren med det berörda fönstret.
 • Sitt i förarsätet och stäng förardörren.
 • Använd förarfönstrets reglage för att höja det berörda fönstret tills det stannar.
 • Använd förarfönstrets reglage för att sänka det berörda fönstret tills det stannar.
 • Använd förarfönstrets reglage för att höja det berörda fönstret tills det stannar.

Nu bör fönstret ha kalibrerats. Om problemet fortsätter efter kalibreringsproceduren har genomförts ett par gånger kontaktar du Tesla.

Tillbaka till början

 

Öppna huven utan ström

Om det mot förmodan inträffar att Model 3 inte har 12 V ström kan du inte öppna den främre bagageluckan med pekskärmen eller mobilappen. I så fall öppnar du det främre bagageutrymmet så här:

Observera: Om 12 V-strömförsörjningen i Model 3 är aktiv fungerar inte följande för att öppna det främre bagageutrymmet om det är låst.

 • Leta reda på en extern 12 V-strömförsörjning (som en starthjälp).
 • Lossa bogserögleskyddet genom att trycka hårt på den övre högra kanten av skyddet tills det vinklas inåt och dra sedan försiktigt den vinklade delen mot dig.Observera: Beroende på produktionsdatum kan antingen plus- eller minuspolen fästas på bogserögleskyddet.
 • Dra ut de två ledarna ur bogseröglans öppning så att båda polerna friläggs.
 • Anslut 12 V-strömförsörjningens röda positiva (+) kabel till den röda pluspolen (+).
 • Anslut 12 V-strömförsörjningens svarta negativa (-) kabel till den svarta minuspolen (-).
  Obs! Att använda extern 12 V-ström till dessa poler lossar bara huvens spärrar. Du kan inte ladda 12 V-batteriet med dessa poler.
 • Slå på den externa strömförsörjningen (läs mer i tillverkarens anvisningar). Huvens spärrar släpps omedelbart så att du nu kan öppna huven och komma åt det främre bagageutrymmet.
 • Koppla loss båda kablarna och börja då med den svarta negativa (-) kabeln.
 • Om Model 3 ska lastas på ett lastbilsflak ska du inte sätta tillbaka bogserögleskyddet. Sätt annars tillbaka bogserögleskyddet genom att föra in de två ledarna i bogseröglans öppning och passa in bogserögleskyddet i rätt läge för att vrida det på plats.

Tillbaka till början

 

Anslut startkablar till 12 V-batteriet

Varning: Model 3 kan inte användas för att hjälpstarta ett annat fordon. Det kan orsaka skador.

Observera: Om du hjälpstartar Model 3 med hjälp av ett annat fordon ska du följa fordonstillverkarens anvisningar. Följande instruktioner utgår från att en extern strömförsörjning på 12 V används (till exempel en starthjälp).

Varning : Undvik kortslutning vid starthjälp av Model 3. Om kablar ansluts till fel poler, ledare kommer i kontakt med varandra osv. kan det leda till skador på Model 3.

 • Öppna motorhuven.
 • Ta bort underhållspanelen genom att dra den uppåt för att frigöra klämmorna i klädseln som håller den på plats.
 • Ta bort kupéintagets klädselpanel genom att dra den uppåt för att frigöra klämmorna i klädseln som håller den på plats.
 • Anslut 12 V-strömkällans positiva (+) röda kabel till den positiva (+) röda terminalen på 12 V-batteriet.
  Varning: Låt inte den positiva kabeln komma i kontakt med andra metallkomponenter, som batteriets fästbygel, eftersom Model 3 kan skadas då.
 • Anslut 12 V-strömkällans negativa (-) svarta kabel till den negativa (-) svarta terminalen på 12 V-batteriet.
 • Slå på den externa strömförsörjningen (läs mer i tillverkarens anvisningar). Tryck på pekskärmen för att väcka den.
  Observera: Det kan ta flera minuter att få tillräckligt med ström för att väcka pekskärmen.
 • När du inte längre behöver den externa 12 V-strömmen kopplar du bort båda kablarna från terminalerna på 12 V-batteriet. Börja med den negativa (-) svarta kabeln.
 • Sätt tillbaka kupéintagets klädselpanel genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 • Sätt tillbaka underhållspanelen genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 • Stäng motorhuven.

Tillbaka till början

 

Ta bort och montera Aero-kåpor

Om Model 3 är utrustad med Aero-kåpor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en Aero-kåpa:

 • Ta ett ordentligt tag om Aero-kåpan med båda händerna.
 • Dra Aero-kåpan mot dig för att frigöra fästklämmorna.

Montera en Aero-kåpa:

 • Rikta in Aero-kåpan så att urtagningen nedanför Tesla-T:et är i fas med däcksventilen.
 • Tryck ordentligt längs Aero-kåpans omkrets tills den snäpps på plats.

Tillbaka till början

 

Ta bort och montera hjulmutterkåpor

Om din Model 3 är utrustad med hjulmutterkåpor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en hjulmutterkåpa:

 • För in den rundade delen av verktyget för hjulmutterkåpa (finns i handskfacket i vissa bilar, alternativt kan en liten insexnyckel användas) i hålet vid basen för Tesla 'T'.
  Observera: Verktyget för hjulmutterkåpa kan även köpas hos en reservdelsbutik eller via online -återförsäljare.
 • Manövrera verktyget så att det förs in helt i hålet i hjulmutterkåpan.
 • Vrid verktyget så att den rundade delen rör vid mitten av hjulmutterkåpan.
 • Dra verktyget bestämt bort från hjulet tills hjulmutterkåpan lossnar.

Montera hjulmutterkåpan:

 • Rikta in hjulmutterkåpan på plats.
 • Tryck ordentligt på hjulmutterkåpan tills den snäpps på plats.

Tillbaka till början

 

Laddningsuttagets statuslampa

När laddningsuttaget är öppet så ändrar statuslampan färg för att informera om aktuell status. Syftet är att underlätta felsökningen i den händelse ett fel skulle uppstå. Laddningsuttagets lampa släcks som en påminnelse efter en kort stund om fordonet är låst (om du till exempel närmar dig bilen efter att den har laddats under en stund).

När du ansluter ditt fordon, ta för vana att kontrollera färgen på laddningsuttagets lampa innan du lämnar fordonet. Om lampan lyser röd eller gul kan du direkt åtgärda felet och säkerställa en korrekt utförd laddning.

Färg på laddningsuttagets lampa Vad betyder det Så här gör du

VIT - FAST SKEN

(normal funktion)

Model 3 är klar för laddning och kontakten är inte inkopplad, eller så är spärren till laddkontakten olåst och kontakten kan tas bort. Sätt i kontakten om du vill ladda eller ta bort den om laddningen ska avslutas.

BLÅ - BLINKANDE

(normal funktion)

Model 3 kommunicerar aktivt med laddningsstationen. Ingenting. Vänta några sekunder tills laddningsuttaget börjar blinka i grönt (laddning) eller lysa med fast blått sken (en kommande laddning är schemalagd).

BLÅ – FAST SKEN

(åtgärd kan krävas)

Model 3 identifierar att en kontakt har anslutits och att en kommande laddning startar vid en viss schemalagd tidpunkt. Laddning inte aktiv. Om du vill ladda omedelbart, avaktivera Schemalagd laddning eller tryck på Starta laddning på pekskärmen eller på din mobilapp. Om du vill använda schemalagd laddning behöver du inte göra någonting. Kom ihåg att schemalagd laddning sparar din position.

GRÖN – BLINKANDE

(normal funktion)

Laddning pågår.s Ju mer laddad Model 3 är, desto långsammare blinkar ljuset. Ingenting. Ta bort laddningskabeln när laddningen är klar.

GRÖN - FAST SKEN

(normal funktion)

Laddningen är klar. Ta bort laddningskabeln när du är redo att köra iväg.

GUL - FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Kontakten är inte helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddkontakten på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

GUL - BLINKANDE

(åtgärd krävs)

Model 3 laddas med reducerad ström på grund av att den inte är helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddkontakten på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

RÖD – FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Ett fel har upptäckts och laddningen avbrutits eller kan inte starta. Kontrollera på instrumentpanelen eller touchskärmen om det finns ett felmeddelande. Om inget fel upptäcks, försök med en annan laddkabel eller återställ laddningskällan (i tillämpliga fall, kontrollera statuslampan på den mobila anslutningen eller Wall Connectorn). Om det inte hjälper med en annan laddkabel, stäng av och på fordonet via pekskärmen och försök igen.

INGEN LAMPA

(normal funktion)

Model 3 är låst och har varit avstängd under en tid. Ingenting. Laddningsuttagets statuslampa tänds om fordonet låses upp eller knappen på laddningshandtaget trycks in.

Tillbaka till början

 

Statuslampor för andra generationens mobila anslutning

Under normala förhållanden, när laddning pågår, blinkar Tesla-logotypen flytande och den röda lampan är avaktiverad. Identifiera problem genom att vara uppmärksam på dessa lampor.

I vissa fall kan du behöva återställa enheten genom att koppla ur den mobila anslutningen från fordonet eller eluttaget.

Grönt ljus Rött ljus Vad betyder det Så här gör du
Allt på i en sekund Av Startsekvens. Ingenting. Den mobila anslutningen startar.
Allt är på Av Strömmen är på. Den mobila anslutningen är strömsatt men laddar ej. Säkerställ att den mobila anslutningen är kopplad till fordonet.
Strömning Av Laddning pågår. Ingenting. Den mobila anslutningen laddar.
Strömning 1 blinkning Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i fordonskontakten. Koppla ur den mobila anslutninsgen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 2 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i den inkommande kontakten som ansluter till styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och vägguttaget. Kontrollera att adaptern är helt inkopplad, koppla in den mobila anslutningen i vägguttaget och koppla den sedan till fordonet. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 3 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutninsgen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 4 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i väggkontakten. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Strömning 5 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att ett fel upptäckts i adaptern. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 1 blinkning Jordningsfel. Elektrisk ström läcker via en potentiellt osäker strömbana. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 2 blinkningar Avsaknad av jordning. Den mobila anslutningen har upptäckt att jordning saknas. Säkerställ att eluttaget är jordat korrekt. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 3 blinkningar Fel på relä/kontaktor. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 4 blinkningar Över- eller underspänningsskydd. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 5 blinkningar Adapterfel. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 6 blinkningar Styrfel. Styrnivån är felaktig. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 7 blinkningar Programvarufel eller anpassningsfel. Uppdatera fordonets programvara om uppdatering finns tillgänglig. Kontakta närmaste Service Center om ingen uppdatering finns tillgänglig.
Av Automatisk kontroll misslyckades. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Allt är på 1 blinkning Värmefel. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Allt är på 5 blinkningar Adapterfel. Laddningsströmmen är begränsad till 8 A. Koppla bort den mobila anslutningen från fordonet. Anslut den mobila anslutningen till fordonet igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Av Av Ingen ström. Koppla ur den mobila anslutningen och kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Tillbaka till början

Taggar: 

Dela