Gör det själv – Model X

Tesla-ägare som vill utföra grundläggande åtgärder eller underhåll på sin Model X kan göra det utan att boka service. Genomför en åtgärd endast om du känner dig bekväm med detta och följ alltid de givna instruktionerna.

För att få svar på fler frågor, besök supportsidan.

 

Starta om touchskärmen

Om touchskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende kan du starta om den, så kanske problemet löser sig.

Varning: Upprätthåll säkerheten för alla som färdas i bilen samt andra trafikanter genom att starta om touchskärmen enbart när fordonet är parkerat.

 • Lägg i parkeringsläget.
 • Håll ned båda rullningsknapparna på ratten tills touchskärmen blir svart.
 • Efter några sekunder visas Teslas logotyp. Vänta cirka 30 sekunder, tills touchskärmen startats om. Om toucskärmen efter några minuter fortfarande inte reagerar, eller inte fungerar normalt, prova att stänga av och starta om bilen.

Observera: Att starta om touchskärmen med rullningsknapparna gör inte att Model X slås av och på.

Tillbaka till början

 

Omstart av bilen

Om bilen inte fungerar normalt, eller om en ospecificerad varning föreligger, kan du prova att stänga av och starta om bilen för att försöka lösa problemet.

 • Lägg i parkeringsläget.
 • På touchskärmen klickar du upp menyn och sedan "Säkerhet" > "Stäng av bilen".
 • Vänta minst två minuter utan att interagera med bilen. Öppna inte dörrarna, trampa inte ned bromspedalen, tryck inte på touchskärmen etc.
 • Efter två minuter, trampa ned bromspedalen för att väcka bilen.

Tillbaka till början

 

Parkoppla en telefon med Bluetooth

Med parkoppling kan du använda din Bluetooth-kompatibla telefon utan att använda händerna för att ringa och ta emot telefonsamtal, komma åt din kontaktlista, samtalslista osv. Det gör också att du kan spela upp mediefiler från din telefon. När en telefon har parkopplats kan Model X ansluta till den när helst telefonen är inom räckvidd.

Om du vill parkoppla en telefon ska du utföra följande steg medan du sitter i Model X:

 • Se till att både touchskärmen och telefonen är påslagna.
 • Aktivera Bluetooth på telefonen och se till att den kan identifieras.Observera: På vissa telefoner kan du behöva gå till Bluetooth-inställningarna för att slutföra proceduren.
 • Tryck på Bluetooth-ikonen längst upp på touchskärmen.
 • Tryck på 'Lägg till en ny enhet' > 'Starta sökning' på touchskärmen. touchskärmen visar en lista med alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden.
 • Tryck på den telefon du vill parkoppla på touchskärmen. Inom några sekunder visar touchskärmen ett slumpmässigt genererat nummer och telefonen ska visa samma nummer.
 • Kontrollera att numret som visas på telefonen stämmer överens med numret som visas på touchskärmen. Bekräfta sedan på telefonen att du vill parkoppla.
 • Telefonen kan fråga dig om du vill tillåta att Model X får åtkomst till dina kontakter och mediefiler.

Efter parkopplingen ansluter Model X automatiskt till telefonen och Bluetooth-symbolen visas bredvid telefonens namn på touchskärmen för att indikera att anslutningen är aktiv.

Tillbaka till början

 

Ansluta till Wi-Fi

Wi-Fi kan användas för dataöverföring och är ofta snabbare än dataöverföring via mobilnäten. Att ansluta till Wifi är speciellt användbart i områden med begränsad eller ingen mobiltäckning. I syfte att garantera snabb, tillförlitlig leverans av programvara och kartuppdateringar rekommenderar Tesla att låta din bil vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk när så är möjligt (t.ex. när den är parkerad i garaget under natten).

Utför följande steg för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

 • Tryck på uppkopplingsikonen (vanligen LTE eller 3G) längst upp på touchskärmen. Model X börjar söka och visar de funna WiFi-nätverk som det går att ansluta till.

  Observera: När du ansluter till ett 5G-nätverk (om tillgängligt) ska du kontrollera vilka kanaler som stöds i din region.

  Stöd för 5G nätverkskanaler

 • Välj det Wifi-nätverk du vill använda, ange dess lösenord (om det krävs) och tryck därefter på 'Bekräfta'.
 • Bilen ansluts till Wi-Fi-nätverket och ansluter automatiskt till det när det finns inom räckvidden.

Du kan också ansluta till ett dolt nätverk som inte visas i listan med nätverk. Tryck bara på 'WiFi-inställningar', ange nätverksnamnet i dialogrutan som visas, välj säkerhetsinställning och tryck sedan på 'Lägg till nätverk'.

Observera: Om det finns mer än ett trådlöst nätverk som tidigare anslutits till inom räckhåll ansluter Model X till det senast använda nätverket.

Observera: Du kan även använda ett portabelt modem eller din mobiltelefons internetdelning via WiFi (med förbehåll för din mobiloperatörs avgifter och begränsningar).

Observera: Vid Teslas Service Center ansluter Model X automatiskt till Teslas WiFi-servicenät.

Tillbaka till början

 

Programmera HomeLink®

För att programmera HomeLink® (i förekommande fall):

 • Parkera din Model X så att den främre stötfångaren är framför den garageport, grind eller lampa som du vill programmera.

  Varning: Enheten kan öppnas eller stängas under programmeringen. Innan du programmerar den ska du se till att enheten inte kan slå i människor eller föremål.

 • Hämta enhetens fjärrkontroll och kontrollera att den har tillräckligt med batteri. Tesla rekommenderar att du byter batteri i enhetens fjärrkontroll innan du programmerar HomeLink.
 • Tryck på HomeLink-ikonen längst upp på touchskärmen.
 • Tryck på "Skapa HomeLink" och välj det läge du vill använda: Standard, D-läge eller UR-läge.
 • Använd touchskärmen för att ange ett namn för din enhet och tryck på "Enter" eller "Skapa HomeLink."
 • Tryck på "Start" och följ sedan anvisningarna på skärmen.
  Obs! Om du ser en vy som heter "Train the receiver" medan du programmerar objektet ska du komma ihåg att detta är ett tidskritiskt steg. Efter att du tryckt på knappen Learn/Program/Smart på enhetens fjärrkontroll har du enbart cirka 30 sekunder för att återvända till din bil, trycka på "Fortsätt" och sedan trycka två gånger på den programmerade HomeLink-enhetens namn. Det kan vara bra att få hjälp med detta steg.
 • Observera: När enheten är programmerad ska du trycka på 'Spara' för att slutföra HomeLink-programmeringen.
 • Kontrollera till att HomeLink fungerar som det ska. Ibland kan man behöva programmera enheten flera gånger innan det fungerar.

När den är programmerad kan du styra enheten genom att trycka på motsvarande HomeLink-ikon på touchskärmens statusfält. HomeLink kommer ihåg placeringen för programmerade enheter. När du närmar dig en känd plats fälls HomeLink-reglaget på touchskärmen ner automatiskt. När du kör bort försvinner den.

Obs: Om du behöver mer hjälp eller har frågor om kompatibilitet ska du kontakta HomeLink.

Tillbaka till början

 

Slipa av bromsarna

Bromsarna ska slipas av efter att bromsbelägg och/eller bromsskivor har bytts ut. Dessutom kan avslipning av bromsarna eliminera en situation där bromsarna avger en högt gnissel vid bromsning, särskilt om oljudet förekommer vid körning i regn, körning i kallt och/eller fuktigt klimat eller om det finns rost på bromskomponenternas ytor. Observera att alla fordon med skivbromsar kan erfara denna situation och att bromsfunktionen inte påverkas.

Slipa av bromsarna:

Obs: Se till att följa alla lokala trafiksäkerhetsbestämmelser och bara utföra manövrer på en lämplig plats där sådan aktivitet är laglig, och där det finns mycket lite eller ingen trafik.

 • På touchskärmen ska du välja "Controls" > "Driving" > "Regenerative Braking" > "Low".
 • Obs! Denna inställning finns inte på nyare fordon. Om denna inställning inte finns ska du fortsätta med proceduren.

 • Kör fordonet i ungefär 80–90 km/h på en rak väg.
 • Trampa ner bromspedalen måttligt och jämnt för att långsamt minska bilens hastighet och släpp upp pedalen vid 15 km/h.
 • Upprepa denna procedur 6 gånger, med minst 30 sekunder paus mellan gångerna.

Obs! Om oljudet kvarstår ska du använda mobilappen för att kontakta Tesla eller boka in ett servicebesök.

Tillbaka till början

 

Låsa upp och starta din bil med Teslas mobilapp

Du kan använda mobilappen för att låsa upp och starta Model X. Detta kan vara användbart om du inte har din fjärrnyckel med dig eller inte är fysiskt nära bilen (till exempel om du vill låsa upp bilen för din partner på andra sidan av stan).

Obs: Både telefonen och bilen behöver en aktiv mobildatauppkoppling och mobil åtkomst måste aktiveras på touchskärmen i bilens inställningar (Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst) för att låta mobilappen kommunicera med din bil. Tesla rekommenderar att man alltid har en fungerande fysisk nyckel tillgänglig vid parkering i ett område med begränsad eller ingen mobiltäckning, till exempel i ett inomhusgarage.

För att låsa upp din bil med hjälp av mobilappen:

 • Öppna mobilappen.
 • Tryck på ”Reglage” > ”Lås upp”.
 • Tryck på ”Ja” i popup-fönstret.

För att starta sin bil med hjälp av mobilappen:

 • Öppna mobilappen.
 • Tryck på ”Reglage” > "Starta".
 • Ange lösenordet till ditt Tesla-konto i popup-fönstret.

Obs! Du kommer att ha två minuter på dig att börja köra efter att du har aktiverat nyckellös körning. Om perioden på två minuter har passerat innan körningen inleds måste du aktivera nyckellös körning igen.

Tillbaka till början

 

Byta batteri i nyckeln

Nyckelns batteri varar i ungefär ett år vid normal användning. När batteriladdningen är låg visas ett meddelande på instrumentpanelen. Utför följande steg för att byta batteriet:

Observera: Tesla rekommenderar att du byter batteri i alla nycklar samtidigt.

 • Lägg nyckeln på med knappsidan nedåt på ett mjukt underlag och använd ett litet platt verktyg eller en nagel för att lossa det nedre höljet.
  Obs! Om ett snöre är fäst i nyckeln kan du lossa det nedre höljet genom att trycka tummen mot "X:et" på undersidan och sedan dra snöret mot dig (vilket drar av nyckeln från höljet). Du kan också bända av höljet genom att lägga ett litet platt verktyg, en nagel eller verktyget som Tesla skickat med mot snöret.
 • Ta bort batteriet genom att försiktigt lossa det från fästklämmorna genom att vinkla det.
 • Sätt i det nya batteriet (typ CR2354) med ”+”-sidan vänd uppåt. Batteriet har tät passning så du måste skjuta det på plats i vinkel mot pluskontakten (kontakten som finns nära nyckelns mitt) och sedan trycka ned andra sidan ordentligt för att se till att det sitter stabilt på plats.
  Observera: Tesla rekommenderar Panasonic CR23354-batterier. Dessa kan köpas online, lokala stormarknader och andra butiker som säljer batterier.
  Varning:Batteriet ska trycka mot fjädern på pluskontakten. Placera inte batteriet på kontakten och tvinga inte ned det vertikalt. Om du gör det kan kontakten skadas.
  Observera: Torka av batteriet före montering och undvik att vidröra batteriets plana ytor. Fingeravtryck på batteriets plana ytor kan minska batteriets livslängd.
 • Håll luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans bredaste sida mot motsvarande öppningar på nyckeln och tryck sedan på luckan ordentligt på nyckeln tills den snäpps på plats.
 • Kontrollera att nyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa fordonet.

Tillbaka till början

 

Låsa upp när nyckeln inte fungerar

Om Model X inte låses upp när du går fram till den eller när du dubbelklickar på nyckelns upplåsningsknapp kan det betyda att batteriet i nyckeln är helt urladdat. Även om så är fallet kan du fortfarande använda nyckeln för att låsa upp och köra Model X.

Observera: Även om du fortfarande kan använda nyckeln bör du överväga att använda mobilappen för att fjärröppna och starta fordonet. Byt sedan batteriet i nyckeln vid tillfälle.

För att låsa upp Model X (och inaktivera säkerhetslarmet) med hjälp av nyckeln, placera först nyckeln vid basen för dörrstolpen mellan framdörren och Falcon Wing-dörren på fordonets förarsida. Tryck sedan på förarsidans dörrhandtag. Om Model X inte låses upp kan du justera nyckelns placering och försöka igen. Nyckeln måste vara rätt placerad för att fordonet ska låsas upp. Om Model X fortfarande inte låses upp tar du ur nyckelns batteri, sätter tillbaka det och försöker igen.

Observera: Bilden ovan visar ett vänsterstyrt (LHD) fordon. På ett högerstyrt (RHD) fordon är placeringarna spegelvända.

För att köra Model X efter att du kommit in på förarplatsen placerar du nyckelns botten mot mittkonsolen precis framför 12 V-uttaget varefter du trycker ned och håller kvar bromspedalen för att starta Model X.

När du låser upp Model X med den här metoden inaktiveras walk-away-låsning. Du måste manuellt aktivera walk-away-låsning på nytt efter att du har bytt nyckelns batteri.

Tillbaka till början

 

Byte av HEPA-filter

Tesla rekommenderar att HEPA-filter, om så utrustad, byts efter 3 år (varje år i Kina).

Så här byter du HEPA-filter:

 • Öppna motorhuven.
 • Ta bort skyddsplåten under bakre huven.
 • Ta bort både den vänstra och högra skyddsplåten under huven.
 • Avlägsna skyddsplåten för främre huv.
 • Vik försiktigt tillbaka bagageutrymmets tätningar så att mattans främre del lossas från förvaringsutrymmet och koppla sedan bort elanslutningen för förvaringsutrymmets båda belysningar.
 • Ta bort mattan från förvaringsutrymmet under huven.
 • Ta bort fästdonen (x20) som håller fast förvaringsenheten under huven vid fordonet.
 • Ta bort förvaringsenheten under framhuven från fordonet.
 • Lossa det gamla HEPA-filtret från slangen.
 • Sätt det nya HEPA-filtret på plats så att det säkras av slangen.
 • Sätt förvaringsenheten på plats och dra sedan åt fästdonen (x2) så att den säkras:
  • 6 fästdon (7 Nm)
  • 4 fästdon (7 Nm)
  • 10 fästdon (4 Nm)
 • Lägg tillbaka mattan i förvaringsenheten.
 • Anslut elanslutningarna för förvaringsutrymmets belysning och justera tätningen så att det inte finns några öppningar.
 • Sätt tillbaka de främre, högra, vänstra och bakre skyddsplåtarna under huven och stäng huven.

Tillbaka till början

 

Installera trådlös telefonladdare

Den trådlösa telefonladdaren finns att köpa i Teslas onlinebutik. Så här installerar du den trådlösa telefonladdaren i Model X som är utrustad med en mittkonsol:

 • Öppna mittkonsolens skjutlock och dockningsfackets lucka.
 • Ta bort telefondockningsmattan genom att lyfta den rakt uppåt.
 • Använd en krysskruvmejsel för att ta bort skruvarna (2 st.) som fäster den befintliga adaptern för dockning av telefon i mittkonsolen. Ta bort eventuell befintlig telefondocka.
 • Sänk dockningsfackets lucka delvis och skjut därefter adaptern för dockning av telefon mot bilens front. Ta bort adaptern för dockning av telefon genom mittkonsolen.
 • Sänk dockningsfackets lucka delvis och montera sedan det nya fästet till adapter för dockning av telefon.

  Obs: Se till att flikarna är helt sammankopplade med mittkonsolen.

 • Passa in hålen i den nya adaptern för dockning av telefon med hålen i mittkonsolen och sätt sedan in de skruvar (2 st.) som fäster adaptern för dockning av telefon i mittkonsolen (dra till 0,28 Nm).
 • Skjut ned USB-kabeln genom öppningen till fästet för dockningsadaptern av telefon.
 • Sänk dockningsfackets lucka delvis, och sätt sedan in den nya trådlösa telefonladdaren så att flikarna på båda sidor är i linje med spåren på mittkonsolen. Tryck den trådlösa telefonladdaren nedåt tills du hör ett klick och den trådlösa telefonladdaren sitter ordentligt.
 • För USB-kabeln så att den går upp och genom öppningen bakom den nya adaptern för dockning av telefon. Sträck USB-kabeln så att den inte hänger under dockningsluckan.
 • Tryck försiktigt USB-kabeln genom de formgjutna flikarna på kanalen i mittkonsolen.

  Varning: Var försiktig med att inte skada flikarna.

 • Koppla in USB-kontakten i ett av uttagen på mittkonsolen.
 • Sätt tillbaka telefondockningsmattan så att den är inpassad med USB-kabeln. Se till att trycka ner den främre delen så att den kommer in under fästet för adaptern för dockning av telefon och är helt i linje med mittkonsolen.

Tillbaka till början

 

Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla efter att Model X har stått stilla under mer än tre timmar:

 • De korrekta däcktrycken anges på etiketten Information om däck och last som är placerad på förarsidans B-stolpe.
 • Ta av ventilhatten.
 • Tryck en exakt däcktrycksmätare mot ventilen för att mäta trycket.
 • Om så krävs ska luft fyllas på eller släppas ut för att nå rekommenderat tryck.
  Obs: Du kan släppa ut luft genom att trycka in metallstiftet i mitten av ventilen.
 • Kontrollera trycket igen med hjälp av lämplig däcktrycksmätare.
 • Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
 • Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att det kommer in smuts. Inspektera ventilen emellanåt avseende skador och läckage.

Tillbaka till början

 

Kör för att kalibrera kamerorna

Model X måste manövrera med mycket hög precision när Autopilotfunktioner används. Efter att vissa servicereparationer utförts måste kamerorna genomföra en självkalibreringsprocess innan vissa funktioner (t.ex. Adaptiv farthållare eller autostyrning) kan användas för första gången. För din bekvämlighet visas en förloppsindikator på instrumentpanelen.

Kalibreringen slutförs efter ungefär 30–40 km (20–25 miles) körning, men avståndet kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Om du kör på raka vägar med synliga vägmarkeringar går kalibreringen snabbare för Model X. När kalibreringen är avslutad är Autopilot-funktionerna tillgängliga för användning. Kontakta Tesla om din Model X inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 160 km (100 miles) körning.

Observera: Om du försöker använda en funktion som inte är tillgänglig innan kalibreringsprocessen är avslutad kommer funktionen inte aktiveras och ett meddelande visas på instrumentpanelen.
Observera: Model X måste upprepa kalibreringsprocessen om kamerorna servas av Tesla, och i vissa fall efter en programvaruuppdatering.
Observera: Självkalibreringsprocessen vid körning gäller endast för Model X-fordon som tillverkats efter omkring den 12 oktober 2016.

Tillbaka till början

 

Byte av huvens gasfjädrar

Om huvens gasfjädrar av någon anledning inte fungerar, kan de bytas ut. Så här byter du huvens gasfjädrar:

 • Öppna huven och använd ett tillfälligt stöd som inte är repande för att hålla den öppen.
 • Ta bort den bakre, mittre skyddsplåten under huven.
 • Ta bort skyddsplåtarna på höger och vänster sida.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns nedre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i fordonets kaross.
 • Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns övre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i huven. Ta bort den gamla gasfjädern från fordonet.
 • Rengör infästningspunkterna på fordonet och smörj båda fästpunkterna på den nya gasfjädern.
 • Fäst gasfjäderns kolvände på fordonets kaross och cylinderänden på huven. Säkerställ att klämmorna monteras korrekt.
 • Ta bort det tillfälliga stödet och kontrollera att huven öppnas och stängs korrekt.
 • Montera höger och vänster sidas skyddsplåtar under huven.
 • Montera den bakre, mittre skyddsplåten under huven.

Tillbaka till början

 

Fylla på spolarvätska

Den enda behållare som du kan fylla på med vätska är behållaren för spolarvätska vilken är placerad bakom det främre bagageutrymmet. Vid låg nivå visas ett meddelande på touchskärmen.

Så här gör du för att fylla på spolarvätska:

 • Öppna motorhuven.
 • Gör rent runt påfyllningslocket innan du öppnar det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
 • Öppna påfyllningslocket.
 • Fyll på behållaren tills vätskenivån syns precis under påfyllningshalsen och försök undvika att spilla.
 • Torka omedelbart upp eventuellt spill och tvätta det påverkade området med vatten.
 • Sätt tillbaka påfyllningslocket.

Observera: Vissa nationella eller lokala bestämmelser begränsar användningen av flyktiga organiska föreningar (VOC). Flyktiga organiska föreningar används ofta som frostskyddsmedel i spolarvätska. Använd en spolarvätska med begränsat innehåll av flyktiga organiska föreningar endast om den ger tillräckligt frostskydd för alla klimat som du kör Model X i.

Varning: Lägg inte till färdigblandade spolarvätskor som innehåller vattenavvisande eller insektsborttagande medel. Dessa vätskor kan orsaka ränder, smetning och gnissel eller andra ljud.

Varning: Vid temperaturer under 4 °C (40 °F), ska spolarvätska med frostskydd användas. Om man vid kallt väder använder en spolarvätska utan frostskyddsmedel kan det försämra sikten genom vindrutan.

Varning: Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och följ tillverkarens instruktioner för spolarvätskan.

Tillbaka till början

 

Byta torkarblad

För optimala prestanda ska torkarbladen bytas minst en gång om året.

Obs: Montera endast nya torkarblad som är identiska med originalbladen. Om olämpliga blad används kan det skada torkarsystemet och vindrutan.

Obs: Spolarsystemet är en integrerad del i torkarbladen på Model X.

Så här byter du torkarbladen:

 • Lägg i parkeringsläget och stäng av torkarbladen.
 • Öppna inställningarna > Service > Serviceläge för vindrutetorkare > PÅ för att ställa torkarna i serviceposition.
 • Lyft upp torkararmen en bit ifrån vindrutan så att du kommer åt torkarbladet.

  Varning: Torkarbladen låses inte fast i uppfällt läge. Lyft inte upp torkararmen högre än dess avsedda läge.

 • Tryck ihop de två flikarna för att lossa torkarbladet från torkararmen.

  OBS: Torkarbladet är fortfarande anslutet till spolarslangen och kan inte tas bort ännu.

 • Placera en handduk mellan torkararmen och vindrutan för att undvika repor eller sprickor i vindrutan.
 • Koppla loss spolarslangen från torkarbladet och var försiktig så att ingen spolarvätska spills ut.
 • Sätt fast spolarslangen helt på nippeln på det nya torkarbladet.
 • För in det nya torkarbladet på torkararmen genom att skjuta det mot torkararmens ände tills det låses på plats.
 • Stäng av Serviceläge för vindrutetorkare för att torkarbladen ska återgå till normalläget.

Tillbaka till början

 

Justera bakluckans öppningshöjd

Du kan du justera den motordrivna bakluckans öppningshöjd så att luckan blir lättare att nå eller att den undviker lågt hängande tak eller föremål (t.ex. en garagedörr eller belysning):

 • Öppna bakluckan och sänk eller höj den sedan manuellt till önskad öppningshöjd.
 • Tryck på och håll knappen vid bakluckans undersida under två sekunder tills du hör en tonsignal som bekräftelse.
 • Kontrollera att du har ställt in bakluckan på önskad höjd genom att stänga bakluckan och därefter öppna den igen.

Tillbaka till början

 

Lossa laddningskabeln manuellt

Om de vanliga metoderna för att lossa laddningskabeln från laddkontakten (med knappen på laddningshandtaget, touchskärmen eller mobilappen) inte fungerar, följ försiktigt dessa steg:

 • Se till att Model X inte laddar aktivt genom att visa laddningsskärmen på touchskärmen. Om det behövs, tryck på 'Stoppa laddning'.
 • Öppna det bakre bagageutrymmet.
 • Dra laddkontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.

  Observera: Upplåsningsvajern kan ligga nedsänkt i öppningen i klädseln.
 • Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.

Varning: Öppningsvajern är endast tänkt att användas i situationer där det inte går att lossa laddningskabeln från laddkontakten med de vanliga metoderna. Upprepad användning kan skada upplåsningsvajern eller laddningsutrustningen.

Varning: Denna procedur får inte utföras när fordonet laddas eller om några orange högspänningsledare är blottade. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar, allvarlig personskada och fordonsskada. Om du är osäker på hur den här proceduren utförs på ett säkert sätt, Om du är osäker på hur den här proceduren utförs på ett säkert sätt, kontakta närmaste Service Center.

Varning: Försök inte ta bort laddningskabeln samtidigt som du börjar dra i upplåsningsvajern. Dra alltid ned upplåsningsvajern och håll den nere innan du börjar lossa laddningskabeln från laddkontakten. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar och allvarlig skada.

Tillbaka till början

 

Ta bort och montera hjulmutterkåpor

Om din Model X är utrustad med hjulmutterkåpor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en hjulmutterkåpa:

 • För in den rundade delen av hjulmutterkåpverktyget (finns i handskfacket) i hålet nedanför Tesla-T:et.
 • Manövrera verktyget så att det förs in helt i hålet i hjulmutterkåpan.
 • Vrid verktyget så att den rundade delen rör vid mitten av hjulmutterkåpan.
 • Dra verktyget bestämt bort från hjulet tills hjulmutterkåpan lossnar.

Montera hjulmutterkåpan:

 • Rikta in hjulmutterkåpan på plats.
 • Tryck ordentligt på hjulmutterkåpan tills den snäpps på plats.

Tillbaka till början

 

Laddningsuttagets statuslampa

När laddningsuttaget är öppet så ändrar statuslampan färg för att informera om aktuell status. Syftet är att underlätta felsökningen i den händelse ett fel skulle uppstå. Laddningsuttagets lampa släcks som en påminnelse efter en kort stund om fordonet är låst (om du till exempel närmar dig bilen efter att den har laddats under en stund).

Observera: När du ansluter ditt fordon, ta för vana att kontrollera färgen på laddningsuttagets lampa innan du lämnar fordonet. Om lampan lyser röd eller gul kan du direkt åtgärda felet och säkerställa en korrekt utförd laddning.

Färg på laddningsuttagets lampa Vad betyder det Så här gör du

VIT - FAST SKEN

(normal funktion)

Model X är klar för laddning och kontakten är inte inkopplad, eller så är spärren till laddkontakten olåst och kontakten kan tas bort. Sätt i kontakten om du vill ladda eller ta bort den om laddningen ska avslutas.

BLÅ - BLINKANDE

(normal funktion)

Model X kommunicerar aktivt med laddningsstationen. Ingenting. Vänta några sekunder tills laddningsuttaget börjar blinka i grönt (laddning) eller lysa med fast blått sken (en kommande laddning är schemalagd).

BLÅ – FAST SKEN

(åtgärd kan krävas)

Model X identifierar att en kontakt har anslutits och att en kommande laddning startar vid en viss schemalagd tidpunkt. Laddning inte aktiv. Om du vill ladda omedelbart, avaktivera Schemalagd laddning eller tryck på Starta laddning på touchskärmen eller i din mobilapp. Om du vill använda schemalagd laddning behöver du inte göra någonting. Kom ihåg att schemalagd laddning sparar din position.

GRÖN – BLINKANDE

(normal funktion)

Laddning pågår. Ju mer laddad Model X är, desto långsammare blinkar ljuset. Ingenting. Ta bort laddningskabeln när laddningen är klar.

GRÖN - FAST SKEN

(normal funktion)

Laddningen är klar. Ta bort laddningskabeln när du är redo att köra iväg.

GUL - FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Kontakten är inte helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddkontakten på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

GUL - BLINKANDE

(åtgärd krävs)

Model X laddas med reducerad ström på grund av att den inte är helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddkontakten på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

RÖD – FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Ett fel har upptäckts och laddningen avbrutits eller kan inte starta. Kontrollera på instrumentpanelen eller touchskärmen om det finns ett felmeddelande. Om inget fel upptäcks, försök med en annan laddkabel eller återställ laddningskällan (i tillämpliga fall, kontrollera statuslampan på den mobila anslutningen eller väggkontakten). Om det inte hjälper med en annan laddkabel, stäng av och på fordonet via touchskärmen och försök igen.

INGEN LAMPA

(normal funktion)

Model X är låst och har varit avstängd under en tid. Ingenting. Laddningsuttagets statuslampa tänds om fordonet låses upp eller knappen på laddningshandtaget trycks in.

Tillbaka till början

 

Statuslampor för andra generationens mobila anslutning

Under normala förhållanden, när laddning pågår, tänds Tesla-logotypen i tur och ordning och den röda lampan är avaktiverad. Identifiera problem genom att vara uppmärksam på dessa lampor.

I vissa fall kan du behöva återställa enheten genom att koppla ur den mobila anslutningen från fordonet eller eluttaget.

Grönt ljus Rött ljus Vad betyder det Så här gör du
Allt på i en sekund Av Startsekvens. Ingenting. Den mobila anslutningen startar.
Allt är på Av Strömmen är på. Den mobila anslutningen är strömsatt men laddar ej. Säkerställ att den mobila anslutningen är kopplad till fordonet.
Strömning Av Laddning pågår. Ingenting. Den mobila anslutningen laddar.
Strömning 1 blinkning Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i fordonskontakten. Koppla ur den mobila anslutninsgen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 2 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i den inkommande kontakten som ansluter till styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och vägguttaget. Kontrollera att adaptern är helt inkopplad, koppla in den mobila anslutningen i vägguttaget och koppla den sedan till fordonet. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 3 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutninsgen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Strömning 4 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i väggkontakten. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Strömning 5 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att ett fel upptäckts i adaptern. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 1 blinkning Jordningsfel. Elektrisk ström läcker via en potentiellt osäker strömbana. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 2 blinkningar Avsaknad av jordning. Den mobila anslutningen har upptäckt att jordning saknas. Säkerställ att eluttaget är jordat korrekt. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 3 blinkningar Fel på relä/kontaktor. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 4 blinkningar Över- eller underspänningsskydd. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 5 blinkningar Adapterfel. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 6 blinkningar Styrfel. Styrnivån är felaktig. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 7 blinkningar Programvarufel eller anpassningsfel. Uppdatera fordonets programvara om uppdatering finns tillgänglig. Kontakta närmaste Service Center om ingen uppdatering finns tillgänglig.
Av Automatisk kontroll misslyckades. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Allt är på 1 blinkning Värmefel. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Allt är på 5 blinkningar Adapterfel. Laddningsströmmen är begränsad till 8 A. Koppla bort den mobila anslutningen från fordonet. Anslut den mobila anslutningen till fordonet igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Av Av Ingen ström. Koppla ur den mobila anslutningen och kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Tillbaka till början

 

Statuslampor för första generationens mobila anslutning

Under normala förhållanden när laddning pågår tänds den mobila anslutningens lampor i tur och ordning och den röda lampan är avaktiverad. Identifiera problem genom att vara uppmärksam på dessa lampor.

Observera: I vissa fall kan du behöva återställa enheten genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL som sitter på baksidan.

Fram

Tillbaka

Grönt ljus Rött ljus Vad betyder det Så här gör du
Alla lampor rullar Av Laddning pågår Ingenting. Den mobila anslutningen laddar.
Allt är på Av Strömmen är på. Den mobila anslutningen är strömsatt men laddar inte eller schemalagd laddning har aktiverats Säkerställ att den mobila anslutningen är kopplad till fordonet.
Av 1 blinkning Jordningsfel. Elektrisk ström läcker via en potentiellt osäker strömbana Detta ska återställas automatiskt inom 15 minuter. Om inte, säkerställ att ingen sitter i fordonet eller rör vid utsidan av det och tryck sedan på knappen ÅTERSTÄLL.
Av 2 blinkningar Automatisk kontroll misslyckades Dra ur den mobila anslutningen från fordonet och tryck på knappen ÅTERSTÄLL. Anslut den mobila anslutningen till fordonet igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen. När du ansluter igen ska du alltid koppla in i eluttaget först.
Av 3 blinkningar Kontaktorn fungerade inte Dra ur den mobila anslutningen från fordonet och vänta 10 sekunder. Kontakta närmaste Service Center om problemet kvarstår.
Av 4 blinkningar Övervakningskretsen för jordning har identifierat avsaknad av jordning Säkerställ att eluttaget är jordat korrekt. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 5 blinkningar Fel på avkänningskrets Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 6 blinkningar Värmefel Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan.
Av Fler än 6 blinkningar Den mobila anslutningen kan behöva repareras Kontakta närmaste Service Center.
Av Av Ingen ström Koppla ur den mobila anslutningen och kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Tillbaka till början

Dela