Strömdelning för Gen 3 Wall Connector

Strömdelning är en firmware-funktion som låter upp till fyra Gen 3 Wall Connector dela ström och ladda flera fordon samtidigt. Laddningseffekten fördelas intelligent över flera Wall Connector för att minimera laddningstiden för varje fordon och öka energiflödet, samtidigt som det säkerställs att gränserna för varje enskild elinstallation inte överskrids.

 • Översikt över strömdelning
 • Ställa in
 • Felsökning
 • Vanliga frågor
 • Ytterligare resurser


 • Översikt över strömdelning

  Vad gör strömdelning?

  Genom att på ett intelligent sätt hantera tillgänglig ström i en viss krets gör strömdelning det möjligt för en enda elektrisk krets att ge stöd för flera Gen 3 Wall Connector-enheter och samtidigt ge dina elbilar tillräcklig laddning.

  Hur fungerar det?

  Strömdelning hanterar den totala mängden ström som används av flera Gen 3 Wall Connector-enheter genom Wi-Fi-anslutning mellan enheterna. För ett givet strömdelningssystem kommer det alltid finnas en Gen 3 Wall Connector som betecknas som ”ledare”. Alla ytterligare Gen 3 Wall Connector-enheter betecknas som ”följare”. Det är ledaren som styr hur mycket ström varje följare tilldelas vid en viss tidpunkt.

  Varför bör du som ägare av Gen 3 Wall Connector fundera på strömdelning?

  Denna funktion är idealisk för hushåll som behöver ladda mer än ett elfordon samtidigt, men som kanske inte har tillräckligt med ström för flera elektriska kretsar.

  Tillbaka till början


  Ställa in

  När du installerar flera Wall Connector i ett strömdelningsnätverk bör du anlita en Tesla-certifierad elektriker. För information om den fysiska installationen, se Installationsguide för Gen 3 Wall Connector.

  Steg 1: Identifiera och konfigurera Wall Connector-ledare.

  En Wall Connector kommer ställas in som ledare och ge konfiguration och styrning av alla följare. Installera och konfigurera ledaren först. Följ processen för att ansluta till ledares Wi-Fi för att ansluta och konfigurera ledaren.

  Obs! Strömdelning är endast tillgänglig för Wall Connector med firmware-version 21.18.1 eller senare. Ladda ner senaste firmware.

  Steg 2: Lägg till upp till tre följare från Wall Connector-ledaren.

  Klicka på strömdelningskortet i driftsättningsgränssnittet och lägg till ytterligare Wall Connector-enheter för att bilda ett strömdelningsnätverk genom att parkoppla dem med ledaren trådlöst. För närvarande kan upp till tre Wall Connector-följare kopplas ihop med en ledarenhet för att bilda strömdelningsnätverk med totalt fyra Wall Connector-enheter.

  Obs: När du ansluter följare kommer ledaren att starta om och du kommer att förlora Wi-Fi-anslutningen. Om din anslutning inte återgår automatiskt ska du se till att du fortfarande är ansluten till ledarens Wi-Fi och uppdatera sidan.

  Steg 3: Ställ in nätverksgränser.

  När alla följare har lagts till ska nätverksgränsen ställas in. Detta är den totala mängden ström som kommer att fördelas mellan alla enheter som har bilar som laddas.

  Den minsta strömgränsen är 6 ampere per Wall Connector. Ett nätverk med fyra enheter kommer att ha en lägsta gräns på 24 ampere.

  Den maximala nätverksgränsen är summan av den nominella strömstyrkan för alla enheter i nätverket minus en ampere. Ett nätverk med fyra enheter med enfas-Wall Connector kan ha en maximal nätverksgräns på 191 ampere. Om det finns 192 ampere eller mer ström tillgängligt i det här scenariot kan alla enheter ladda med full effekt och strömdelning är inte nödvändigt. Prata med din elektriker för att få större förståelse för den maximala nätverksgränsen.

  Observera: Om din ledare och följare har olika säkringar måste du ansluta var för sig till var och en av följarna på olika säkringar via Wi-Fi och ställa in rätt säkringsgräns.

  Till exempel: i ett nätverk med fyra Wall Connector med två 60 A-säkringar, en 50 A-säkring och en 20 A-säkring, där ledaren har en 60 A-säkring, ska du ansluta individuellt till de Wall Connector-enheter som har 50 A- respektive 20 A-säkringar och ställa in deras strömgräns i driftsättningsgränssnittet genom att följa processen för att ansluta till ledarens Wi-Fi.

  Steg 4: Aktivera strömdelningsnätverk.

  När ditt strömdelningsnätverk har ställts in helt (anslutna följare och nätverksgräns inställd) kan du aktivera nätverket.

  Obs: Inga enheter i nätverket kommer att kunna ladda de anslutna bilarna om strömdelningen inte har aktiverats.

  Tillbaka till början


  Felsökning

  Om du har problem med ett strömdelningsnätverk är det vanligaste problemet att kommunikationen mellan ledaren och följarenheterna bryts. Detta kan bero på strömavbrott (en Wall Connector-följare har tagits bort, säkringen har slagit ifrån, osv.) eller på att Wi-Fi-kommunikationen har brutits.

  När en Wall Connector i ett strömdelningsnätverk inte är tillgänglig kommer nätverket som helhet att arbeta med lägre effekt för att säkerställa att det inte överskrider strömgränsen. För att åtgärda en kommunikationsförlust ska du ansluta till ledaren och följa installationsproceduren. Detta kommer att indikera vilka enheter i nätverket som inte är tillgängliga.

  Vanliga steg för att lösa kommunikationsproblem:

  • Kontrollera att alla Wall Connector är påslagna.

  • Om dina Wall Connector-eneheter är anslutna till bostadens Wi-Fi ska du se till att signalstyrkan mellan Wall Connector-enheterna och Wi-Fi-nätverket är tillräcklig. Detta kan kontrolleras genom att undersöka signalstyrkan i ledarenhetens konfigurationsguide.

   Detta är viktigt för strömdelningens stabilitet eftersom alla försök till återanslutning eller kanalväxling kommer att bryta nätverkets kontakt tillfälligt. Om din bostads Wi-Fi-nätverk har dålig täckning måste ledarenheten ofta återansluta till nätverket, vilket kommer att stoppa följarna under en kort period.

  • Kontrollera att bostadens Wi-Fi-nätverk inte ligger på en kanal med för mycket trafik. De flesta Wi-Fi-enheter kommer att byta kanal automatiskt som svar störningar men det kan behövas manuella justeringar. Alla Wall Connector-enheter i ett strömdelningsnätverk kommer att arbeta på samma Wi-Fi-kanal som hemmanätverket.

  • Strömcykla alla Wall Connector genom att återställa säkringarna.

  • Om en följare har tagits bort eller bytts ut ska du ta bort den från strömdelningsnätverket på ledaren.

  I sällsynta fall kan problem med strömdelning också bero på att en säkring slagit ifrån. Om så är fallet ska du se till att strömgränsen är korrekt inställd för varje enhet.

  Tillbaka till början


  Vanliga frågor

  Kan jag använda strömdelning mellan en Tesla Wall Connector och någon annan elbilsladdare?

  Nej. Funktionen Strömdelning är endast kompatibel med Gen 3 Wall Connector från Tesla.

  Kan jag ansluta Wall Connector från Gen 2 och Gen 3 till ett strömdelningsnätverk?

  Nej. Denna konfiguration är inte möjlig för tillfället.

  Måste en internetanslutning och/eller ett Wi-Fi-nätverk användas för strömdelning?

  Nej. Strömdelning kan ställas in helt offline utan någon extern anslutning. En Wi-Fi-anslutning krävs för att ta emot programvaruuppdateringar, nya funktioner och avancerad support.

  Den laddningsström som finns tillgänglig för min bil ändras hela tiden - är detta normalt?

  Ja. Strömdelning fungerar genom att låta all tillgänglig ström fördelas så effektivt som möjligt baserat på den faktiska ström som varje fordon drar.

  Tillbaka till början


  Ytterligare resurser

  Tillbaka till början

  Dela