Incitament

Följande incitament kan vara tillgängliga vid köp av Model S och Model X:

SUPERMILJÖBILSPREMIE
Ett bidrag på 40 000 SEK har införts sedan 1 januari 2012 för inköp av nya supermiljöbilar. Detta är fordon med ett maximalt koldioxidutsläpp på 50 g/km. För privatpersoner som köper en supermiljöbil är bidraget 40 000 SEK. För företag som köper en supermiljöbil är bidraget 35 % av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och motsvarande bensin-/dieselbil, dock maximalt 40 000 SEK.

NEDRÄKNING AV FÖRMÅNSVÄRDE FÖR FÖRETAGSBIL FÖR BERÄKNING AV VÄRDEFÖRMÅN VID INKOMSTSKATTEBERÄKNING
Det första steget är att förmånssvärdet för tjänstebilen minskas till förmånsvärdet hos motsvarande bensin-/dieselbil. Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 % jämfört med motsvarande bensin-/dieselbil. Utöver detta tillkommer en nedsättning av förmånsvärdet på maximalt 10 000 SEK per år.

UNDANTAG FRÅN VÄGTRAFIKSKATT
Undantag från den årliga vägtrafikskatten i fem år från registrering, därefter 360:- per år.

Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Huruvida du är berättigad till inkomstskattereduktion beror på din skattesituation. Vi rekommenderar att du kontaktar en revisor för råd.

Taggar: 

Dela