Elbilsincitament

Alla Tesla-bilar har noll utsläpp och kan vara berättigade till ekonomiska incitament som uppmuntrar användningen av förnybar energi i Sverige

Klimatbonus

Den 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien med en klimatbonus baserad på fordonets koldioxidvärde. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde premieras med up till 70 000 kr i bonus. För att få klimatbonusen efter 6 månader måste den fysiska bekräftelsen från Transportstyrelsen skickas in inom 6 månader från leveranstillfället. Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen. Ändringen rör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med detta datum.

Fördelar för alla Tesla-förare :

Fördelar för Tesla for Business :Fördelar för alla Tesla-förare

Lägre fordonskatt

Fordonsskatt beräknas utifrån vikt, koldioxidutsläpp och typ av drivmedel. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde betalar endast grundbeloppet på 360 kronor per år.

Fördelar för Tesla for Business

Förmånsvärde

Det förmånsgrundande priset för tjänstebilen justeras ner till priset för motsvarande bensin-/dieselbil.


Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Tillbaka till början

Taggar: 

Dela