Elbilsincitament

Följande incitament kan vara tillgängliga vid köp av Tesla. Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Klimatbonus

Den 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien med en klimatbonus baserad på fordonets koldioxidvärde. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde premieras med up till 60 000 kr i bonus. För att få klimatbonusen efter 6 månader måste den fysiska bekräftelsen från Transportstyrelsen skickas in inom 6 månader från leveranstillfället. Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen. Ändringen rör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med detta datum.

Förmånsvärde

Det första steget är att det förmånsgrundande priset för tjänstebilen justeras ner till priset för motsvarande bensin-/dieselbil. Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 %, dock högst 10 000 kr per helt år.

Lägre fordonskatt

Fordonsskatt beräknas utifrån vikt, koldioxidutsläpp och typ av drivmedel. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde betalar endast grundbeloppet på 360 kronor per år.

Taggar: 

Dela