Elbilsincitament

Följande incitament kan vara tillgängliga vid köp av Tesla. Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Klimatbonus

Den 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien med en klimatbonus baserad på fordonets koldioxidvärde. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde premieras med 60 000 kr i bonus. Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. Ändringen rör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med detta datum.

Förmånsvärde

Det första steget är att förmånssvärdet för tjänstebilen minskas till förmånsvärdet hos motsvarande bensin-/dieselbil. Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 % jämfört med motsvarande bensin-/dieselbil. Utöver detta tillkommer en nedsättning av förmånsvärdet på maximalt 10 000 SEK per år.

Lägre fordonskatt

Fordonsskatt beräknas utifrån vikt, koldioxidutsläpp och typ av drivmedel. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde betalar endast grundbeloppet på 360 kronor per år.

Ladda-hemma-stöd

Tesla Wall Connector uppfyller det krav som Naturvårdsverket ställer på utrustning för att vara berättigad till Ladda-hemma-stödet om 50%, upp till max 10000 SEK.

Bidraget gäller nya Tesla Wall Connectors som installeras tidigast 1 januari 2018. Det är möjligt att ansöka om bidrag för Tesla Wall Connector, övrig nödvändig materiel (t.ex. kablar) och installationskostnaden på Naturvårdsverkets webbplats, där du även finner mer information samt villkor. 

Taggar: 

Dela