Elbilsincitament

Följande incitament kan vara tillgängliga vid köp av Tesla. Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Klimatbonus

Den 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien med en klimatbonus baserad på fordonets koldioxidvärde. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde premieras med 60 000 kr i bonus. Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris. Ändringen rör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med detta datum.

Förmånsvärde

Det första steget är att det förmånsgrundande priset för tjänstebilen justeras ner till priset för motsvarande bensin-/dieselbil. Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 %, dock högst 10 000 kr per helt år.

Lägre fordonskatt

Fordonsskatt beräknas utifrån vikt, koldioxidutsläpp och typ av drivmedel. En elbil med 0 g/km koldioxidvärde betalar endast grundbeloppet på 360 kronor per år.

Taggar: 

Dela