Elbilsincitament

Följande incitament kan vara tillgängliga vid köp av Model S och Model X. Incitamentprogram tillhandahålls och administreras av svenska staten. Förutsättningar och tillgänglighet kan variera och är utom Teslas kontroll.

Supermiljöbilspremie

Ett bidrag på 40 000 SEK har införts sedan 1 januari 2012 för inköp av nya supermiljöbilar. Detta är fordon med ett maximalt koldioxidutsläpp på 50 g/km. För privatpersoner som köper en supermiljöbil är bidraget 40 000 SEK. För företag som köper en supermiljöbil är bidraget 35 % av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och motsvarande bensin-/dieselbil, dock maximalt 40 000 SEK.

Förmånsvärde

Det första steget är att förmånssvärdet för tjänstebilen minskas till förmånsvärdet hos motsvarande bensin-/dieselbil. Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 % jämfört med motsvarande bensin-/dieselbil. Utöver detta tillkommer en nedsättning av förmånsvärdet på maximalt 10 000 SEK per år.

Undantag från vägtrafikskatt

Undantag från den årliga vägtrafikskatten i fem år från registrering, därefter 360:- per år.

 

Taggar: 

Dela