Återkallelse av servostyrningsmotorbult för Model S

Publicerad 29 mars 2018
Redigerad 5 februari 2020

För att säkerställa våra kunders säkerhet kommer Tesla proaktivt att eftermontera en styrservokomponent i alla Model S som byggts före april 2016. Det har inte skett några personskador eller olyckor på grund av denna komponent trots att den har kört över en miljard miles.

Vi har observerat kraftig korrosion på bultar till styrservon, men endast i mycket kalla klimat, i synnerhet de regioner där det ofta används vägsalter med kalcium eller magnesium snarare än natriumklorid (bordssalt). Tesla planerar därför att byta ut alla bultarna till styrservon på alla tidiga Model S i alla klimat över hela världen för att ta hänsyn till möjligheten att fordonet kan komma att användas i en kraftigt korrosiv miljö i framtiden.

Om bultarna går sönder kan föraren fortfarande styra bilen men det krävs större ansträngning på grund av förlorad eller minskad hjälp från servon. Detta gör i första hand bilen svårare att köra vid låga hastigheter och vid fickparkering, men påverkar inte styrningen i väsentlig grad vid hög hastighet eftersom det inte behövs stora rattrörelser då.

Om du äger en Model S som påverkas av denna frivilliga återkallelse är det ingen åtgärd du behöver vidta omedelbart just nu, och du kan fortsätta att köra din bil. Tesla kommer att kontakta dig för att boka in ett servicebesök när delarna blir tillgängliga i din region. Reparationen kommer vanligtvis att ta ungefär en timme.

Tack för att du är en Tesla-kund och vi beklagar eventuellt besvär. Om du har några funderingar, vänligen  kontakta oss.

Dela