Återkallelse av servostyrningsmotorbult för Model X

Tesla har beslutat att retroaktivt byta ut en komponent i servostyrningen i ett fåtal Model X. Denna frivilliga återkallning berör Model X byggda innan mitten av oktober 2016. Model X byggda efter mitten av oktober 2016 berörs inte.

Vi har inte uppmärksammats om att några skador eller olyckor har uppstått till följd av den här komponenten i servostyrningen. Vi har däremot observerat onormal korrosion på bultarna som fäster den här komponenten i styrväxeln i berörda Model X-fordon. Korrosionen har huvudsakligen observerats i mycket kalla klimat där kalcium eller magnesium används i vägsaltet istället för natriumklorid (bordssalt). Om bultarna korroderar kan bilens servostyrning upphöra. Detta skulle inte förhindra för föraren att styra fordonet, dock skulle det krävas mer kraft för att vrida ratten, särskilt i låga hastigheter vid t.ex. parkering när servostyrningen används som mest. Hjälpen från servostyrningen avtar vid ökad hastighet så föraren märker eventuellt inte av behovet av mer rattkraft vid motorvägsfart.

Om du äger en Model X som påverkas av denna frivilliga återkallelse är det ingen åtgärd du behöver vidta omedelbart just nu, och du kan fortsätta att köra din bil. Tesla kommer att byta ut bultarna och applicera ett korrosionshämmande tätningsmedel i alla berörda Model X-bilar för att ta hänsyn till möjligheten att alla bilar senare kan användas i en kall, starkt korrosiv miljö. Tjänsten kommer att utföras utan kostnad. Om det upptäcks att någon bult är trasig i din fordon eller går sönder under demonteringen och inte kan tas bort kommer vi även byta ut din styrväxel utan kostnad. Tesla kommer att kontakta dig för att boka in ett servicebesök när delarna blir tillgängliga i din region.

Tack för att du är en Tesla-kund och vi beklagar eventuellt besvär. Om du har några funderingar, vänligen  kontakta oss.

Dela