Vanliga frågor från nya ägare


Ta emot din Tesla

Var finns mitt underskrivna köpeavtal för fordon (MVPA)?

Ditt slutgiltiga dokument kan granskas i ditt Tesla-konto. Logga in på ditt Tesla-konto och välj sedan ”Hantera”. På höger sida finns det en del som kallas ”Dokument” där du kan se ditt köpeavtal för fordon. Alla slutgiltiga dokument så som ditt underskrivna avtal kommer att finnas på ditt Tesla-konto omedelbart efter att din bil levererats.

Tillbaka till början

Var hittar jag min Teslas VIN?

Du hittar bilens VIN genom att logga in på ditt Tesla-konto eller Tesla-appen och välja din bil, eller genom att trycka på Teslas T-symbol på din bils touchskärm.

Tillbaka till början

Hur lägger jag till en ny kontakt till mitt konto?

En sekundär kontakt kan läggas till för din bil genom att logga in på ditt Tesla-konto och klicka på ”Account” i det övre högra hörnet. Välj sedan ”Personal Information” och klicka på ”Contact”. Där kan du lägga till en andra kontakt i ditt konto.

Tillbaka till början


Tesla-appen

När får jag åtkomst till appen?

Ägare kommer att få åtkomst till Tesla-appen inom 48 timmar efter leverans. Du kommer att meddelas via e-post eller textmeddelande när åtkomst till appen har beviljats.

Tillbaka till början

Hur gör jag för att min familj ska få åtkomst till Tesla-appen?

För att ge någon i din familj åtkomst till din Tesla med Tesla-appen behöver du skicka in ett skriftligt godkännande till oss. Du hittar instruktioner på vår supportsida för Tesla-appen.

Tillbaka till början

Hur använder jag Tesla-appen?

Tesla-appen för iPhone eller Android låter dig fjärrövervaka och reglera din Tesla-bil eller Powerwall från din telefon. När du laddat ner och installerat appen använder du ditt Tesla-kontos e-postadress och lösenord för att ansluta till din bil eller Powerwall.

För att lära dig mer om appen, se följande instruktionsvideo: Genomgång av Teslas mobilapp. För mer information, se avsnittet om mobilappen i bruksanvisningen.

Tillbaka till början

Varför kan jag inte komma åt Tesla-appen efter leverans?

Det kan ta upp till 48 timmar efter leverans för att åtkomst till appen beviljas. Om du vill veta mer om hur appen fungerar kan du besöka supportsidan för Tesla-appen. Medan du väntar på åtkomst till Tesla-appen kan du använda nyckeln (Model S och Model X) eller ditt key card (Model 3) för att styra din Tesla.

Tillbaka till början


Lär känna din Tesla

Hur lär jag mig mer om Model 3?

Besök vår supportsida för Model 3 för att lära känna Model 3.

Tillbaka till början

Hur ställer jag in min förarprofil?

Din bil kommer be dig att skapa och spara en förarprofil när du ställer in förarsätet, ratten eller ytterspeglarna för första gången. För att komma åt eller skapa en förarprofil vid ett senare tillfälle:

 1. Tryck på ikonen ”Driver Profile” högst upp på din touchskärm.
 2. Tryck på ”Add New Driver”, ange önskat namn och tryck på ”Create Profile”.
 3. Ställ in ditt säte, speglarna, ratten med mera så att de passar dig, och välj spara.

Du kan spara upp till 10 olika förarprofiler till din bil.

Tillbaka till början

Hur programmerar jag HomeLink?

För att programmera HomeLink för din Model S och Model X trycker du på HomeLink-ikonen överst på din touchskärm och följer steg-för-steg-instruktionerna. Du behöver ha fjärrkontrollen med dig och parkera framför garaget eller grinden som du vill programmera.

Tillbaka till början

Hur parkopplar jag min telefon med Bluetooth?

Följ dessa steg för att parkoppla telefonen med din Tesla:

 1. Se till att både pekskärmen och telefonen är påslagna.
 2. Tryck på Bluetooth-ikonen på touchskärmens statusfält.
 3. Aktivera Bluetooth på telefonen och gör den upptäckbar.
 4. På bilens touchskärm, tryck på Start Search. Pekskärmen söker och visar sedan listan över alla tillgängliga Bluetooth-enheter som är inom räckvidd.
 5. På bilens touchskärm, tryck på telefonen som du vill parkoppla. Inom några sekunder visar touchskärmen ett slumpmässigt genererat nummer och telefonen ska visa samma nummer.
 6. Kontrollera att numret som visas på telefonen stämmer överens med numret som visas på pekskärmen. Bekräfta sedan på telefonen att du vill parkoppla.

Din bil ansluter automatiskt till telefonen och pekskärmen visar Bluetooth-symbolen bredvid telefonens namn för att visa att anslutningen är aktiv när parkopplingen är slutförd.

Tillbaka till början

Hur ändrar jag det som visas på instrumentpanelen på Model S och Model X?

Tryck och håll ner ett scrollhjul tills alternativen visas på samma sida av instrumentklustret som scrollhjulet. Rulla scrollhjulet för att markera det alternativ du vill ha och tryck sedan på scrollhjulet för att välja.

Tillbaka till början

Hur lär jag mig mer om min Teslas funktioner?

För att läsa mer om funktionerna i din nya Tesla kan du komma åt din Tesla ägarhandbok genom att logga in på ditt Tesla-konto. Du kan även läsa ägarhandboken genom att trycka på Teslas T-symbol högst upp på din bils touchskärm.

Tillbaka till början

Hur fungerar röstkommando?

Du kan använda röstkommandon för att ringa en kontakt, navigera till en plats eller lyssna på musik. Din bil måste vara ansluten till internet för att röstkommandon ska fungera.

 • För ägare av Model S och Model X kan du aktivera denna funktion genom att trycka på röstknappen uppe till höger på din ratt. När du hör tonen kan du säga ditt kommando.
 • För ägare till Model 3 kan du använda röstkommando genom att trycka på mikrofonknappen på din touchskärm eller genom att trycka på höger scrollhjul.
Tillbaka till början

Vad gör scrollhjulen på min ratt?

Du kan använda scrollhjulen på din bil för att justera volymen, reglera klimatet, manövrera soltaket, bläddra mellan nyligen använda kontakter, justera instrumentpanelens ljusstyrka (Model S och Model X) och ställa in speglarna (Model 3) och mer. Se din ägarhandbok för fullständiga detaljer.

Tillbaka till början

Vad är Range Mode?

I Model S och Model X sparar Range Mode energi genom att begränsa effekten för klimatsystemet. När detta läge är på används mindre energi för uppvärmning eller kylning av kupén. När den slås på i en bil med fyrhjulsdrift optimeras vridmomentsfördelningen för att maximera räckvidden. Du kan slå på denna inställning genom Controls > Driving > Range Mode.

Tillbaka till början

Hur kan jag övervaka min energiförbrukning?

Energi-appen visar dig din bils energiförbrukning i realtid. När det finns en aktiv navigeringsrutt kan du trycka på fliken ”Trips” i Energi-appen på din bils touchskärm för att se den beräknade energiförbrukningen för din resa.

Tillbaka till början

Vad gör energibesparingsläget?

Energibesparingsfunktionen i vissa Model S och Model X minskar den energi som förbrukas när din bil inte används. Detta är användbart när du lämnar din bil en längre period. Nyare Model S och Model X samt Model 3 har inte denna inställning eftersom bilarnas datorer har utformats för maximal energibesparing.

Tillbaka till början

Vad är Valet Mode?

Valet Mode är användbart när man använder bemannad parkering, eller andra tillfällen när du kan vilja begränsa åtkomsten till din bil och dess funktioner. Aktivera Valet Mode genom förarprofilsikonen på touchskärmen, eller genom att använda din Tesla-app.

Tillbaka till början

Kan jag slå av touchskärmen?

Det finns inget sätt att helt stänga av touchskärmen men du kan justera dess ljusstyrka och Dag/natt-inställningen under Controls > Display samt tillfälligt mörklägga skärmen för rengöring

Tillbaka till början

Hur navigerar jag på touchskärmen?

Funktionerna och den information du behöver för att köra din Tesla visas på touchskärmen. Touchskärmen styr många funktioner som i traditionella bilar styrs med fysiska knappar (till exempel reglering av värme och luftkonditionering, strålkastare osv.). Du kan även använda touchskärmen för att anpassa din bil efter dina önskemål. För Model 3 visas körrelaterad information som körhastighet, bilens räckvidd, varningar osv. på touchskärmen.


Du hittar mer information i ägarhandboken.

Tillbaka till början


Långresor med din Tesla

Hur slår jag på och av min bil?

Du kan starta din Tesla genom att trampa på bromsen och lägga i ett växelläge. Om du inte använder din telefonnyckel i Model 3, placera ditt nyckelkort bakom mugghållarna i mittkonsolen och lägg i ett växelläge.

Du kan stänga av din Tesla genom att lägga bilen i Park, kliva ur bilen och stänga dörren bakom dig, eller på din touchskärm genom Controls > Safety & Security > Power Off.

Tillbaka till början

Hur använder jag laddningsuttaget?

Tryck på knappen på Tesla-laddningskabeln för att öppna din laddningslucka. Du kan även öppna laddningskontakten från bilens touchskärm eller genom att trycka på luckan när din bil är upplåst. En vitfärgad indikator betyder att din bil är redo att laddas. Efter att ha kopplat in betyder en blå indikator att din bil förbereder sig för att ladda. När indikatorn blir grön pågår laddning.

Tillbaka till början

Hur aktiverar jag Summon?

Summon är en Autopilot-funktion som öppnar din garageport för att köra in eller ut, parkera och stänga av. Detta eliminerar behovet av att klämma sig in och ut ur smala parkeringsplatser. Aktivera Summon på pekskärmen genom Controls > Settings > Driver Assistance > Summon > ON. För fullständiga instruktioner uppmuntras alla nya ägare att se över avsnittet om förarassistans i bruksanvisningen. Läs mer om att använda Summon i din Tesla.

Tillbaka till början

Vad är Autopilot och hur använder jag den?

Alla nya Tesla-bilar levereras som standard med de mest avancerade funktionerna för förarassistans. De har konstruerats för att ge förbättrad säkerhet och bekvämlighet och därigenom en stressfri körupplevelse. Dessa inkluderar utomatisk nödbroms, kollisionsvarning framåt och sidokollisionsvarning. Lär dig mer om Tesla Autopilot.


Om den är utrustad med Autopilot anpassar din Tesla hastigheten till trafikförhållandena, håller sig inom filen, byter automatiskt fil, sköter övergången från en motorväg till en annan, tar en avfart från motorvägen när du närmar dig din destination, parkerar sig själv när du är i närheten av en parkeringsplats och kan kallas in och ut från ditt garage med Summon-funktionen.


För att aktivera adaptiv farthållare i Model S eller Model X ställer du in hastigheten genom att föra farthållarspaken uppåt eller nedåt när du kör i din önskade hastighet. För att aktivera autostyrning klickar du farthållarspaken mot dig två gånger i snabb följd. För att aktivera adaptiv farthållare i Model 3 ställer du in hastigheten genom att trycka ner växelväljaren helt och sedan släppa upp den när du kör i önskad hastighet. För att aktivera autostyrning trycker du ner växelväljaren helt två gånger i snabb följd.

Tillbaka till början

Hur fungerar Automatisk nödbromsning?

Om din bil är utrustad med hårdvara för Autopilot, tillämpar den automatiska nödbromsen full bromsning i situationer där den framåtriktade kameran och radarsensorn anser att en kollision är överhängande.

För att avbryta automatisk nödbroms när den är aktiverad, tryck antingen på gaspedalen eller bromspedalen. Det är ditt ansvar att köra säkert och ha kontroll över din Tesla hela tiden.

Tillbaka till början

Vad bör jag känna till om körning i kallt väder?

Både kallt väder och en batteriladdning på 100 procent bidrar till att begränsa effekten av regenerativ bromsning. Du kan förbereda din Tesla för kalla temperaturer från din mobilapp eller bilens pekskärm. Följ dessa goda råd för att förbättra bilens prestanda vid kallt väder.

 • Ställ in förvärmning genom din Tesla-app ungefär en timme före planerad avfärd för att värma ditt batteri, i synnerhet om temperaturen ligger runt fryspunkten.
 • Ladda bilen i samband med förvärmning för att minska energiförlusten från batteripaketet.
 • Stäng av räckviddsläget (Range Mode) för att undvika att den energi som finns tillgänglig för förvärmning av bilen minskas, även vid laddning.
 • Vid temperaturer under 4 °C, ska spolarvätska med frostskydd användas. Att inte använda frostskydd kan försämra sikten genom vindrutan.

Läs mer om att förvärma din Tesla.

Tillbaka till början

Var bör jag placera en transponder/vägtullspass?

Tesla rekommenderar att transpondrar och vägtullspass placeras på följande platser för att säkerställa bästa resultat och minimera hindret av sikten:

 • Model S: mot vindrutan precis till höger om sensorhöljet ovanför backspegeln.
 • Model X: någonstans i den övre tonade halvan av vindrutan.
 • Model 3: på höger sida av backspegeln.

Obs: Du kan också fästa en vädertålig transponder vid den främre registreringsskylten.

Tillbaka till början

Vad händer om jag tappar bort mina nycklar?

Du kan använda Tesla-appen för att starta din bil om du förlorar alla dina bilnycklar och nyckelkort. Nya bilnycklar och nyckelkort kan även kopplas till din bil med hjälp av Service.

Tillbaka till början

Vad händer om jag blir utelåst ur min bil?

Du kan låsa upp din bil med Teslas mobilapp om du är på en plats med mobiltäckning.


Om detta alternativ inte är tillgängligt kan Tesla Vägassistans tillhandahålla upplåsningsassistans.

Tillbaka till början

Underhåll av min Tesla

Hur får jag programvaruuppdateringar och hur lång tid tar det?

Du behöver inte oroa dig över hur man får en Tesla programvaruuppdatering. Tesla-bilar får automatiskt programvaruuppdateringar som lägger till nya funktioner. Du kan installera uppdateringar omedelbart eller vid senare tillfälle genom din pekskärm allt eftersom de blir tillgängliga. Installera en uppdatering kan ta så lång tid som två timmar, beroende på styrkan i anslutningen och storleken på uppdateringen, men att ansluta bilen till ett starkt Wi-Fi-nätverk säkerställer snabbast möjliga nedladdningstid.

Tillbaka till början

Kan jag köra min bil under en programvaruuppdatering?

Under en programvaruuppdatering kan du inte köra din bil, som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att installationen av uppdateringar schemaläggs till när din Tesla inte behöver köras.

Tillbaka till början

Vilket regelbundet underhåll kan jag förvänta mig med min nya Tesla?

Din bil har konstruerats för att övervaka förbrukning och slitage av de komponenter som kan ges service vilket minskar antalet komponenter som behöver regelbundet schemalagt underhåll eller inspektion. I dagsläget har endast tre punkter schemalagda underhållsintervall: däckrotation, byte av bromsvätska och byte av batterikylvätska. Din bil är konstruerad att informera dig när service behövs för alla andra punkter och du kan nu boka den via Tesla-appen. Se ägarhandboken för rekommendationer inklusive dagliga och månatliga kontroller du kan göra själv.

Tillbaka till början

Var kan jag få min bil reparerad?

Besök Tesla Service för att läsa mer om trådlösa programvaruuppdateringar och fjärrdiagnostik. Om du behöver boka in ett besök vid ditt lokala Service Center för underhåll eller mindre reparationer kan du boka en tid genom Tesla-appen. Vinterdäck kan också köpas och installeras av Tesla Service. Läs mer om dina Servicebesök.


I vissa europeiska länder har Tesla ingått partnerskap med tredjepartsleverantörer av däcktjänster, Euromaster (Österrike, Schweiz, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Sverige, Frankrike, Italien, Spanien) och Vianor (Norge) för byte av slitna däck, byten mellan vinter- och sommardäck samt däckhotellstjänster.


Tesla-ägare rekommenderas att kontakta närmaste Euromaster-/Vianor-anläggning direkt för att boka en tid.

Mer omfattande karossreparationer eller strukturell reparation hanteras bäst vid Tesla karossverkstäder med fullständig service eller verkstäder i det Tesla-godkända karossreparationsnätverket. Besök Tesla karossverkstadssupport för att hitta karossverkstäder godkända av Tesla nära dig och information om hur du kontaktar en medlem av vårt team av kundrepresentanter för karossverkstäder.

Tillbaka till början

Hur bogserar jag min bil?

Ge bogseraren bogseringsguiden som finns i ditt handskfack. Du kan även ringa numret till vägassistans för hjälp i nödsituationer med korrekta bogseringsrutiner beroende på din specifika situation. Läs mer om Teslas vägassistans-policy.

Tillbaka till början

Vad omfattas av Vägassistans?

Vägassistans är tillgänglig dygnet runt alla årets dagar under de första fyra åren eller 80 000 km för bilar som omfattas av den begränsade nybilsgarantin. Läs mer om vad som omfattas i Teslas vägassistans-policy.

Tillbaka till början

Var kan jag köpa tillbehör till min Tesla?

Du kan köpa biltillbehör online på vår Tesla Shop eller från valfritt Tesla Service Center. Vi uppdaterar löpande vår Tesla Shop med nya produkter. För mer information, se Tesla Shop-frågor.

Tillbaka till början

Dela