Vägassistans

Tesla Vägassistans jobbar för att tillhandahålla omedelbar vägassistans till dig, dygnet runt, 365 dagar om året. Detta team är tillägnat vägassistans så för andra frågor besöker du vår sida för Kundsupport.

Om du befinner dig på en osäker plats ska du kontakta räddningstjänst.

Begär vägassistans

Kontakta oss för att begära omedelbar vägassistans. I begäran ska du inkludera all information som kan hjälpa vårt team att hitta dig och på bästa sätt förstå vad du har för problem.

Tjänster som omfattas

Haverier
Ett haveri som omfattas av garanti som gör bilen okörbar.
Täckning: transportservice på upp till 800 km till närmaste Service Center tillhandahålls.

Punktering
Skador på hjul eller däck som orsakar punktering eller osäkra körförhållanden.
Täckning: Vid punktering, transporttjänster tillhandahålls för upp till 80 km.

Utelåsning
Omständigheter där bilen inte kan låsas upp normalt på grund av fel på bilen, bilnyckeln eller appen.
Täckning: Vägassistans-personal inom en radie av 80 km från bilens position kan att skapa en liten öppning mellan dörren och bilramen för att manuellt öppna din dörr.

Slut på räckvidd
När batteriet är slut och du inte kan ta dig till en laddningsstation eller om bilen inte har varit inkopplad under en längre tid.
Täckning: Vi kan hjälpa dig, men detta är inte en tjänst som täcks ekonomiskt. Kontakta vägassistans för att läsa mer eller ordna med en transport.

Ytterligare omfattning
När det kommer till tjänster som inte listas har vi ändå utrustning och är redo att hjälpa dig. Läs vår Vägassistans-policy för mer information om våra tjänster och vad du kan behöva betala för.


Dela