Vägassistans

Tesla Vägassistans jobbar för att tillhandahålla omedelbar vägassistans till dig, dygnet runt, 365 dagar om året. Detta team är tillägnat vägassistans. Svar på andra frågor hittar du genom att besöka våra supportsidor.

Om du befinner dig på en osäker plats ska du kontakta räddningstjänst.

Begär vägassistans

Du kan begära omedelbar vägassistans längst ned på startskärmen i Tesla-appen.I begäran ska du inkludera all information som kan hjälpa vårt team att hitta dig och på bästa sätt förstå vad du har för problem.

För att begära vägassistans från din Tesla-app:

  1. Öppna appen och välj "Vägassistans".
  2. Välj det/de problem som du upplever med ditt fordon.
  3. Bekräfta eventuella ytterligare uppgifter kring din begäran.
  4. Välj "Begär hjälp".

Obs: Om pekskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende kan du starta om den genom att följa dessa instruktioner:

Tjänster som omfattas

Haverier

Ett haveri som omfattas av garanti som gör fordonet okörbart.

Täckning: transportservice på upp till 800 km till närmaste Service Center tillhandahålls.

Punktering

Skador på hjul eller däck som orsakar punktering eller osäkra körförhållanden.

Täckning: Punkteringstjänster tillhandahålls för upp till 80 km.

Utelåsning

Tillfällen där fordonet inte kan låsas upp normalt på grund av fel på fordon, bilnyckel eller app.

Täckning: Om ditt fordon är inom en radie av 80 km kan vägassistans-personal hjälpa dig med att skapa en liten öppning mellan dörren och bilramen för att manuellt öppna din dörr.

Slut på räckvidd

När batteriet är slut och du inte kan ta dig till en laddningsstation, eller om fordonet har varit urkopplat under en längre tid.

Täckning: Vi kan hjälpa dig, men detta är inte en tjänst som täcks ekonomiskt. Kontakta vägassistans för att läsa mer eller ordna med en transport.

Ytterligare omfattning

Vad gäller alla tjänster som inte listas har vi ändå utrustning och är redo att hjälpa dig. Läs vår Vägassistans-policy för mer information om våra tjänster och vad du kan behöva betala för.