Vägassistans

Tesla Vägassistans jobbar för att tillhandahålla omedelbar vägassistans till dig, dygnet runt, 365 dagar om året. Detta team är tillägnat vägassistans så för andra frågor besöker du vår sida för Kundsupport.

Tjänster:

Haverier
Ett haveri som omfattas av garanti som gör bilen okörbar.
Täckning: transportservice på upp till 800 km till närmaste Service Center tillhandahålls.

Punktering
Skador på hjul eller däck som orsakar punktering eller osäkra körförhållanden.
Täckning: Punkteringstjänster tillhandahålls för upp till 80 km.

Utelåsning
Omständigheter där bilen inte kan låsas upp normalt på grund av fel på bilen, bilnyckeln eller appen.
Täckning: Vägassistans-personal inom en radie av 80 km från bilens position kan att skapa en liten öppning mellan dörren och bilramen för att manuellt öppna din dörr.

Slut på räckvidd
När batteriet är slut och du inte kan ta dig till en laddningsstation eller om bilen inte har varit inkopplad under en längre tid.
Täckning: Vi kan hjälpa dig, men detta är inte en tjänst som täcks ekonomiskt. Kontakta vägassistans för att läsa mer eller ordna med en transport.

Vad gäller alla tjänster som inte listas är vi ändå utrustade och redo att hjälpa dig. Läs vår Vägassistans-policy för information om tjänster och vad du kan behöva betala för.

Dela