Support

Supercharging

Supercharger-stationerna är smidigt placerade nära bekvämligheter som restauranger, affärer och Wifi-nätverk. Varje station har flera Superchargers för att du snabbt ska komma ut på vägen igen.

Nedan finner du ytterligare detaljer som gäller för Tesla-bilar under Supercharger-programmet.

 • För alla nya Tesla-fordon tillkommer en avgift för att använda en Supercharger.
 • Där det är möjligt debiteras ägare per kWh (kilowatttimme), vilkt är den mest rättvisa och enklaste metoden. I andra områden debiterar vi per minut för tjänsten.
 • Där debiteringen sker per minut finns det två nivåer för att ta hänsyn till förändringar i laddningshastighet, vilka kallas ”nivå 1” och ”nivå 2”.
  • Nivå 1 gäller för bilar som laddar 60 kW eller mindre och nivå 2 gäller för bilar som laddar över 60 kW. Avgiften för nivå 1 är hälften så hög som den för nivå 2.
  • Nivå 1 gäller också alla gånger som din bil delar Supercharger-ström med en annan bil.
 • Priset för att använda en Supercharger kan variera beroende på plats, och priserna kan ändras över tid. Alla priser inkluderar skatter och avgifter.
 • Information om genomsnittligt pris ges nedan och specifika priser för varje Supercharger-station visas i navigationen på bilens touchskärm.
 • Vissa Model S och X som beställts före 2 november 2018 får 400 kWh (ca 1 600 km) Supercharger-laddning om året. De vanliga avgifterna för Supercharger gäller efter att potten använts.
 • Supercharging är enkelt och bekvämt – det är bara att koppla in och börja ladda. Supercharger-historik samlas automatiskt på ditt Tesla-konto där även beloppet som debiterats visas eller, om tillämpligt, laddningspotten som använts. Tesla är dedikerade att se till att Supercharger aldrig blir en inkomstkälla.


  #highSpeedCost# per minut över 60 kW
  #lowSpeedCost# per minut vid eller under 60 kW  Vanliga frågor

  Var hittar jag de befintliga Supercharger-stationerna?
  Du kan hitta befintliga (och kommande) Supercharger-stationer här. För att hitta vilken station som är närmast dig, besök vår interaktiva karta.

  Hur använder jag Supercharger-nätverket?
  Bara parkera och koppla in din bil med anslutningskabeln i Supercharger-stolpen. När den är inkopplad kommer LED-lampan i bilens laddningsport att blinka grönt för att indikera att laddningen har påbörjats. Du kan övervaka laddningsprocessen i Tesla-appen.

  Hur ska jag planera en resa med Superchargers?
  Din inbyggda reseplanerare guidar dig automatiskt via Supercharger-stationer på vägen till din destination. Dessutom visas alla Supercharger-stationer i din bils navigering för att hjälpa till med planering av rutter.

  Jag har inte någon gratis årlig Tesla-pott. Hur fungerar debitering av Supercharging?
  När du slutfört din laddning kommer du att debiteras med det betalningssätt som finns sparat i ditt Tesla-konto. Det behövs ingen åtgärd från din sida när ett betalningssätt finns sparat. Du kan granska uppgifterna för varje session i ditt konto. Supercharger-historik och nedladdningsbara fakturor finns också online. För mer information, se våra Betalningsvillkor för tjänster.

  Hur kan jag lägga till ett nytt betalningssätt för laddning, eller ändra ett befintligt sätt?
  Du kan lägga till ett kreditkort på ditt Tesla-konto. Befintliga betalningssätt kan också redigeras eller tas bort på ditt Tesla-konto.

  Vad är trängselavgifter?
  Trängselavgifter uppkommer för alla bilar som tar upp en Supercharger om stationen är minst 50 % full och laddningssessionen är klar. Om bilen flyttas inom fem minuter från att laddningen är klar avskrivs avgiften. Vi vill vara tydliga med att detta endast är till för att öka kundnöjdheten, vi hoppas att vi aldrig kommer att tjäna pengar på detta. Läs mer om trängselavgifter.

  Hur vet jag vilken hastighet Supercharger-laddaren har innan jag kopplar in?
  Din bils navigering visar varje Supercharger-plats maximala effekt. Du kan också se informationen på vår interaktiva karta för Supercharger.

  Behöver jag installera laddning hemma om det finns en Supercharger nära mig?
  Att ladda där du parkerar är ett av de bästa sätten att leva med en Tesla och det finns ingen anledning att köra någonstans för att få en full laddning. Vi rekommenderar att använda en lättinstallerad nivå 2-laddare hemma eller vid ditt arbete om det är möjligt. Supercharger är idealiskt när man är ute och reser, eller gör ett besök i en annan stad, eller medan hemmaladdning håller på att installeras.

  Exakt var på platsen finns Supercharger-stationen?
  Supercharger-stationer lokaliseras med GPS i din bils navigering på pekskärmen. Navigeringen i din bil leder dig till den närmaste infarten och du kan zooma in på kartan för att hitta exakt plats för stationen. Om ytterligare instruktioner behövs kan de visas genom att trycka på stationens röda blixtikon.

  Hur bestämmer Tesla var de ska placera Supercharger-stationer?
  Tesla Superchargers möjliggör långresor och bekväm laddning i storstadsområden. Vi använder exakta energimodeller och placerar Superchargers nära bekvämligheter som till exempel hotell, restauranger och shoppingområden. Locka Tesla-ägare till din verksamhet genom att bli värd för en Supercharger-station. Du kan anmäla ditt platsförslag här.

  Är Superchargers alltid öppna?
  Nästan alla Supercharger-stationer är öppna för laddning dygnet runt. Däremot har närliggande bekvämligheter sina egna öppettider.

  Laddning med Supercharger går inte så fort som jag väntat mig. Vad kan det vara som händer?
  Din bil och Supercharger-stationen kommunicerar för att välja lämplig laddningshastighet för din bil. Supercharger-laddningens hastighet kan variera på grund av batteriets laddningsgrad, aktuell beläggning av Supercharger-stationen och extrema väderförhållanden. Din bil laddar snabbare när batteriet har en lägre laddningsgrad och laddningen saktar ner allt eftersom laddningsgraden ökar. Beroende på resmål är det ofta inte nödvändigt att ladda batteriet helt fullt.

  Påverkar Supercharger-laddning mitt batteri?
  Den maximala laddningshastigheten för batteriet kan minska något efter ett stort antal höghastighetsladdningar, som de vid en Supercharger. För att säkerställa maximal räckvidd och batterisäkerhet minskas batteriets laddningshastighet när batteriet är för kallt, när det nästan är fullt eller när batteriegenskaperna ändrats på grund av användning eller ålder. Dessa förändringar i batteriets egenskaper kan på sikt öka den totala laddningstiden vid en Supercharger med några minuter.

  Hur kan jag maximera strömmen och minska laddningstiden vid en Supercharger?
  Varje laddningsstople är uppmärkt med en siffra och en bokstav, antingen A eller B (t.ex. 1A, 1B, 2A, 2B). När det är möjligt bör du välja en laddningsstolpe med en unik siffra som inte är ansluten till en annan bil. När det inte finns en unik siffra tillgänglig har Supercharger-skåpet teknik för att dela den tillgängliga strömmen mellan laddningsstolpe A och B. För att maximera strömmen, parkera vid en Supercharger som delas med en bil som nästan är färdig med laddningen.

  Min Tesla får 400 kWh i laddning om året – hur fungerar detta?
  Vissa Model S och X som beställts före 2 november 2018 inkluderar 400 kWh Supercharging om året, eller ungefär 1 600 km. För användning utöver den årliga kostnadsfria laddningen tillkommer en liten avgift för Supercharging. Laddningskrediten fylls automatiskt på vid årsdagen för din leverans eller ett registrerat ägarbyte. Outnyttjad laddningskredit förs inte över till nästa år och du kan se din bils status för Superchargerkredit genom att logga in på ditt Tesla-konto.

  Kan jag ha separata betalningssätt för olika bilar i mitt konto?
  Inte än, men denna möjlighet kommer att bli tillgänglig under de kommande månaderna. Notera att ett sparat betalningssätt gäller för alla bilar på Tesla-kontot.

  Varför debiterar vissa platser per kWh och andra per minut?
  Tesla anser att ägare bör betala för den ström som levererats till bilen och har därför prissatt tjänsten per kilowattimme (kWh) för det globala nätverket. I vissa regioner gör regleringar och krav det svårt för företag som inte är elleverantörer att sälja elektricitet för laddning av bilar per kWh. På dessa platser erbjuder vi Supercharger-tjänsten till en avgift per minut, med två nivåer för att ta hänsyn till den dynamiska laddningshastigheten.

  Hur vet jag om min bil har använt potten med gratis Supercharger-laddning?
  Se ditt Tesla-konto eller kontakta Kundsupport för att kontrollera status för din bils Supercharger-pott.

  Vad ska jag göra om jag har ett problem medan jag Supercharger-laddar?
  Kontakta Kundsupport.

  Hur länge kan jag parkera vid en Supercharger?
  När du har fått den räckvidd som behövs för att komma till nästa stopp eller din destination ber vi dig att flytta din bil så att andra förare kan ladda. Bilar som står parkerade vid en Supercharger och som inte laddar aktivt kommer att beläggas med trängselavgift. Läs mer om trängselavgifter.

  Kan jag som yrkesförare eller kommersiell aktör utnyttja det offentliga Supercharger-nätverket?
  I samband med införandet av vår Supercharger Fair Use Policy så ska det offentliga Supercharger-nätverket inte användas till yrkesfordon. Om du i egenskap av kommersiell aktör är intresserad av våra lösningar får du gärna kontakta oss så att vi kan rekommendera laddningslösningar som uppfyller din verksamhets behov. Om Supercharger-nätverket hålls tillgängligt för icke-kommersiella användare kommer det att ha en hållbar och positiv inverkan på Supercharger-nätverket och Teslas kunder i stort.

  En icke-Tesla är parkerad på en Supercharger-plats, vad ska jag göra?
  De flesta Supercharger-platser är reserverade för Tesla-laddning, men vissa platser tillåter allmän parkering. Notera dock platsskyltning och om ett annat fordon än en Tesla blockerar en Supercharger-plats längre än de utsatta tidsgränserna ber vi dig att meddela oss.

  Är det ok att använda Supercharger i regn och snö?
  Tesla-fordon är konstruerade för att laddas i dåligt väder, inklusive regn och snö. Laddningstider kan variera i extrema väderförhållanden.

  Vilka andra laddningsalternativ finns tillgängliga?
  Utöver Supercharger- och destinationsladdningsnätverken kan du besöka Plugshare för en karta över kompletterande allmänna laddningsplatser.

  Kan jag använda Supercharger-nätverket i Europa?
  Ja, du kan använda Supercharger-nätverket för att ladda Model 3, Model S och Model X. Våra Supercharger-laddare kommer snart att ha dubbla kablar: det kombinerade laddningssystemet (CCS) Combo 2 och likström typ 2. CCS Combo 2 är den vanliga europeiska standarden. För att ladda kopplar man helt enkelt in rätt kontakt för bilen utan någon ytterligare utrustning.

  Är laddningshastigheten och avgifterna för Supercharging samma för Model 3, Model S och Model X?
  Ja, laddningshastigheten och avgifterna för Supercharger är samma för Model 3, Model S och Model X.

  Kan Model S och Model X laddas vid tredjepartsladdningsnätverk?
  Vi kommer snart att erbjuda en CCS Combo 2-adapter som tillval. Model S- och Model X-ägare kan använda CCS Combo 2-adaptern för att ladda vid tredjepartsnätverk. Inköpspriset för vår CCS Combo 2-adapter kommer att vara ungefär samma som inköpspriset för en CHAdeMO-adapter.

  För mer information om laddning av Model 3, läs vår supportsida för laddning av Model 3

  Dela