Förstå laddningsstatistik

Laddningsstatistiken i Tesla-appen hjälper dig att få insikt i hur din bil laddas och hur det hänger samman med vad det kostar att ladda och vad du sparar genom att ladda en Tesla.

Obs: För att få åtkomst till denna funktion måste den primära fordonsägaren ha Tesla-appen med version 4.5.1 eller senare och fordonet måste ha programvaruversion 2021.44.25 eller senare.

Laddningshistorik

Välj ”Laddningsstatistik” i Tesla-appen. Se bilens laddningshistorik som inkluderar den laddade energin (i kWh) och den uppskattade förbrukningen av bilens laddningskostnad från de föregående 31 dagarna. För att visa den totala laddningen och förbrukningen för en viss dag, tryck och håll inne på dagen i diagrammet. Du kan också se procentsatsen av bilens totala laddning baserat på typ av laddstation. Laddstationstyper består för närvarande av:

hemikon

Hemmaladdning

Hemmaladdningskostnader beräknas med hjälp av din prisplan för el som du ställer in i appen för all laddning som sker hemma.

supercharger-ikon

Supercharger

Supercharging-kostnader visas med hjälp av din Teslas debiterade laddning under tidsperioden.

annan ikon

Övrigt

Med Övrigt avses kostnader för all laddning som sker på andra platser än ditt hem eller vid en Tesla Supercharger. Som standard beräknas Övrigt med hjälp av den genomsnittliga uppskattade kostnaden för el i din region. Du kan helt enkelt uppdatera priset med din egen uppskattning för laddning på andra platser.

Bränslebesparing

Bränslebesparingarna beräknas utifrån kostnaden för att ladda ditt Tesla-fordon och den uppskattade kostnaden för bensin om du skulle kört ett liknande bensinfordon* under de senaste 31 dagarna. Den totala laddningskostnaden beräknas utifrån:

Total laddningskostnad = kostnad hemma + kostnad vid Superchargers + kostnad på andra platser

Bensinbesparingar är en uppskattning av hur mycket pengar du sparar genom att köra en Tesla till skillnad från ett liknande bensinfordon. Bränslebesparingar beräknas utifrån:

Bränslebesparingar = motsvarande kostnad för bensin i ett bensinfordon – total laddningskostnad

*Tesla har antagit en bränsleekonomi på 11,9 km per liter för Model 3 och Model Y och 8,9 km per liter för Model S och Model X som jämförbara bensinbilar.

Genomsnittlig kostnad

Du kan se den genomsnittliga kostnaden per kWh för varje typ av laddstation för din bil.

Ofta är det billigaste alternativet att ladda din Tesla-bil hemma och dina besparingar kan öka om du byter till en tidsplan som är anpassad för elbilar, om en sådan finns tillgänglig.

Inställning av laddningskostnader

För att se alla detaljer om dina besparingar och kostnader ställer du in laddningskostnader för de två laddningsplatserna: Hem och Övrigt.

För hemmaladdning

För andra platser
Som standard använder andra platser ett standardpris baserat på den genomsnittliga uppskattade elkostnaden i din region. Du kan anpassa detta för att få en mer exakt bild med ett uppskattat pris per kWh för din laddning vid dina vanligaste laddningsplatser genom att ändra det anpassade priset.

Användningstid hemma

Du kan se den totala laddningsenergin hemma i % eller kWh som använts för din bil under var och en av dina prisplaner för låglast, mellanlast och höglast. Tryck på staplarna för att växla mellan % eller kWh.

Prioritera laddning under låglastperioden för att optimera dina totala utgifter.

Vanliga frågor

Varför ser jag inte laddningsstatistiken i Tesla-appen?
Att du inte har tillgång till laddningsstatistik kan ha några olika orsaker.

Varför ser jag inte alla mina laddningssessioner?
Funktionen Laddningsstatistik lägger till alla laddningar som gjordes för varje typ av laddning per dag.
Obs! Det kan ta upp till 24 timmar tills laddningsdata uppdateras beroende på bilens uppkoppling vid laddningssessionen.

Varför visas en enskild laddningssession under två dagar i diagrammet över laddningshistorik?
För laddningssessioner som sträcker sig över flera dagar visar diagrammet den totala laddade energin för varje dag. Om ditt fordon laddas över natten visar diagrammet en stapel för den totala energin som laddas för dag ett och en annan stapel för den totala energin som laddas för dag två.

Varför ser jag inga besparingar?
Om den motsvarande kostnaden för bensin är lika med eller lägre än din totala förbrukning ser du inga besparingar i delen för bränslebesparing. Se hur mycket ditt fordon laddar under höglastperioder och överväg att ladda bilen under perioder med låg eller mellanhög belastning.

Tillbaka till början

Dela