Impact Report 2022

En hållbar framtid är inom räckhåll

En hållbar framtid är inom räckhåll

Vår inverkan

Teslas målsättning är att påskynda världens övergång till hållbar energi. I strävan efter detta mål bygger vi produkter som ersätter några av världens största förorenare, samtidigt som vi försöker göra rätt på vägen dit.

Miljöpåverkan

Produktpåverkan

Människor och kultur

Leverantörskedja

  

Hjälp oss bli bättre

Om du har förslag på hur vi kan bli bättre kan du skicka dina idéer till
ImpactReport@Tesla.com.