Produkt

Vi designar och bygger produkter som människor älskar

Vi designar och bygger produkter som människor älskar

Vi designar och tillverkar ett helt integrerat ekosystem för energi och transport. Genom att göra detta skapar vi produkter som samarbetar för att få största möjliga inverkan, vilket leder till de största möjliga fördelarna för miljön. Sida 9

Vi designar och tillverkar ett helt integrerat ekosystem för energi och transport. Genom att göra detta skapar vi produkter som samarbetar för att få största möjliga inverkan, vilket leder till de största möjliga fördelarna för miljön. Sida 9

Fullständig vertikal integration

Vi använder verkliga fordonsdata från Tesla-fordon för att förbättra fordonssäkerheten i en mängd olika körscenarier med regelbundna trådlösa programvaruuppdateringar. Sida 86

Vi använder verkliga fordonsdata från Tesla-fordon för att förbättra fordonssäkerheten i en mängd olika körscenarier med regelbundna trådlösa programvaruuppdateringar. Sida 86

En ny syn på säkerheten

99,96% drifttid, 100% förnybar

99,96% drifttid, 100% förnybar

Med fler än 3 500 Supercharger-stationer äger och driver vi världens största globala snabbladdningsnätverk. Vårt globala nätverk hade 99,96% drifttid och var 100% förnybart under 2021, vilket uppnåddes genom en kombination av resurser på plats och en årsvis matchning av förnybar energi.  Sida 69

Med fler än 3 500 Supercharger-stationer äger och driver vi världens största globala snabbladdningsnätverk. Vårt globala nätverk hade 99,96% drifttid och var 100% förnybart under 2021, vilket uppnåddes genom en kombination av resurser på plats och en årsvis matchning av förnybar energi.  Sida 69

Fallstudie: Model S

Sedan introduktionen 2012 har vi ökat räckvidden för Model S med över 50 %, från 265 miles till 405 miles för Long Range-versionen. Våra data visar att när bilens räckvidd ökar minskar användningen av Supercharging.

Fakta: Kort paus
Förare tar vanligtvis en paus efter fyra timmar, vilket motsvarar cirka 300 miles räckvidd med motorvägshastighet. Våra nyaste Superchargers kan återföra upp till 200 miles räckvidd på bara 15 minuters laddning, vilket är tillräckligt länge för en kort paus.

Att våra produkter tillgängliga för är grundläggande för vår mission. Driftkostnaderna för elbilar över deras livstid är lägre än kostnaden för fordon med förbränningsmotor på grund av lägre underhållskostnader, billig el och restvärden. Över fem års genomsnittlig körning är ägandekostnaderna för Model 3 närmare en Toyota Camry än en BMW 3-serie. Sida 78

Att våra produkter tillgängliga för är grundläggande för vår mission. Driftkostnaderna för elbilar över deras livstid är lägre än kostnaden för fordon med förbränningsmotor på grund av lägre underhållskostnader, billig el och restvärden. Över fem års genomsnittlig körning är ägandekostnaderna för Model 3 närmare en Toyota Camry än en BMW 3-serie. Sida 78

Låg kostnad per mile

Säkerheten förbättras när Autopilot aktiveras

År 2021 registrerade vi 0,22 krascher för varje miljon miles körda där förare använde Autopilot-tekniken (Autostyrning och aktiva säkerhetsfunktioner). För förare som inte använde Autopilot-teknik (ingen Autostyrning eller aktiva säkerhetsfunktioner) registrerade vi 0,77 krascher för varje miljon miles körda. I jämförelse visar de senaste uppgifterna från NHTSA att det i USA inträffar 1,81 bilkrascher för varje miljon miles körda*. Sida 85

*Baserat på de senaste kraschdata från NHTSA

Ca 11 gånger lägre brandrisk jämfört med genomsnittliga fordon i USA

Vi fortsätter att förbättra batteriernas kemi, cellstrukturen, batteripaketets struktur och passiva säkerhet för att minska brandrisken till så nära noll som det är möjligt. Allt eftersom Teslas fordonsteknik fortsätter att förbättras kommer sannolikheten för brand att bli ännu mindre för våra elbilar.Från 2012 till 2021 har ungefär fem bränder i Tesla-bilar inträffat för varje miljard miles som körts. I jämförelse visar data från National Fire Protection Association (NFPA) och USA:s transportdepartement att det i USA sker 53 fordonsbränder för varje miljard miles körda.* Sida 90

*Se vår fordonssäkerhetsrapport för de senaste branduppgifterna för våra fordon.

Energilagring möjliggör en framtid med ett helt förnybart elnät. Megapack och Powerwall ger möjlighet att lagra överskottsproduktion av förnybar energi från solceller, vind och andra fossilfria källor för att ge stöd till elnätet när det behövs som mest.

Energilagring möjliggör en framtid med ett helt förnybart elnät. Megapack och Powerwall ger möjlighet att lagra överskottsproduktion av förnybar energi från solceller, vind och andra fossilfria källor för att ge stöd till elnätet när det behövs som mest.

Massiv energilagring
  

Impact Report 2021