Leverantörskedja

Vi köper in råvaror från leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar miljön

Vi köper in råvaror från leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar miljön

Att förstå vår leverantörskedja

As we expand our global operations, we continue to systematically map our complex supply chains to understand their origins. New suppliers are required to disclose the details of their supply chains so we can verify sources and identify risks via third-party audits. Page 103

92 % återanvändning av råmaterialet i batteripacket

Våra batterifabriker har redan börjat implementera ett internt slutet återvinningssystem som säkerställer att 100 % av mottagna Tesla-batterier återvinns och att upp till 92 % av deras råvaror används.

92 % återanvändning av råmaterialet i batteripacket

Våra batterifabriker har redan börjat implementera ett internt slutet återvinningssystem som säkerställer att 100 % av mottagna Tesla-batterier återvinns och att upp till 92 % av deras råvaror används.

Litium står endast för ungefär 1,5% av batteriets hela vikt. Dessutom innehåller järnfosfatbatteripaketen inget kobolt eller nickel. Utöver vår egen battericellstillverkning använder vi för närvarande battericeller från fyra olika leverantörer med tre olika kemiska uppbyggnader av batterierna. Sida 101

Litium står endast för ungefär 1,5% av batteriets hela vikt. Dessutom innehåller järnfosfatbatteripaketen inget kobolt eller nickel. Utöver vår egen battericellstillverkning använder vi för närvarande battericeller från fyra olika leverantörer med tre olika kemiska uppbyggnader av batterierna. Sida 101

Mångfald i batteriernas kemiska uppbyggnad

På marken

We recently visited the Democratic Republic of Congo and Argentina to complete social and environmental risk assessments. This provided a nuanced understanding of regional needs—including the importance of artisanal and small-scale mining for local livelihoods, opportunities to minimize water usage by mining with new technologies and more. Page 106

Våra standarder

Vi samarbetar aktivt med våra leverantörer för att hantera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i vår värdekedja och håller våra leverantörer ansvariga enligt följande standarder:

Teslas uppförandekod för leverantörer

Teslas policy för mänskliga rättigheter

Teslas policy gällande ansvarsfullt material

Teslas uppförandekod och affärsetiska kod

OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet

IMDS (International Material Data System)

  

Impact Report 2021