Israel Privacy Disclosure

Det här meddelandet är avsett att förse invånare i Israel med kunskap och uppdagande gällande insamling av kamerainspelningar som framställs av Tesla-fordon. Tesla-tillverkade fordon som säljs till allmänheten i Israel, är utrustade med kameror för att tillhandahålla avancerade funktioner som Autopilot. I syfte att upptäcka saker som körfältslinjer, gatuskyltar och trafikljuspositioner bearbetas information från kamerorna direkt som standard utan att lämna fordonet. Under begränsade omständigheter (t.ex. en olycka, utlösning av krockkuddar eller tekniska provkörningar) kan dock korta kamerainspelningar av fordonets omgivningar (upp till 30 sekunder långa) delas med Tesla medan fordonet körs och i vissa fall när det är parkerat.

Syftet med insamling av sådana kamerainspelningar är att tillämpa säkerhets- och underhållsåtgärder som gäller för bilarna och som erbjuds sina ägare av Tesla, samt att vidareutveckla och förbättra ny eller befintlig teknik, produkter och tjänster. Även om syftet med kamerainspelningarna inte är att samla in bilder av personer och deras personuppgifter, kan sådan information samlas in utan avsikt med avseende på personer eller registreringsskyltar som finns i de inspelande bilarnas omgivning. För att skydda enskildas integritet tillämpar inte Tesla teknik som möjliggör personlig identifiering av en individ från de här bilderna, inklusive registreringsnummer, och Tesla vidtar rimliga åtgärder för att se till att sådana videoklipp inte innehåller identifierbar information. Vi vill vara ytterst tydliga med att kamerainspelningar med oavsiktliga bilder på personer och personuppgifter gällande dem endast används av Tesla och inte offentliggörs. Sådana bilder delas endast med myndigheter enligt krav i lokala lagar, eller med tredje parter i syfte att tillhandahålla tjänster till Tesla inom ramen för de syften som beskrivs ovan.

Integritetsmeddelande för kunder

Din integritet är och kommer alltid att vara oerhört viktig för oss. Vårt integritetsmeddelande har utformats för att ge insyn i vår datapraxis i ett format som är lätt att läsa och navigera genom. Läs avsnitten nedan för att få en översikt över hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig den allra smidigaste fordons- och energiupplevelse som tänkas kan.

Integritet från dag ett

Din Tesla genererar fordons-, diagnostik-, infotainmentsystem- och autopilotdata. I syfte att skydda din integritet från leveransögonblicket kopplar Tesla som standard inte de fordonsdata som genereras när du kör, till din identitet eller konto. Som resultat av detta känner ingen annan än du själv till dina aktiviteter, din plats eller en historik över var du har varit. Dina upplevelser i fordonet skyddas också. Från funktioner som röstkommandon till att surfa på webben på din touchskärm hålls din information privat och säker, vilket ser till att de infotainmentdata som samlas in inte länkas till din identitet eller konto.

Tesla-fordon är utrustade med kameror som är fullständigt utformade för att skydda din integritet och samtidigt ge avancerade funktioner som autopilot, Smart Summon och autoparkering. I syfte att upptäcka saker som körfältslinjer, gatuskyltar och trafikljuspositioner bearbetas autopilotdata från kamerorna direkt som standard utan att lämna fordonet. Om kamerainspelningar för vagnparksinlärning ska delas med Tesla krävs ditt samtycke till datadelning, vilket kan styras via fordonets touchskärm när som helst. Utom när vi får data till följd av en säkerhetshändelse (en fordonskollision eller utlösning av en krockkudde) är kamerainspelningarna anonyma och inte länkade till dig eller ditt fordon, även om du ger ditt samtycke.

Dessutom är dina energiprodukter, från Powerwall till Solar Roof, utformade för att skydda din integritet. Tesla strävar efter att samla in minsta erforderliga mängd personuppgifter för att visa din energiupplevelse i appen, tillhandahålla tjänster och förbättra dina energiprodukter. Vi förbinder oss också att dela dina personuppgifter endast när det behövs för att driva eller serva din produkt. I annat fall kommer vi att be om ditt tillstånd.

Information vi kan samla in

Vi kan samla in tre huvudtyper av information som hänför sig till dig eller din användning av våra produkter och tjänster:

 • Information från eller om dig
 • Information från eller om ditt Tesla-fordon
 • Information från eller om dina Tesla-energiprodukter


Beroende på vilka Tesla-produkter och -tjänster du begär, äger eller använder kanske inte alla de här informationstyperna gäller för dig.

 Visa merVisa mindre

När du interagerar med oss före köp

När du besöker vår webbplats, butiker och gallerier, deltar i ett Tesla-evenemang, utför en provkörning, kontaktar oss med frågor eller för att få produktinformation (personligen, online, via telefon och e-post) kan vi samla in viss information från eller om dig, ditt fordon, enheter, eller från tredje parter. Den information som vi samlar in kan till exempel omfatta:

Information från eller om dig
Uppgiftskategorier Beskrivning Syfte och rättslig grund
Kontaktinformation Ditt namn, adress, region, e-post, telefonnummer, kontaktönskemål För att kommunicera med dig, behandla din begäran och tillhandahålla produkter eller tjänster baserat på ditt samtycke eller vårt avtal med dig
Kommunikation eller interaktion Dina begäranden avseende information, samtal, e-postmeddelanden eller personlig kommunikation, rundturer, nyhetsbrev, Tesla-evenemang och provkörningar För att kommunicera med dig, bekräfta behörighet och tillhandahålla produkter eller tjänster baserat på samtycke eller vårt avtal med dig
Information om nätverksaktivitet Din enhetsmodell, webbläsartyp, operativsystem, region, IP-adress, pixeltaggar, cookies För att optimera webbplatsens och appens prestanda baserat på ditt samtycke, vårt avtal med dig och/eller vårt legitima intresse av att förbättra användarupplevelsen och säkerheten
Analys och anpassning av webbplats Om du godkänner, din användar- och profilinformation, webbplatsanvändning, inklusive klickade länkar och knappar, rullningar, visade sidor, evenemang, konverteringar, pixlar, webbfyrar, cookies och liknande tekniker genom JavaScript. Optimera och förbättra resultatet för webbplatser och appar, skräddarsy annonsinnehåll och anpassning. Exempelvis upprättande av användningsprofiler, identifiering av målgrupper och kampanjer, spårning av konverteringar, delning av data med våra dotterbolag och marknadsföringspartner, baserat på antingen ditt samtycke, vårt avtal med dig och/eller våra legitima intressen av att utföra marknadsföringsaktiviteter

 

Vi kan även få information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner, certifierade installatörer, dotterbolag och affärspartner och sociala medieplattformar.

Cookies: Cookies är information som lagras direkt på datorn eller enheten du använder. När du besöker vår webbplats kan vi använda nödvändiga cookies för att förse dig med en tjänst som du begärt eller när detta är nödvändigt för att vår webbplats ska fungera. Om du ger samtycker använder vi också valfria analys- och marknadsföringscookies i enlighet med lokal lagstiftning. Innan vi gör det ber vi om ditt samtycke genom ett popup-fönster som sparar ditt beslut på din enhet. Detta låter oss samla in och lagra viss information om webbplatsbesök för att till exempel hjälpa oss att förstå hur många besök våra webbplatser får, vilka sidor som är mest populära, hur många kunder som får ett felmeddelande, osv.

När du godkänner detta kan vi dra lärdom av ditt besök och utveckla en förbättrad webbplatsupplevelse för dig och andra. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke nedan. Visa valfria cookies och partners som används.

När du är en Tesla-kund

Om du har en produkt eller tjänst från Tesla kan vi även samla in annan information från eller om dig, ditt Tesla-fordon, energiprodukt, eller från tredje parter. Vi kan samla in sådan information, antingen via fjärråtkomst eller personligen (t.ex. under ett servicebesök). Beroende på vilka av våra produkter och tjänster du begär eller använder kanske inte alla de här informationstyperna gäller för dig.

Tesla-konto: Kunder som köper vissa Tesla-produkter kan även skapa ett Tesla-konto som finns på vår webbplats. Du kan när som helst gå in på ditt Tesla-konto för att uppdatera information som finns där, från eller om dig. Informationen på ditt konto omfattar:

 • Status för din beställning
 • Information i din kundregistrering
 • Garanti och annan dokumentation gällande dina Tesla-produkter
 • Supercharger-historik
 • Information om betalningsmetod
 • Allmän information om dina Tesla-produkter (t.ex. chassinummer eller andra produktserienummer, information om serviceplaner eller anslutningspaket), försäkringsformulär, körkort, finansieringsavtal och liknande information.
Information från eller om dig
Uppgiftskategorier Beskrivning Syfte och rättslig grund
Beställningsinformation Dina inköpsuppgifter, beställningsavtal, inbytesinformation och andra handlingar före leverans som körkort eller ID-kort För att uppfylla din begäran om produkter och tjänster baserat på vårt avtal med dig
Finansieringsinformation Din betalningsmetod, bankkontonummer, kreditkortsuppgifter, finansiering, leasing eller information om kreditansökan För att behandla din betalning för den produkten eller tjänsten som köps baserat på vårt avtal med dig
Kundsupportaktivitet Kundinteraktion, datum, lösningar, bogseringstjänster, vägassistans För att ge kundservice och teknisk support baserat på vårt avtal med dig och våra legitima intressen avseende kundnöjdhet

 

Information från eller om ditt Tesla-fordon
Uppgiftskategorier Beskrivning Syfte och rättslig grund
Fordonstyp Fordonets årsmodell, märke, modell, chassinummer, konfiguration För att uppfylla din begäran om produkter och tjänster baserat på vårt avtal med dig
Fordonsdata Telemetri gällande fordonets prestanda, användning, drift och skick För att tillhandahålla dig tjänster, underhåll (inklusive diagnostik och support på distans) och förbättra ditt fordon över tid baserat på ditt samtycke, vårt avtal med dig eller vårt legitima intresse av att säkerställa trygghet, säkerhet och förbättring av våra produkter
Laddningsinformation Laddningsstation som har använts, användning, laddningshastighet, batterianalys och prestanda För att uppfylla din begäran om tjänster baserat på vårt avtal med dig, samt förbättra laddningsnätverket baserat på våra legitima intressen
Diagnostikdata Loggar för identifiering och felsökning av oväntade programvaru- eller anslutningsproblem och andra felsökningsrapporter För att bedöma prioritet för och åtgärda programvaru- eller produktproblem (inklusive diagnostik och support på distans) baserat på vårt avtal med dig eller våra legitima intressen för att säkerställa trygghet, säkerhet och förbättring av våra produkter
Data gällande infotainmentsystem Analyser som avser infotainmentanvändning, t.ex. en funktion som har lästs in eller ej För tillhandahålla dig tjänster, underhåll (inklusive fjärrdiagnostik och support) och förbättra ditt fordon över tid, antingen baserat på ditt samtycke, vårt avtal med dig eller våra legitima intressen för att säkerställa trygghet, säkerhet och förbättring av våra produkter
Information gällande Teslas mobilapp Analyser som avser användning av mobilappen, t.ex. en funktion som har lästs in eller ej

För att säkerställa appens tillförlitlighet och utföra underhåll baserat på vårt legitima intresse av att förbättra användarupplevelsen och säkerheten och stabiliteten för våra tjänster

Autopilotdata Fordonets kameror med avancerade funktioner som autopilot, Smart Summon och autoparkering För att erbjuda dig tjänster baserade på vårt avtal med dig, underhåll (inklusive diagnostik och support på distans) och förbättra kapaciteten för Autopilot över tid i linje med vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter och säkerställa säkerheten och prestandan hos våra tjänster
Historik över Tesla-service och -reparation Serviceanläggning, datum, körsträcka, utförda reparationer, bedömning och kostnad, information om reservdelar och annan liknande information För att tillhandahålla service och reparationer baserat på vårt avtal med dig, rapportering, förbättring av kvalitet och kostnad i enlighet med våra legitima intressen för att förbättra interna affärsprocesser

 

Information från eller om dina Tesla-energiprodukter
Uppgiftskategorier Beskrivning Syfte och rättslig grund
Uppgifter om energiinstallation Heminformation, t.ex. takmått, elsystemets konfiguration, befintlig solkraftskapacitet, installationsdatum och anläggningens serienummer För att uppfylla din begäran om produkter och tjänster baserat på vårt avtal med dig
Uppgifter om energiprodukt Uppgifter gällande energiproduktens prestanda, användning, drift, batterieffektivitet och skick För att tillhandahålla dig tjänster, funktionssäkerhet och förbättra våra produkter över tid baserat på våra legitima intressen
Loggar över energidiagnostik Loggar för identifiering och felsökning av oväntade programvaru- eller anslutningsproblem och andra felsökningsrapporter För att bedöma prioritet för och åtgärda programvaru- eller produktproblem (inklusive fjärrdiagnostik och support) baserat på våra legitima intressen av att säkerställa produktsäkerhet och prestanda


  Det finns fyra kategorier av data som genereras av ditt Tesla-fordon: fordonsdata, diagnostikdata, infotainmentsystemdata, och autopilotdata.

  1. Fordonsdata

   I syfte att underbygga ditt fordons fortlöpande prestanda, prediktivt underhåll samt förbättrade funktioner och en bättre upplevelse samlar din Tesla in och bearbetar fordonsdata som hänför sig till ditt fordons användning, drift och skick. Den här informationen används för att prioritera och åtgärda potentiella problem och kontinuerligt förbättra ditt fordon och tjänster till dig. I syfte att skydda din integritet anges dessa fordonsdata antingen i en form som inte är kopplad till ditt konto eller chassinummer, lagras i ett krypterat format som Tesla inte kan dekryptera, eller är oåtkomliga om inte en viss händelse utlöses:

   • Om ditt fordon kräver eller om du begär service eller reparation
   • Om en säkerhetshändelse inträffar (t.ex. en fordonskollision, utlösning av en krockkudde eller en nödbromsning)
   • Om ditt fordon kräver säkerhetsstjänster, t.ex. räddningsåtgärder eller vägassistans
   • Om ditt fordon har ett hårdvaru- eller programvaruproblem som kan inspekteras och åtgärdas via en framtida programvaruuppdatering eller någon annan lösning
   • Om du lämnar ditt samtycke eller om någon annan rättslig grund gäller


   Vi definierar tydligt de fordonsdata som vi samlar in och inte samlar in. Tesla länkar inte din plats till ditt konto eller identitet eller upprättar historik över var du har varit. Exempel på fordonsdata som samlas in omfattar: hastighetsinformation, avläsningar av mätarställning, signaler från fordonskomponenter, status gällande internetanslutning, hanteringsinformation gällande batterianvändning, historik över batteriladdning, elsystemets funktioner, information om programvaruversion, data gällande infotainmentsystem, säkerhetsrelaterade data och kamerabilder (inklusive information gällande fordonets SRS-system, bromsning och acceleration, säkerhet och e-broms), korta videoklipp vid olyckor, information om autopilotinkoppling, Summon, Sentry och andra funktioner samt andra data som hjälp vid identifiering av problem och analys av fordonets prestanda.

   Platstjänster: Din Tesla använder platsinformation för att tillhandahålla funktioner som kartor i fordonet, navigering eller platstjänster i mobilappar. Platstjänster kan använda en kombination av GPS, Bluetooth, IP-adress och Wi-Fi samt mobilmaster för att ta reda på var du är. I syfte att skydda din integritet bearbetas data antingen direkt utan att lämna fordonet i en form som inte identifierar dig personligen, eller förblir oåtkomlig för Tesla. Av säkerhetsskäl kan ditt fordons plats användas om en säkerhetshändelse inträffar (t.ex. en kollision, utlösning av en krockkudde eller en automatisk nödbromsning) för att underlätta för räddningstjänsten. Det innebär att Tesla inte länkar din plats till din identitet och inte heller vet var du har varit om händelsen inte fångas upp till följd av en säkerhetshändelse. Du kan även välja att aktivera eller avaktivera insamling av ”Road Segment Data Analytics” (Analys av vägavsnitt) när som helst på fordonets touchskärm genom att gå till Programvara > Datadelning (Software > Data Sharing). Observera att vissa avancerade funktioner som realtidstrafik och intelligent ruttberäkning bygger på sådana data. 

   Säkerhetsanalysdata: Som hjälp för att förbättra våra produkter och tjänster kan vi samla in och lagra övrig fordonsinformation som identifierar dig eller fordonets VIN, t.ex.: information om olyckor eller tillbud som ditt Tesla-fordon är inblandat i (t.ex. utlösning av krockkudde eller automatisk nödbromsning), information om fjärrtjänster (t.ex. fjärrlåsning/upplåsning, start/stopp av laddning och signalhornskommandon), en informationsrapport för att bekräfta att din bil är online tillsammans med information om aktuell programvaruversion och viss telematikinformation, information om problem som kan påverka bilens drift i betydande utsträckning, information om säkerhetskritiska problem samt information om varje programvaru- och firmware-uppdatering.

   Avancerade funktioner: Vissa funktioner som realtidstrafik, navigering, intelligent ruttberäkning, autopilot och Summon kan kräva att vägavsnittsdata fungerar på avsett sätt. Du kan aktivera eller avaktivera insamling av de här uppgifterna när som helst Programvara > Datadelning (Software > Data Sharing) för att skydda din integritet. Om funktionen är aktiverad kan vi dela de här uppgifterna på ett sätt som inte identifierar ditt konto eller VIN i syfte att hjälpa oss att förbättra och leverera tjänsten till dig. Den här delningen kan inträffa även om du inte aktivt använder en funktion som behöver den här informationen.

   Laddningsinformation: Vi kan samla in information gällande laddningsfrekvens och laddningsstationer som används av dig (inklusive användning av superchargers samt kommersiella uttag och uttag hemma) för att till exempel analysera vilka laddningsstationer som används, hur långa och effektiva batteriladdningarna är samt var det krävs ytterligare laddningsstationer. I vissa jurisdiktioner kan vi eventuellt delta i myndigheternas incitaments- eller subventionsprogram.

   Servicehistorik: För att underlätta service och reparation av ditt fordon kan vi samla in och bearbeta data kring servicehistoriken från Tesla Service Center eller närstående tredje parters godkända karossverkstäder. Det omfattar information som namn, VIN, reparationshistorik, reservdelsinformation, bedömning och kostnader, utestående återkallelser, förfallna fakturor, kundklagomål och övrig information som är kopplad till fordonets servicehistorik.

   Välja bort delning av fordonsdata: Anslutningsmöjligheter och prestanda är en viktig del av alla Tesla-fordon och orsaken till varför vissa kunder väljer Tesla, vilket ger möjlighet till avancerade funktioner och en förbättrad körupplevelse. Tesla tillhandahåller den här smidiga upplevelsen som standard och skyddar samtidigt din integritet. Om du trots detta inte längre vill att vi samlar in fordonsdata eller andra data från ditt Tesla-fordon kontaktar du oss för att avaktivera anslutningsmöjligheterna. Observera att vissa avancerade funktioner, t.ex. trådlösa uppdateringar, fjärrtjänster och interaktivitet med mobilapplikationer samt funktioner i bilen som platssökning, internetradio, röstkommandon och webbläsarfunktioner kräver anslutningsmöjligheter. Om du väljer bort insamling av fordonsdata (med undantag för datadelningspreferenser i bilen) kan vi inte känna till eller meddela dig i realtid om problem som hänför sig till ditt fordon. Det kan leda till att fordonet drabbas av nedsatt funktionalitet, allvarliga skador eller haveri. 

  2. Diagnostikdata

   Tesla använder diagnostikloggar för att hålla våra produkter och tjänster uppdaterade, felsöka problem och göra kontinuerliga förbättringar. Vi strävar efter att samla in minsta möjliga nivå av diagnostikdata som krävs för att hålla din bil eller energiprodukt tillförlitlig, säker och normalt fungerande. Diagnostik kan omfatta information om fordonskonfiguration, firmware, energiförbrukning, status för elektroniska system och andra system-till-systemdata som används för att identifiera fel och genomföra tekniska utvärderingar. Vid specifika händelser använder vi diagnostikloggar som grundläggande felinformation för att avgöra om de upplevda problemen kan åtgärdas med hjälp av en omedelbar eller framtida programvaruversion.

  3. Data gällande infotainmentsystem

   När du använder fordonets touchskärm kan Tesla samla in viss information som antingen lagras i själva fordonet eller, om den delas med oss, som standard inte är kopplad till ditt konto eller chassinummer. För att skydda din integritet delas din webbläsarhistorik och dina inloggningsuppgifter inte med Tesla. Den insamlade informationen gällande infotainmentsystemet kan innehålla, till exempel sammanlagda antal av använda funktioner eller appar, metadata gällande uppspelning och surfning (t.ex. tid och kanal för radiolyssnande) och ungefärlig plats för lokala radioalternativ. För vissa infotainmentappar som kräver inloggning erbjuder Tesla ett alternativ som möjliggör användning av appen med ett konto som Tesla tillhandahåller om du inte har ett eget konto. Om du väljer att använda ett konto som Tesla tillhandahåller kan data gällande ditt infotainmentsystem kopplas till ditt konto eller chassinummer. Om du upplever prestandaproblem med infotainment och vill ha support kan Tesla dessutom hämta vissa data gällande infotainmentsystemet i syfte att uppfylla din begäran, felsöka problemet på ett effektivt sätt samt förbättra våra produkter och tjänster.

   Röstkommandon: Varje Tesla-fordon har försetts med en funktion som gör att du kan använda rösten för att ge kommandon till fordonet. Som stöd för fortlöpande förbättringar fångar Tesla upp och bearbetar återgivningen av kommandon (till exempel ”ställ in temperaturen...”). För att skydda din integritet fångas inte röstinspelningar upp och återgivningen av kommandot kopplas inte till ditt konto eller VIN. Dessutom samlar Tesla inte in information vid inmatning av text via röststyrning eftersom dina textmeddelanden aldrig skickas till Tesla.

   Teslas mobilapp: Med Tesla-appen kan ägare kommunicera direkt med sina fordon. Med appen har du möjlighet att till exempel kontrollera fordonets laddningsförlopp i realtid och starta/stoppa laddning, värma/kyla kupén före körning, låsa/låsa upp fordonet på avstånd eller lokalisera fordonets aktuella plats. För att upptäcka och proaktivt lösa problem som hänför sig till Tesla-appens funktioner, åtgärda kundklagomål och för att förhindra obehörig åtkomst eller missbruk kan viss allmän användningsinformation som är kopplad till ditt konto eller VIN delas med oss. Om du till exempel använder Tesla-appen för att ändra fordonets kupétemperatur kan vi samla in att ett kommando utfördes eller misslyckades, utan ytterligare information, till exempel förändring i grader.Tesla-appen låter dig också ladda upp bilder, till exempel när du skickar in din begäran om service eller reparation, för assistans från kundsupport, produktinstallationer, för att uppdatera din profilbild i Tesla-kontot, med mera.

  4. Autopilotdata

   Tesla-fordon har kameror med avancerade funktioner, t.ex. autopilot, Smart Summon och autoparkering. Kamerafunktionerna har utformats från grunden för att skydda din integritet. Tesla fångar inte upp kontinuerliga inspelningar och har ingen funktion för visning i realtid. Som standard bearbetas avancerade autonoma funktioner som är beroende av de externa kamerorna utan att uppgifterna lämnar ditt fordon. Det finns två typer av kamerainspelningar som kan överföras från ditt fordon till Tesla: kamerainspelningar av säkerhetshändelser och vid vagnparksinlärning.

   1. Kamerainspelningar av säkerhetshändelser spelas in automatiskt endast om en allvarliga säkerhetshändelse inträffar, till exempel en fordonskollision eller krockkuddeutlösning. De här korta klippen är upp till 30 sekunder långa och kopplade till ditt chassinummer som hjälp för att tillhandahålla räddningstjänster, fordonsbedömning och vägassistans (sådana inspelningar kan omfatta metadata gällande tidsstämpel och plats).
   2. Vid kamerainspelningar under fleet-inlärning används fordonets externa kameror så att igenkänning av körfältslinjer, vägskyltar och trafikljuspositioner kan läras in. Ju mer vi kan lära in vägförhållanden med fleet-inlärning, desto bättre kommer din Teslas självkörningsförmåga att bli. Vi vill vara ytterst tydliga med att ditt samtycke till datadelning krävs för att kamerainspelningar vid fleet-inlärning ska delas med Tesla. Detta kan styras via fordonets touchskärm när som helst genom att gå till Programvara > Datadelning (Software > Data Sharing). Även om du ger ditt samtycke är kamerainspelningarna begränsade till 30 sekunder och är anonyma, vilket garanterar att de inte länkas till dig eller ditt fordon.

   Bilkamera: Bilkamera är en funktion som är tillgänglig för kunder förutsatt att en korrekt konfigurerad USB-enhet används. All inspelad video lagras lokalt på USB-enheten och överförs inte till Tesla. Innan du aktiverar den här funktionen ska du tänka på att ta hänsyn till ditt lands lagar om användning av bilkameror för att följa alla regler och begränsningar avseende privat egendom och offentlig miljö.

   Vaktläge: Den här funktionen använder fordonets sensorer och externa kameror för att upptäcka och meddela dig om misstänkta aktiviteter eller ett betydande hot mot fordonet medan det är parkerat. Om ett hot upptäcks, till exempel någon som lutar sig mot bilen, kommer vaktläget att blinka med strålkastarna, visa ett meddelande på touchskärmen som indikerar att kamerorna spelar in och spara videomaterialet från händelsen till USB-enheten (om den är installerad). Videomaterial från vaktläget överförs inte till Tesla. Vid betydande hot, till exempel ett inbrott genom fönstret, skickar bilen också en varning till mobilappen som är kopplad till bilen, aktiverar säkerhetslarmet och genererar ett högt, oväntat ljud från ljudsystemet. Videomaterial från vaktläget sparas i det externa minnet och kan visas direkt på bilens touchskärm. Vaktläget kan även fungera på ett liknande sätt utan en installerad USB-enhet, med möjlighet att skicka en varning till din telefon om ett hot upptäcks – men videomaterial från händelsen finns då inte tillgängligt.

   Om du har aktiverat tillgång till vaktlägets livekamera kan du på distans se bilens omgivning medan den är parkerad, samt tuta, blinka strålkastare och prata genom bilens högtalare. Ljud från bilens omgivning spelas inte in. Aktivera eller inaktivera det genom att trycka på Reglage > Säkerhet. När vaktläget används pulserar bilens strålkastare och touchskärmen visar att det är aktiverat. Livekameran är krypterad från slutpunkt till slutpunkt och kan inte kommas åt av Tesla.

   Vänligen observera att det är uteslutande ditt ansvar att konsultera och följa alla lokala föreskrifter och egendomsbegränsningar avseende användning av kameror.

   Kupékamera: Model 3- och Model Y-fordon med en dator för Total självkörning samt Model S- och Model X-fordon av årsmodell 2021 eller nyare är utrustade med en kupékamera som sitter ovanför backspegeln och som är avstängd som standard. Om du aktiverar kupékameran genom att välja Datadelning i Analyser med kupékamera spelas ett kort videoklipp in och överförs till Tesla efter en säkerhetshändelse (en fordonskollision eller nödbromsning). Det korta videoklippet är avsett att fånga upp några sekunder före incidenten och omfattar inga bilder från själva säkerhetshändelsen. Videoklipp utöver de som inbegriper en säkerhetshändelse överförs absolut inte. De här klippen används för att utveckla och förbättra säkerhetsfunktioner och programvaruförbättringar, till exempel uppdateringar av kollisionsvarningar. I syfte att skydda din integritet är inspelningar från kupékameran anonyma och inte länkade till ditt konto eller VIN. Du kan även aktivera eller avaktivera insamling av de här uppgifterna när som helst via Programvara > Datadelning (Software > Data Sharing). 

  Hur vi använder din information

  Vi kan använda den information som vi samlar in för att:

  1. Kommunicera med dig
  2. Uppfylla åtaganden gällande våra produkter och tjänster
  3. Förbättra utvecklingen av våra produkter och tjänster


  Det omfattar att kontakta dig för att meddela dig om viktig säkerhetsrelaterad information, att meddela räddningstjänsten i händelse av en olycka där ditt fordon är inblandat, presentera produkter och erbjudanden som är skräddarsydda för dig eller att besvara dina förfrågningar och uppfylla din begäran om produktinformation, Tesla-uppdateringar och andra händelser.

   Visa merVisa mindre

  När du kontaktar oss för att få information eller gör ett inköp kan vi använda insamlade data för olika ändamål. Nedan finns exempel på vad vi kan använda dina personuppgifter till i syfte att leverera den mest smidiga fordons- och energiupplevelsen som tänkas kan.

  Anledningar till bearbetning

  Kommunicera med dig
  • Besvara dina förfrågningar och uppfylla dina begäranden
  • Erbjuda information om tävlingar, evenemang och kampanjer samt administrera de här aktiviteterna
  • Dela administrativ information med dig, t.ex. ändringar av våra villkor och policyer.
  • För utbildnings- och medvetenhetsändamål gällande ämnen som intresserar dig
  • Tipsa om viktig säkerhetsrelaterad information gällande ditt fordon eller din energiprodukt eller meddela räddningspersonal i händelse av en olycka där ditt fordon är inblandat
  • Genomföra forskning och enkäter samt få feedback från dig
  Uppfylla åtaganden gällande våra produkter och tjänster
  • Slutföra ditt köp, din begäran om produktleasing eller finansiering och installera eller leverera din beställning till dig
  • Bearbeta din betalning för en produkt eller tjänst
  • Bearbeta, hjälpa och tillhandahålla tillhörande kundsupport
  • Övervaka dina Tesla-produkters prestanda och tillhandahålla tillhörande tjänster, inklusive trådlösa uppdateringar
  • Förstå, prioritera och åtgärda problem med produkter och tjänster
  Förbättra utvecklingen av våra produkter och tjänster
  • Genomföra forskning, utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster samt förbättra eller förändra våra befintliga tjänster
  • Analysera och förbättra säkerheten och tryggheten hos våra produkter och tjänster
  • I affärssyfte, t.ex. dataanalys, granskningar, övervakning och förebyggande av bedrägeri, affärsplanering, avgöra effektiviteten hos kampanjer, rapportering och prognostisering.
  Andra omständigheter
  • Uppfylla avtalsskyldigheter gällande tredje parter, agenter och dotterbolag
  • Analysera, rekonstruera, undersöka eller på annat sätt fastställa orsaken till en fordonsrelaterad incident eller olycka
  • Uppfylla rättsliga skyldigheter, utföra brottsbekämpning och andra begäranden från myndigheter
  • Etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk
  • Övrigt som tillåts eller föreskrivs av dig

   

  Tesla behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, inklusive enligt beskrivning i det här integritetsmeddelandet, i våra tjänstespecifika meddelanden eller enligt vad lagen föreskriver. Kriterierna för att fastställa datalagring kan omfatta ett övervägande av dess användning, vår relation med dig, huruvida det finns ett befintligt avtal för tjänster, om du har gett ditt samtycke, eller om det finns ett lagstadgat krav på att lagra viss information. Vi undersöker noggrant om det är nödvändigt att lagra de insamlade personuppgifterna och arbetar för att säkerställa att uppgifterna lagras under kortast möjliga period.

  När vi behandlar personuppgifter om dig gör vi det med ditt samtycke och/eller vid behov för att tillhandahålla de produkter eller tjänster du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda säkerheten för våra system, produkter och våra kunder eller uppfylla Teslas andra legitima intressen. Vi lämnar inte ut någon information som personligen identifierar dig till en tredje part för deras marknadsföringssyften om du inte själv godkänner detta. För mer information om vilka rättsliga grunder Tesla förlitar sig på för varje databehandlingsaktivitet, se ”Syfte och rättslig grund” i ovanstående avsnitt ”Information vi kan samla in”.

  Vi kan också använda och avslöja information om dig om vi i god tro tror att lagen kräver det för säkerhetsändamål, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (stämningar eller domstolsbeslut), brottsbekämpning eller andra frågor av allmän betydelse, om avslöjande är nödvändigt eller lämpligt. Vi kan också dela information om dig, om det finns juridiska skäl att göra det, om vi anser att avslöjande är rimligt nödvändigt för att genomdriva våra användarvillkor eller skydda vår verksamhet eller kunder. Det här kan omfatta att tillhandahålla information till offentliga eller statliga myndigheter. Dessutom kan vi vid en omorganisation, sammanslagning, förändring av kontroll eller försäljning överföra personuppgifter som vi samlar in till relevant tredje part.

  Insamling och användning av annat än personuppgifter

  Förutom vad som beskrivs här kan Tesla även samla in, använda och dela information som inte i sig identifierar dig personligen. Sådan information kan användas för alla ändamål, t.ex. för operativa syften eller forskningsändamål, branschanalys, för att förbättra eller modifiera våra produkter och tjänster, för att bättre kunna anpassa våra produkter och tjänster efter dina behov samt när det krävs enligt lag.

  Dela din information

  Vi kan dela information med:

  • Våra serviceleverantörer, affärspartner och dotterbolag
  • Tredje parter som du godkänner
  • Andra tredje parter när det krävs enligt lag


  Vi begränsar hur och med vem vi delar dina personuppgifter. Exempel på när vi kan dela din information omfattar hantering av betalningar och beställningar, produktinstallation, kundtjänst, marknadsföring, finansiering, service eller reparation och andra liknande tjänster.

   Visa merVisa mindre

  Vi säljer absolut inte dina personuppgifter till någon för något som helst ändamål. Tabellen nedan illustrerar vem Tesla kan dela dina personuppgifter med beroende på dina interaktioner med oss eller på de inköp du gör.

  Våra serviceleverantörer, affärspartner och dotterbolag
  Mottagarkategorier
  Beskrivning
  Anledning till delning
  Dotterbolag Företag som ägs eller kontrolleras av Tesla, eller där vi har en betydande ägarandel För att hjälpa, driva, förbättra och uppfylla tjänster åt oss baserat på våra legitima intressen att outsourca ut viss verksamhet
  Tjänsteleverantörer och affärspartner Företag som vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster som kundsupport, produktfinansiering, leverantörer av reparationsbedömningar, infrastruktur och andra professionella tjänsteleverantörer För att hjälpa, driva och uppfylla tjänster åt oss baserat på våra legitima intressen att leja ut viss verksamhet
  Betalningsprocessorer Företag som vi samarbetar med för att bearbeta dina betalningsuppgifter på ett säkert sätt För att möjliggöra betalningshantering baserat på vårt avtal med dig och förebyggande av bedrägerier i linje med våra legitima intressen

   

  Tredje parter som du godkänner
  Mottagarkategorier
  Beskrivning
  Anledning till delning
  Finansinstitut Företag som bearbetat kreditansökningar gällande leasing- och finansieringserbjudanden För att bekräfta din behörighet och behandla din begäran om tjänster baserat på ditt samtycke eller vårt avtal med dig
  Energiföretag och energitjänstföretag Företag som distribuerar energi till ditt hem från elnätet För att uppfylla din begäran om energiprodukter och tjänster baserade på antingen ditt samtycke, vårt avtal med dig eller överenskommelser som du begär före avtal
  Certifierade energiinstallatörer Partner som kan utföra finansiering, tillstånd, inspektioner och installationer För att utföra, hjälpa och uppfylla tjänster för vår räkning eller för din baserat på ditt samtycke eller vårt avtal med dig
  Tredje parts service- och reparationscenter Tredje parts serviceställen som vi samarbetar med för att tillhandahålla kvalitetsreparationer till dig För att underlätta service och reparationer samt förbättra kostnader och service baserat på vårt avtal med dig och vårt legitima intresse av att förbättra kostnader och service

   

  Övriga tredje parter enligt krav i lagstiftningen eller till följd av andra förhållanden
  Mottagarkategorier
  Beskrivning
  Anledning till delning
  Brottsbekämpning och myndigheter Utlämnande av information enligt lagkrav eller när detta på annat sätt är tillämpligt För att följa gällande lagar utifrån våra juridiska förpliktelser eller vårt legitima intresse
  Incitament- eller subventionsprogram som myndigheterna erbjuder Utlämnande av information enligt programmets krav, t.ex. chassinummer För att uppfylla villkoren för deltagande i det erbjudna programmet baserat på våra legitima intressen

   

  De personuppgifter vi samlar in kan delas mellan Tesla och våra dotterbolag, samarbetspartners (företag som ägs eller kontrolleras av Tesla, eller där vi har ett betydande ägarintresse), tredjepartsleverantörer, kanalpartners, leverantörer och andra vid behov att utföra tjänster på våra eller för dina vägnar. Till exempel kan företag som vi har anlitat för att ge kundtjänstsupport eller hjälpa till att skydda och säkra våra system och tjänster behöva tillgång till personuppgifter för att kunna utföra tjänsterna. I sådana fall måste dessa företag följa våra krav på integritet och dataskydd och får inte använda personuppgifter som de erhåller från oss för något annat syfte.

  Dessutom kan vi dela information med:

  Tredje parts tjänsteleverantörer och kanalpartner för att erbjuda tjänster, t.ex. webbplatsvärdtjänster, informationsanalys och lagring, hantering av betalningar, ordergenomförande och produktinstallation, trådlös anslutning till Teslas produkter, informationsteknik och tillhörande infrastruktur, kundtjänst, produktdesign, produktdiagnostik, underhåll eller relaterade tjänster, e-postleverans, hantering av kreditkortsinformation, revision, marknadsföring, röstkommandohantering, och andra liknande tjänster.

  Dotterbolag (t.ex. Tesla Insurance Services, Inc.) i syfte att utveckla nya och förbättra befintliga produkter och tjänster, utföra dataanalys och rapportering. Om du till exempel begär service/reparation av ditt fordon från ett servicecenter eller karossverkstad som drivs antingen av Tesla eller av en tredje part, kan vi dela information om ditt fordon, reparation och tillhörande personuppgifter för att optimera din upplevelse, prissätta reparationer korrekt och förbättra våra affärsmetoder.

  Leverantörer av reparationsbedömningar och olika försäkringsbolag som gör det möjligt för Tesla eller tredje parts servicecenter att utföra tjänster för ditt fordon, t.ex. reparation eller underhåll. När du ber Tesla om att utföra vissa tjänster delar vi begränsad information om dig och fordonet med de här parterna i syfte att ge dig en korrekt reparationsbedömning och för att underlätta betalning. Leverantörer av reparationsbedömningar kan använda den här informationen i sammanlagd form för att skapa och publicera branschanalyser.

  Övriga tredje parts affärspartner i den utsträckning att de är involverade i köp, leasing eller service gällande dina Tesla-produkter. Vi delar begränsad information från eller om dig eller dina Tesla-produkter för att göra det möjligt för dig att utnyttja de här tjänsterna om du väljer att använda dem, med sådana affärspartner som finans-, leasing-, registrerings- och ägarföretag samt elföretag, tillståndsgivande myndigheter och försäkringsbolag.

  Tredje parter som du godkänner, t.ex.:

  • Certifierade installatörer, när vi direkt eller indirekt säljer de energiprodukter som du har begärt eller när den certifierade installatören äger eller finansierar dina energiprodukter.
  • Tredje parts företag eller eltjänstbolag, där så krävs på grund av taxa eller föreskrifter, eller när du har samtyckt till att tillåta dem att övervaka eller kontrollera din energiprodukt.
  • Med tredjepartsservicecenter eller leverantörer, om du väljer att använda dem. Observera att viss information om dig sparas i vissa Tesla-produkter och kan kommas åt direkt av tredjepartsservicecentret eller leverantörer som du väljer att använda för att diagnostisera eller utföra service på din Tesla-produkt.
  • Tredje parts sponsorer av tävlingar och liknande kampanjer, om du väljer att delta. Med leverantören av ditt sociala mediekonto om du ansluter ditt Tesla-konto och ditt sociala mediekonto. Om du gör det ger du oss tillåtelse att dela information med leverantören av ditt sociala mediekonto, och du förstår att användning av informationen vi delar styrs av leverantören av ditt sociala mediekontos integritetsmeddelande.

   

  Tredje parter enligt krav i lagstiftningen eller till följd av andra förhållanden, t.ex.:

  • I syfte att följa en rättslig skyldighet (t.ex. stämningar eller andra domstolsbeslut), som svar på en laglig begäran av myndigheterna inom ramen för en utredning, inklusive för att uppfylla brottsbekämpande skyldigheter och förfrågningar från tillsynsmyndigheter, för att verifiera eller genomföra våra policys och processer, som reaktion på en akutsituation, för att förhindra eller stoppa en aktivitet vi anser är, eller kan medföra risk för att vara, olaglig, oetisk eller juridiskt processbar eller för att skydda rättigheterna, egendomen och säkerheten hos våra produkter och tjänster, Tesla, tredje parter, besökare eller allmänheten, enligt vår egen bedömning.
  • Med din arbetsgivare eller annan vagnparksoperatör eller ägare av Tesla-produkten, om du inte direkt äger den och efter vad vi har rätt till enligt lokal lag.
  • I vissa jurisdiktioner deltar Tesla i myndighetsprogram frivilligt eller där det krävs enligt lag, t.ex. incitament- eller subventionsprogram som hänför sig till miljömål, energibesparing eller introduktion av ny teknik. Teslas deltagande hjälper oss och myndigheter att skala investeringar och stödja införandet av vår teknik inklusive elfordon, ellagring och laddning. Deltagande i vissa program kan kräva att Tesla delar viss begränsad information om fordon och energiproduktion, laddning eller lagring, t.ex. fordonets chassinummer eller hemadress, med myndigheter eller tillsynsmyndigheter, vilket dikteras av villkoren i dessa program.
  • När du accepterar ett inköpsincitament som erbjuds av en myndighet eller på annat sätt deltar i myndigheternas incitamentsprogram, kan Tesla behöva lämna viss information till myndigheten eller dess utsedda administratörer om ditt köp, deltagande och behörighet för att bearbeta inköpsincitamentet.
  • Med en tredje part i anslutning till en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av hela eller en del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i anslutning till eventuell insolvens eller liknande process).

   

  Alternativ och insyn

  Vi gör det möjligt för dig att få tillgång till och kontrollera de uppgifter som vi samlar in, använder och delar. Genom enhetsbehörigheter, inställningar i appar, kommunikationspreferenser, ditt Tesla-konto och styrningar av datadelning i fordonet är det du som bestämmer, även när det handlar om dina uppgifter.

   Visa merVisa mindre

  Rättigheter och val

  Tesla-uppdateringar: När du begär information, köper en produkt eller registrerar dig för kampanjmeddelanden kan Tesla kontakta dig via e-post, samtal, sms eller via Tesla-appen om kampanjer, våra produkter och tjänster samt annan information som kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterad e-post eller meddelanden kan du välja bort detta när som helst genom att följa avregistreringsanvisningarna i de meddelanden som du får från oss, genom att ändra dina kommunikationsönskemål eller genom att kontakta oss enligt någon metod i avsnittet Integritetsfrågor. Om du får ett samtal från oss och inte vill ha liknande samtal i framtiden eller om du inte vill ha automatiserade samtal ber du bara om att bli placerad på vår "ring inte"-lista. Observera att vi fortfarande kan behöva skicka administrativa eller andra viktiga meddelanden, till exempel faktureringsmeddelanden eller policyändringar, även om du väljer att inte ta emot annan kommunikation.

  Datadelning: Tesla gör det möjligt för dig att styra vad du delar. På touchskärmen i ditt fordon kan du aktivera eller inaktivera insamling av vissa fordonsdata (Software > Data Sharing), inklusive Autopilot Analytics & Improvements (analys och förbättring av autopiloten) och Road Segment Data Analytics (analys av vägavsnitt). Om du väljer att aktivera datadelning kan ditt fordon samla in data och göra dem tillgängliga för Tesla i analyssyfte. Analyser hjälper Tesla att förbättra sina produkter och funktioner samt diagnostisera problem snabbare. Den insamlade informationen är inte länkad till ditt konto eller chassinummer och identifierar dig inte personligen. Beroende på dina val kan analyserna omfatta information om ditt fordon, dess konfiguration, prestanda, programvaruversion och korta videoklipp eller bilder. I syfte att skydda din integritet loggas dina personuppgifter antingen inte alls, är föremål för integritetsskyddande teknik eller tas bort från alla rapporter innan de skickas till Tesla.

  Begäran om informationsintegritet: Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina personuppgifter används av oss. Enligt lokala lagar kan du ha rätt att informeras om och begära tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar, uppdatera och korrigera felaktigheter i informationen, få informationen begränsad eller borttagen, invända mot eller återkalla ditt samtycke till viss användning av informationen och lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet. Du kan också ha rätt till att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där det skulle ha rättslig effekt eller vara av rättsliknande betydelse för dig, samt rätt till dataportabilitet med avseende på de uppgifter som du har lämnat till oss. Tesla gör det möjligt för dig att utöva de här rättigheterna på olika sätt, till exempel genom att:

  • Skicka en begäran om informationsintegritet online
  • Skicka e-post till oss på privacy@tesla.com
  • Skicka ett brev till Tesla International B.V., att. Legal – Privacy, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN Amsterdam, Nederländerna.
  • Gå till ditt Tesla-konto för att uppdatera din information när som helst


  När du kontaktar Tesla och ditt ärende kräver det kan vi begära mer information från dig, till exempel för att verifiera din identitet eller ange att ett svar kräver ytterligare tid. Du kan när som helst hänvisa ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion om du är missnöjd med ett svar från oss. Om du ber oss om det bemödar vi oss om att tillhandahålla information till dig om relevanta klagomålsförfaranden som kan vara tillämpliga på dina omständigheter.

  Skydd för personuppgifter

  Tesla använder administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, med hänsyn tagen till uppgifternas natur och eventuella hot. Tesla har implementerat ett antal säkerhetsfunktioner i syfte att konsekvent skydda din information. Ditt Tesla-konto innehåller till exempel ägarresurser, guider och viktiga dokument. Därför erbjuder vi multifaktorautentisering för att skydda ditt konto. Alla Tesla-fordon här även en funktion som kallas Pin to Drive, vilken gör det möjligt för dig att ange en säker, fyrsiffrig verifieringskod som måste anges innan bilen kan köras. Om du säljer eller överlåter ditt fordon till en annan person gör Tesla dessutom det enkelt att utföra en fabriksåterställning och ta bort dina personuppgifter innan du överlämnar bilen till en ny ägare (Reglage > Service > Fabriksåterställning).

  Vi implementerar även andra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att bidra till att skydda dina personuppgifter. Tyvärr kan inget informationsöverförings- eller lagringssystem garantera 100 % säkerhet. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte lägre är säker eller har äventyrats ska du meddela oss omedelbart genom att använda kontaktinformationen nedan.

  Det här meddelandet behandlar inte, och vi är inte ansvariga för, någon tredje parts integritet, information eller annat agerande. Det gäller även tredje part som driver en webbplats eller tjänst till vilken vi kan länka i det här meddelandet. Tillägget av en sådan länk innebär inte att vi eller våra dotterbolag rekommenderar den länkade webbplatsen eller tjänsten och inte heller att vi har en anknytning till den tredje parten. Dessutom är vi inte ansvariga för policyer och rutiner för insamling, användning eller delande (inklusive informationssäkerhetsrutiner) som andra organisationer kan ha, t.ex. en annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av plattform för sociala medier, leverantör av operativsystem eller leverantör av trådlösa tjänster, inklusive all information du lämnar till andra organisationer via eller i anslutning till våra programvaruapplikationer eller sidor på sociala medier. Våra produkter och tjänster är dessutom inte avsedda för personer under sexton år och vi ber sådana personer att inte tillhandahålla information till Tesla.

  Internationella överföringar

  Tesla är ett globalt företag och vi arbetar internationellt. Genom att göra ett inköp eller på annat sätta skicka dina personuppgifter till oss, kan din information överföras till Tesla i USA och andra länder än ditt hemland eller i vilket informationen ursprungligen samlades in. Det kan till exempel vara där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Tesla följer lagar som gäller överföring av personuppgifter mellan länder för att se till att dina uppgifter skyddas enligt beskrivning i det här meddelandet, oavsett var de finns.

  Vi kan förlita oss på olika rättsliga grunder när vi samlar in, använder, och på annat sätt behandlar din information, inklusive: ditt samtycke; att informationen är nödvändig för utförandet av ett avtal med dig; att efterleva en rättslig skyldighet; att skydda dina, eller någon annans vitala intressen; eller ett legitimt intresse som balanseras mot dina rättigheter och intressen. Dessa legitima intressen kan inkludera Teslas intresse av att förbättra sina produkter och tjänster, förbättra säkerhet och trygghet, skydda Tesla eller dess affärspartners från otillbörligt agerande, och svara på kundförfrågningar och krav. Där det är tillämpligt kommer vi att informera dig om huruvida och varför vi behöver viss information från dig, till exempel huruvida vi behöver informationen för att uppfylla ett juridiskt eller avtalsmässigt krav och vad följderna kan bli om informationen inte tillhandahålls.

  Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK) eller Schweiz, ser vi till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och i synnerhet att lämpliga avtalsenliga, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats. Teslas internationella överföring av personuppgifter som samlas in i EEA, Storbritannien och Schweiz regleras av standardavtalsklausuler. Personuppgiftskontrollanten avseende personer i EES, Storbritannien eller Schweiz är Tesla International B.V. i Nederländerna. Om du har frågor eller funderingar kontaktar du vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till privacy@tesla.com eller genom att skriva till oss på Tesla International B.V., Attn: Privacy – DPO, 122 Burgemeester Stramanweg, 1101 EN Amsterdam, Nederländerna. Du kan också kontakta och har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet.

  Uppdateringar av det här meddelandet

  Det här meddelandet innehåller väsentlig information som hänför sig till din personuppgiftsrelation med Tesla. Då och då kan vi utveckla nya funktioner eller erbjuda ytterligare tjänster, vilket kan kräva att vi gör betydande ändringar av det här meddelandet. När vi gör det meddelar vi dig genom att revidera det datum då meddelandet senast uppdaterades på vår webbplats. Andra gånger kan du få ytterligare information (t.ex. ett e-postmeddelande) med mer information om ändringarna. Om inte annat anges när vi inför de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av det här meddelandet och börjar gälla när vi lägger upp det på vår webbplats.

  Integritetsfrågor

  Om du har frågor eller kommentarer gällande integritet, vill välja bort vissa tjänster eller skicka en begäran gällande informationsintegritet, vänligen

   kontakta oss.kontakta oss.

   

  Skicka en begäran om datasekretess online

  Skicka e-post till oss på privacy@tesla.com

  Skicka ett brev till Tesla International B.V., att. Legal – Privacy, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN Amsterdam, Nederländerna.

   

  Uppdaterad januari 2024