Image of Model X, Model 3 and Model S

Boka ett virtuellt möte

Om du har frågor eller funderingar kring att köpa en ny Tesla kan våra virtuella Tesla Advisors hjälpa till med att skapa offerter på olika finansieringsalternativ, svara på praktiska frågor såsom laddning samt gå igenom vårt omfattande och expansiva laddningsnätverk i Sverige.

Ange önskad dag och tidpunkt för ditt virtuella möte nedan. En Tesla Advisor kommer att kontakta dig för att bekräfta ditt möte.

Registrera dig

Vänligen notera att ditt virtuella möte
kommer att genomföras via Teams
Meeting-plattformen eller via telefon.

Model 3

Model 3

Vänligen notera att ditt virtuella möte
kommer att genomföras via Teams
Meeting-plattformen eller via telefon.


Om du har frågor om din nuvarande Tesla, vänligen kontakta Support.