Autopilot och Total Självkörningsförmåga

Autopilot är ett avancerat förarassistanssystem som förbättrar säkerheten och komforten bakom ratten. När den används korrekt minskar Autopilot ditt arbete som förare. Varje ny Tesla är utrustad med åtta externa kameror och kraftfull bildbehandling för att ge ytterligare säkerhet. Model 3 och Model Y byggda för marknaderna i Europa och Mellanöstern använder nu vår kamerabaserade Tesla Vision, som inte är utrustad med radar utan istället förlitar sig på Teslas avancerade kamerapaket och neuronnätbearbetning för att tillhandahålla Autopilot och relaterade funktioner.

Autopilot medföljer som standard i varje ny Tesla. För ägare som tog emot leverans av en bil utan Autopilot finns det två Autopilot-paket att köpa, beroende på när bilen byggdes: Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga.

Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga är avsedda att användas av en helt uppmärksam förare som har händerna på ratten och är beredd att ta över när som helst. Även om dessa funktioner är utformade för att bli bättre över tid, gör de funktioner som för närvarande finns inte bilen helt autonom.

Funktionerna Autopilot och Total självkörningsförmåga

Autopilot är en uppsättning förarassistansfunktioner som kommer som standard med köpet av en ny bil eller som kan köpas till efter leverans, och ger din Tesla nya funktioner som gör körningen säkrare och mindre stressig. Tillgängliga paket inkluderar:

Autopilot

 • Adaptiv farthållare: Anpassar bilens hastighet till den omgivande trafiken
 • Autostyrning: Hjälper till att hålla bilen inom ett tydligt markerat körfält och använder sig av den adaptiva farthållaren

Uppgraderad Autopilot

 • Automatiskt filbyte: Hjälper till att flytta bilen till ett intilliggande körfält på motorväg när föraren aktiverar blinkersen
 • Navigera med Autopilot (beta): Förbättrar aktivt Automatiskt filbyte genom att ge föraren vägledning från motorvägsanslutning till motorvägsavfart, inklusive förslag på filbyten och navigering genom motorvägsförbindelser
 • Autoparkering: Hjälper till med fickparkering eller vinkelrät parkering med en knapptryckning
 • Summon: Flyttar bilen in och ut ur ett trångt utrymme med hjälp av mobilappen
 • Smart Summon: Bilen navigerar genom mer komplexa omgivningar och parkeringsplatser och manövrerar vid behov runt föremål för att hitta till dig på en parkeringsplats när du är i dess omedelbara närhet.

Total självkörningsförmåga

 • All funktionalitet för grundläggande Autopilot och Uppgraderad Autopilot
 • Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta): Identifierar stoppskyltar och trafikljus och saktar automatiskt ner bilen till stillastående när den närmar sig dem, under aktiv övervakning från föraren.
 • Kommande:
  • Autostyrning i stadstrafik

De befintliga funktionerna hos Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga kräver aktiv övervakning från förarens sida och gör inte bilen autonom. Fullständig autonomi är beroende av att tekniken uppnår tillförlitlighet långt större än mänskliga förare med erfarenhet från miljarder körda kilometer samt myndighetsgodkännande, vilket kan ta längre tid i vissa områden. Allt eftersom Teslas Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga utvecklas kommer din bil att uppgraderas löpande genom trådlösa programvaruuppdateringar.

Användning av Autopilot och Total självkörningsförmåga

Läs Ägarhandboken innan du använder Autopilot för att få instruktioner och ytterligare säkerhetsinformation. När du använder Autopilot är det ditt ansvar att vara uppmärksam, hålla händerna på ratten hela tiden och bibehålla kontrollen över bilen. Många av funktionerna i Autopilot, som Autostyrning, Navigera med Autopilot och Summon, är avaktiverade som standard. För att aktivera dem måste du gå till menyn "Reglage för Autopilot" under fliken "Inställningar" och slå på dem.

Innan Autopilot aktiveras måste föraren först samtycka till att "hålla händerna på ratten hela tiden" och alltid "behålla kontrollen över och ansvaret för bilen". Därefter visas varje gång föraren ansluter till Autopilot en visuell påminnelse om att "hålla händerna på ratten".

Adaptiv farthållare

För att aktivera Adaptiv farthållare i Model S eller Model X trycker du farthållarspaken till vänster om rattstången en gång mot dig. I Model 3 och Model Y trycker du växelväljaren till höger om rattstången en gång nedåt.

Autostyrning

För att aktivera Autostyrning i Model S eller Model X drar du farthållarspaken till vänster om rattstången två gånger mot dig. I Model 3 och Model Y drar du växelväljaren till höger om rattstången två gånger nedåt. När systemet är tillgängligt för aktivering visas en grå rattikon bredvid hastighetsmätaren på skärmen. När Autostyrning är aktiverad visas en blå rattikon bredvid hastighetsmätaren på skärmen.

När Autostyrning används mäter den hur stort vridmoment du applicerar på ratten, och om vridmomentet är otillräckligt påminner en eskalerande serie hörbara och visuella varningar dig om att placera händerna på ratten. Detta säkerställer att du är uppmärksam och tränar in goda körvanor. Om du upprepade gånger ignorerar dessa varningar kommer du att spärras från att använda Autopilot för resten av den aktuella resan.

Körfältsbyte

För att initiera ett assisterat filbyte måste Autostyrning vara aktiv och föraren måste hålla i ratten. Det assisterade filbytet måste bekräftas av föraren genom att slå på blinkers i den riktning de vill förflytta sig.

Navigera med Autopilot

Navigera med Autopilot är utformad för att ta dig till din destination mer effektivt, genom att aktivt vägleda dig från påfart till avfart, inklusive att föreslå filbyten, navigera genom motorvägsförbindelser och assistera vid avfarter. Den är utformad för att göra det lättare att hitta och följa den mest effektiva motorvägsrutten till din destination när Autopilot används.

För att aktivera denna funktion måste du först aktivera Autostyrning genom att gå till Controls > Autopilot > Autosteer (Reglage > Autopilot > Autostyrning) och sedan aktivera funktionen Navigera med Autopilot. Kamerakalibrering krävs och den senaste versionen av navigeringskartor måste laddas ner via Wi-Fi.

För varje rutt där Navigera med Autopilot är tillgänglig, har du möjlighet att aktivera funktionen genom att trycka på knappen NAVIGERA MED AUTOPILOT, som finns i navigationssystemets lista över svängar. Du kan också aktivera Navigera med Autopilot när en destination anges och Autopilot aktiveras, genom att justera inställningarna för Navigera med Autopilot från Reglage > Autopilot> Anpassa Navigera med Autopilot.

I Model 3 och Model Y kan Navigera med Autopilot (beta) aktiveras på de flesta motorvägar genom att växelspaken förs nedåt två gånger i snabb följd.

I Model S och Model X kan Navigera med Autopilot (beta) aktiveras på de flesta motorvägar genom att du drar farthållarspaken mot dig två gånger i snabb följd.

Autoparkering

Om din bil upptäcker en parkeringsplats visas en grå P-ikon på instrumentpanelens vänstra eller högra sida, beroende på vilken sida parkeringen finns. Autoparkering upptäcker fickparkeringsplatser vid körning under 24 km/h och vinkelräta parkeringsplatser vid körning under 16 km/h.

För att använda Autoparkering ska du då trampa ned bromsen och sätta växelväljaren i backläge. Håll foten på bromsen. "Starta autoparkering" visas i blå text på touchskärmen. Tryck på texten för att aktivera funktionen och släpp bromsen och ratten. Autoparkering börjar manövrera bilen in på parkeringsplatsen genom att styra hastighet, växling och rattutslag, men du ska vara uppmärksam och övervaka kameravyn för att upptäcka eventuella hinder.

När Autoparkering är slutförd meddelar bilen att den är klar och växlar till parkeringsläge. Du kan när som helst avbryta Autoparkering genom att ta kontroll över ratten.

Summon

För att använda Summon öppnar du Tesla-appen. Tryck på "Summon" och tryck sedan på knapparna för framåt eller bakåt. Summon integreras även med HomeLink och öppnar garagedörren för att flytta bilen ut ur garaget.

Smart Summon

Smart Summon är utformat för att låta bilen köra till dig eller till en plats du väljer och vid behov manövrera runt eller stanna för föremål, medan du övervakar processen. Precis som Summon är Smart Summon bara avsett att användas på privata parkeringsplatser och uppfarter. Du har fortfarande ansvar för bilen och måste hela tiden övervaka den och omgivningen, eftersom den kanske inte upptäcker alla hinder. Var särskilt försiktig kring människor som rör sig snabbt, cyklar och bilar.

För att använda Smart Summon öppnar du Tesla-appen, trycker på "Summon" och väljer sedan ikonen "Smart Summon". Aktivera Smart Summon genom att hålla knappen "KOM TILL MIG" intryckt. Du kan även trycka på målikonen, välja önskad måldestination på kartan och sedan hålla knappen "KÖR TILL MÅL" intryckt. Du kan när som helst få bilen att stanna genom att släppa knappen.

Smart Summon fungerar genom att använda Tesla-appen och telefonens GPS. Du måste vara inom cirka 6 meter från din bil för att kunna använda funktionen, som har en total förflyttningssträcka på 20 meter. För Smart Summon krävs den senaste versionen av Teslas mobilapp (3.10.0 eller senare). Mer information om funktionen finns i bruksanvisningen.

Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)

Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta) identifierar stoppskyltar och trafikljus och saktar automatiskt ner bilen till stillastående när den närmar sig dem, under aktiv övervakning från föraren. För att aktivera funktionen ska du växla bilen till parkeringsläge och trycka på "Reglage" > "Autopilot" > "Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)" och därefter aktivera Adaptiv farthållare eller Autostyrning.

När Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta) är aktiverad visas trafikljus, stoppskyltar och vägmarkeringar som närmar sig i visualiseringen vid korsningar där bilen kanske måste stanna. När bilen närmar sig en korsning visas en röd linje där bilen kommer att stanna, även om trafikljuset är grönt, och bilen börjar sakta ner. Bekräfta att det är säkert att passera stopplinjen genom att dra i Autopilotspaken eller snabbt och kort trampa på gaspedalen. Trafikljus- och stoppskyltsassistans får för närvarande inte bilen att svänga, även om du befinner dig i fil för att svänga eller har aktiverat blinkers.

Meddelanden på touchskärmen anger anledningen till ett stopp (stoppskylt, trafikljus eller korsning) och anger också beräknat avstånd till punkten där bilen kommer att stanna. Om meddelandet om trafikljus inte anger ljusets färg har inte bilen bekräftat trafikljusets status.

Som med alla Autopilot-funktioner måste du ha kontroll över ditt fordon, vara uppmärksam på omgivningen och vara redo att vidta omedelbara åtgärder, inklusive bromsning. Denna funktion är i beta-läge och kanske inte stannar för alla trafikljus eller stoppskyltar. När trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverad vid stadskörning med Autostyrning aktiv, begränsas hastigheten till den angivna hastighetsbegränsningen. Läs bruksanvisningen för mer information, bruksanvisningar och varningar.

Aktiva säkerhetsfunktioner

Aktiva säkerhetsfunktioner är standard för alla Tesla-bilar tillverkade efter september 2014, för förhöjt skydd hela tiden. Dessa funktioner möjliggörs av vårt hårdvaru- och programvarusystem för Autopilot och inkluderar:

 • Automatisk nödbromsning: Känner av bilar eller hinder som bilen kan komma i kontakt med och bromsar utifrån detta
 • Främre kollisionsvarning: Varnar för nära förestående kollisioner med fordon som rör sig långsammare eller står stilla
 • Sidokollisionsvarning: Varnar för potentiella kollisioner med hinder vid bilens sidor
 • Hindermedveten acceleration: Minskar accelerationen när hinder upptäcks framför bilen vid körning i låg hastighet
 • Döda vinkeln-varnare: Varnar när ett fordon eller hinder upptäcks vid filbyte
 • Undvik körfältsavvikelse: Applicerar korrigerande styrning för att hålla bilen i det avsedda körfältet
 • Styrassistans vid kollisionsfara: Styr bilen tillbaka in i körfältet när den upptäcker att bilen lämnar sitt körfält och kollision kan inträffa

Aktiva säkerhetsfunktioner är utformade för att hjälpa förare, men kan inte reagera i alla situationer. Det är förarens ansvar att köra säkert och hela tiden ha kontroll över bilen.

Vanliga frågor
Vanliga frågor Visa alla Dölj alla