Tidigare rekommendationsprogram

Programmet Värva och belönas upphörde den 30 april 2024. Giltiga beställningar som har gjorts före eller på dagen den 30 april 2024 ger fortfarande köparförmåner, rekommendationskrediter och lojalitetsförmåner vid leverans. Beställningar som görs efter 30 april 2024 ger inga köparförmåner, rekommendationskrediter eller lojalitetsförmåner.

Värva och belönas

Från 27 mars 2023 till 30 april 2024 gjorde programmet Värva och belönas det möjligt för kunder att få exklusiva förmåner genom att göra sitt första köp av en Tesla-produkt, rekommendera andra förstagångskunder och köpa ytterligare kvalificerande Tesla-produkter.

Erbjudandena varierade under programmets gång.

Tidigare rekommendationsprogram

Från och med 18 september 2021 är fordonsprodukter inte längre berättigande för rekommendationsbelöningar. Alla rekommendationsbeställningar måste ha gjorts genom en aktiv rekommendationslänk eftersom rekommendationen inte kan läggas till efter beställningen.

För att vara berättigad till tidigare rekommendationsförmåner måste alla rekommendationsbeställningar av Model S, Model X och Model 3 ha gjorts mellan 1 oktober 2019 och 17 september 2021. Beställningar av Model Y måste ha gjorts mellan 9 juni 2020 och 17 september 2021. Beställningar av Cybertruck och begagnade Tesla-bilar är inte berättigande.

Gratis Supercharging som intjänats som en rekommendationsbelöning kan användas av alla bilar på samma konto och löper ut 6 månader efter att de läggs till på kontot. Om all körsträcka på ett konto används före utgångsdatumet återställs det för nästa rekommendation till 6 månader.

Kunden måste vara minst 18 år för att vara berättigad till förmåner. Rekommendationsbelöningar kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter. Kunden ansvarar för eventuella skatter, avgifter och lokala krav. Program och gåvor omfattas och styrs av villkor i lokala lagar och föreskrifter.

Varken rekommendationsgivaren eller köparen får vara anställd med kundkontakt, ett juridiskt ombud eller en partner till Tesla eller någon av Teslas affärspartner. Inget i rekommendationsprogrammet ska antas skapa någon sorts förhållande mellan rekommendationsgivaren och Tesla eller någon av Teslas affärspartner. Rekommendationsgivaren har inga befogenheter att representera Tesla eller sluta avtal för Teslas räkning. Villkoren kan komma att ändras.

Se information om behörighet, kredit och belöningar för fas 9 i Teslas rekommendationsprogram.