Betalning, kassa och pris

Allmän information Visa alla Dölj alla
Kampanjkoder Visa alla Dölj alla

Allmänna villkor

Tesla och dess dotterbolag säljer direkt till slutkonsumenter. Vi kan ensidigt annullera beställningar som vi tror har gjorts med avsikt att sälja vidare, i syfte att bryta mot våra varumärkesrättigheter eller som på något annat sätt har skett i ond tro. Vi kan även annullera en beställning och genomföra en återbetalning om vi slutar att sälja en produkt efter att beställningen har gjorts.