Förstå laddningsstatistik

Laddningsstatistiken i Tesla-appen hjälper dig att få insikt i hur din bil laddas och hur det hänger samman med vad det kostar att ladda och vad du sparar genom att ladda en Tesla.

Obs: För att komma åt denna funktion måste fordonet ha programvaruversion 2021.44.25 eller senare, du måste ha Tesla-appen med version 4.5.1 eller senare samt använda bilens ägarkonto.

Laddningshistorik

Välj ”Laddningsstatistik” i Tesla-appen. Se bilens laddningshistorik per månad eller år som inkluderar den laddade energin (i kWh) och den uppskattade förbrukningen av bilens laddningskostnad. För att visa den totala laddningen och förbrukningen för en viss dag ska du trycka och hålla inne på den dagen i diagrammet. Du kan också se procentsatsen av bilens totala laddning baserat på typ av laddstation. Laddstationstyper består för närvarande av:

Hemmaladdning

Hemmaladdningskostnader beräknas med hjälp av din prisplan för el som du ställer in i appen för all laddning som sker hemma.


Supercharger

Supercharging-kostnader visas med hjälp av din Teslas debiterade laddning under tidsperioden.


Arbete

Som standard beräknas laddningskostnaden på jobbet utifrån det genomsnittliga elpriset för din region. Du kan också ange ett pris eller ställa in det på noll om din arbetsplats erbjuder gratis laddning.


Övrigt

Med Övrigt avses kostnader för all laddning som sker på andra platser än ditt hem, din arbetsplats eller vid en Tesla Supercharger. Som standard beräknas Övrigt med hjälp av den genomsnittliga uppskattade kostnaden för el i din region. Du kan helt enkelt uppdatera priset med din egen uppskattning för laddning på andra platser.


Bränslebesparing

Bränslebesparingarna beräknas utifrån kostnaden för att ladda ditt Tesla-fordon och den uppskattade kostnaden för bensin om du skulle kört ett liknande bensinfordon. Den totala laddningskostnaden beräknas utifrån:

Total laddningskostnad = kostnad hemma + kostnad vid Superchargers + kostnad på andra platser

Bensinbesparingar är en uppskattning av hur mycket pengar du sparar genom att köra en Tesla till skillnad från ett liknande bensinfordon. Bränslebesparingar beräknas utifrån:

Bränslebesparingar = motsvarande kostnad för bensin i ett bensinfordon – total laddningskostnad

*Tesla har antagit en bränsleekonomi på 9,8 km per liter för Model S, 12,8 km per liter för Model 3, 9,4 km per liter för Model X och 10,6 km per liter för Model Y för jämförbara bensinbilar.

Kostnad

Du kan se den totala eller genomsnittliga kostnaden per kWh för varje typ av laddningsplats för din bil.

Ofta är det billigaste alternativet att ladda din Tesla-bil hemma och dina besparingar kan öka om du byter till en tidsplan som är anpassad för elbilar, om en sådan finns tillgänglig.

Inställning av laddningskostnader

För att se korrekt statistik om dina besparingar och kostnader ska du ställa in laddningskostnader för följande laddningsplatser: Hem, Arbete och Övrigt.

För hemmaladdning

För att ställa in laddningskostnaden för hemmet kan du antingen välja ett pris från vår lista eller ange anpassade priser manuellt som matchar dina behov.

Så här väljer du ett pris från vår lista:

 1. Tryck på Elleverantör.
 2. Tryck på Prisplan.
 3. Tryck på Spara.

Så här ställer du in priset manuellt:

 1. Tryck på "Fler alternativ".
 2. Tryck på ”Anpassad prisplan”.
 3. Ange ditt namn på elleverantör och prisplan.
 4. Välj antingen ”Användningstid” eller ”Årstid” beroende på din prissättningsstruktur.
 5. Om din taxa använder "Användningstid" trycker du på "Taxaperioder" och drar skjutreglaget för att redigera tidsperioder. Tryck på "Lägg till tidsperiod" för att lägga till en ny period. Flera toppperioder stöds. Upprepa detta steg under helgerna.
 6. Om din taxa är säsongsbaserad ställer du in din säsong med handtagen. Använd ”+” eller ”–” för att lägga till eller ta bort säsonger. Upp till tre säsonger stöds för närvarande. Ange taxan för denna säsong. Du kan ställa in ett unikt köp- och försäljningspris för varje tidsperiod, beroende på din prisplan.
 7. Upprepa steg 5 och 6 för att inkludera alla tidsperioder och säsonger.
 8. Granska sammanfattningsskärmen och tryck sedan på "Spara".

För laddning på jobbet

Som standard beräknas kostnaden på jobbet utifrån det genomsnittliga elpriset för regionen i fråga. Du kan anpassa detta för att få en mer exakt bild med ett uppskattat pris per kWh. Om din arbetsplats erbjuder gratis laddning ska du ställa in ditt anpassade pris till noll.

För andra platser

Som standard beräknas kostnaden för laddning på andra platser utifrån det genomsnittliga elpriset för regionen i fråga. Du kan anpassa detta för att få en mer exakt bild med ett uppskattat pris per kWh för din laddning vid dina vanligaste laddningsplatser genom att ändra det anpassade priset.

Användningstid hemma

Du kan se den totala laddningsenergin hemma i % eller kWh som använts för din bil under var och en av dina prisplaner för låglast, mellanlast och höglast.

Prioritera laddning under låglastperioden för att optimera dina totala utgifter.

Vanliga frågor
Vanliga frågor Visa alla Dölj alla