Tesla fordonsnycklar

Ditt fordon har stöd för tre typer av nycklar: telefonnyckel, nyckelkort och bilnyckel. Extra reservnyckelkort och bilnycklar kan köpas på Tesla Shop. Din telefon fungerar som primärnyckel med Bluetooth-anslutning till ditt fordon.

Obs: Model S 2012–2020 och Model X 2015–2020 har inte stöd för telefonnyckel. För dessa fordon behöver du ha internetanslutning för att använda fjärrstart.

Funktioner för Tesla fordonsnycklar

Automatisk låsning

Med Automatisk låsning låser fordonet automatiskt alla dörrar och bagageutrymmet när du går iväg och har med dig din telefonnyckel eller bilnyckel. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, tryck på ”Reglage” > ”Lås” > ”Automatisk låsning” på fordonets touchskärm.

Dörrlåsning vid körning

Med Dörrlåsning vid körning låser fordonet automatiskt alla dörrar och bagageutrymmet när körhastigheten överstiger 8 km/h.

Upplåsning av förardörren

Med Upplåsning av förardörren låser fordonet endast upp förardörren när du närmar dig bilens förarsida. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, tryck på ”Reglage” > ”Lås” > ”Automatisk låsning” på fordonets touchskärm.

Avisering om öppen bil

Med Avisering om öppen bil skickas notiser i Tesla-appen om en dörr, bagageutrymmet eller ett fönster lämnas öppet eller om fordonet lämnas olåst. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, tryck på ”Reglage” > ”Lås” > ”Avisering om öppen bil” på fordonets touchskärm.

Barnlås

Med Barnlås låses bakdörrarna för att förhindra att de öppnas med de invändiga öppningsknapparna. För att slå på eller av den här funktionen, tryck på ”Reglage” > ”Lås” > ”Barnlås” på fordonets touchskärm.

Lås upp i parkeringsläge

Med Lås upp i parkeringsläge låses fordonets dörrar upp när du aktiverar parkeringsläget. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, tryck på ”Reglage” > ”Lås” > ”Lås upp vid parkering” på fordonets touchskärm.

Fjärrstarta

Med Fjärrstart kan du starta ditt fordon med Tesla-appen. För att använda den här funktionen trycker du på ”Reglage” > ”Start” i Tesla-appen.

Telefonnyckel

Konfigurera telefonnyckel

För de flesta Tesla-fordon används telefonen som primärnyckel. Konfigurera din telefonnyckel för att komma åt alla förar- och fordonskontrollfunktioner i Tesla-appen.

För att konfigurera din telefonnyckel behöver du ladda ner den senaste versionen av Tesla-appen och aktivera Bluetooth på din mobilenhet. När du har aktiverat Bluetooth ska du följa dessa steg när du står nära ditt fordon:

 1. Öppna Tesla-appen.
 2. Välj din bil.
 3. Tryck på knappen "Konfigurera" bredvid "Telefonnyckel".

Om den automatiska konfigurationen av telefonnyckeln misslyckas kan det vara så att du står för långt bort från ditt fordon. Alternativt får du information i Tesla-appen om hur du slutför konfigurationen med ditt reservnyckelkort.

När du konfigurerar telefonnyckeln kan du välja att fordonets alla dörrar eller enbart förardörren ska låsas upp med telefonnyckeln.

Obs! Se till att du har den senaste versionen av Tesla-appen genom att uppdatera Tesla-appen på din mobilenhet.

Felsök telefonnyckel

Om din telefonnyckel inte fungerar som den ska behöver du bekräfta följande:

 • Du har inga tredjepartsappar för Tesla-fordon installerade på din telefon.
 • Din telefons platstjänster är inställda på ”alltid på”.
 • Tesla-appen är inte inställd på viloläge eller lågbatteriläge.
 • Du har den senaste versionen av Tesla-appen.
 • Du är inloggad med ditt Tesla-konto och är ägare till eller förare av fordonet.
 • Din telefons Bluetooth är påslaget och du har inget energisparläge igång.
 • Du har aktiverat Tillåt mobilåtkomst på fordonets touchskärm genom att trycka på ”Reglage” > ”Säkerhet” > ”Tillåt mobilåtkomst”.

För optimal prestanda ska du ha telefonen i handen när du närmar dig eller går iväg från fordonet. En del kläder eller väskor kan störa eller blockera Bluetooth-anslutningen.

Om din telefonnyckel är korrekt konfigurerad men inte låser upp fordonet när du närmar dig kan du fortfarande komma åt fordonet genom att manuellt låsa upp och starta fordonet med Tesla-appen. Om problemet kvarstår, avinstallera och installera om Tesla-appen i din telefon.

Obs: Om du lämnar telefonen i bilen när den är parkerad låses inte dörrarna. Om du behöver lämna telefonen i bilen och låsa dörrarna behöver du stänga av telefonens Bluetooth innan du låser fordonet.

Nyckelkort

Konfigurera nyckelkort

Gör så här för att konfigurera ett nytt nyckelkort:

 1. På touchskärmen trycker du på ”Reglage” > ”Lås” > ”Nycklar” > ”Lägg till nyckel”.
 2. Skanna ditt nya nyckelkort på läsaren.
  • I Model S, Model X och Cybertruck placerar du nyckelkortet längst upp på den vänstra telefonladdaren mot avdelaren, riktar kortets framsida nedåt och sveper nedåt.
  • I Model 3 och Model Y placerar du nyckelkortet på mittkonsolen bakom mugghållarna. Ta bort nyckelkortet när det har skannats.
 3. Skanna av ett nyckelkort eller en bilnyckel som redan har parkopplats med bilen för att bekräfta den nya parkopplingen.

När det är klart finns den nya nyckeln i nyckellistan. Tryck på pennsymbolen vid nyckelns namn för att ändra namnet.

Bilnyckel

Konfigurera bilnyckel

Följ dessa steg för att konfigurera en ny bilnyckel:

 1. På touchskärmen trycker du på ”Reglage” > ”Lås” > ”Nycklar” > ”Lägg till nyckel”.
 2. Skanna din nya bilnyckel på läsaren.
  • I Model S och Model X placerar du bilnyckeln på den vänstra telefonladdarens övre del mot avdelaren, riktar bilnyckelns framsida nedåt och sveper nedåt.
  • I Model 3 och Model Y placerar du bilnyckeln på mittkonsolen bakom mugghållarna. Ta bort bilnyckeln när den har skannats.
 3. Skanna av ett nyckelkort eller en bilnyckel som redan har parkopplats med bilen för att bekräfta den nya parkopplingen.

När det är klart finns den nya nyckeln i nyckellistan. Tryck på pennsymbolen vid nyckelns namn för att ändra namnet.

Ta bort en nyckel

Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att få åtkomst till ditt fordon och vill ta bort dess åtkomst följer du dessa steg för att ta bort nyckeln:

 1. På touchskärmen ska du gå in på ”Reglage” > ”Lås”.
 2. I nyckellistan hittar du den nyckel som du vill ta bort och trycker på papperskorgssymbolen.
 3. När du blir ombedd ska du skanna en autentiserad nyckel på kortläsaren för att bekräfta borttagningen.

När det är klart finns inte den raderade nyckeln i nyckellistan längre.