Tesla Shop

อุปกรณ์เสริมสำหรับรถ Tesla, สินค้าของ Tesla และอะไหล่บางรายการสามารถซื้อได้จาก Tesla Shop และแอป Tesla

ดาวน์โหลดบน App Storeดาวน์โหลดได้ที่ Google Play

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อส่งคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของ Tesla แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด

Tesla และบริษัทในเครือขายให้ผู้บริโภคโดยตรง เราอาจยกเลิก ด้วยเจตนาของเราเพียงฝ่ายเดียว คำสั่งซื้อใด ๆ ที่เราเชื่อว่ามีขึ้นโดยมีเจตนาในการขายต่อ เจตนาเพื่อละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของเรา หรือดำเนินการโดยไม่สุจริต เรายังอาจยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินหากเราหยุดผลิตภัณฑ์หลังจากเวลาที่มีการสั่งซื้อ