สัมผัสประสบการณ์ Tesla

กำหนดเวลาการทดลองขับวันนี้

กำหนดเวลาการทดลองขับวันนี้

บ้านไร่กลางทุ่งที่ใช้พลังงานจากแผงพลังงานโซลาร์และ Powerwall ของ Tesla

พลังงานแสงอาทิตย์และ Powerwall

ให้พลังงานแก่ทุกอุปกรณ์

ให้พลังงานแก่ทุกอุปกรณ์