Drive with Pride – Change Drives Better Future

การเปลี่ยนแปลงเป็นการขับเคลื่อนอนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นหากเราต้องการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับเราและรุ่นต่อๆไปในอนาคต เราต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันและเพิ่มความหลากหลาย เราต้องทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าสิ่งที่ทำจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาส การทำความสะอาดชายหาดหรือบริจาคอาหารให้แก่คนไร้บ้าน เราต้องใช้เริ่มจากตัวเราเพื่อต่อต้านความไม่เป็นธรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

ด้วยพลังของรถ Tesla Rainbow ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ 3 วัน คุณมีโอกาสเป็นผู้นำทางและสร้างอนาคตที่สดใสกว่าสำหรับทุกคนโดย คุณจะใช้เวลา 3 วันนี้อย่างไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อสังคม ส่งเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2023