จุดชาร์จตามจุดหมาย

โรงแรม ร้านอาหาร และลานจอดรถ

โรงแรม ร้านอาหาร และลานจอดรถ

40,000+

จุดชาร์จ Wall Connector ตามจุดหมายปลายทาง

จุดชาร์จ Wall Connector ตามจุดหมายปลายทาง

เสียบปลั๊ก ชาร์จ
แล้วผ่อนคลาย

เสียบปลั๊ก ชาร์จ แล้วผ่อนคลาย

เป็นเจ้าของจุดชาร์จตามจุดหมาย

เข้าร่วมกับเราในฐานะพันธมิตรในการชาร์จตามเส้นทาง

ฟีเจอร์ของรถยนต์ที่มีการใช้ข้อมูลสูงบางส่วนจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อมาตรฐานเป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึงแผนที่ การนำทาง และคำสั่งเสียง การเข้าถึงฟีเจอร์ที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์และใบอนุญาตของบุคคลที่สามอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อมาตรฐานและข้อจำกัดต่างๆ