บริการ

การวิเคราะห์ระยะไกล

การวิเคราะห์ระยะไกล

จัดการบริการ

จัดการบริการ

บริการเคลื่อนที่ได้ทุกที่

บริการเคลื่อนที่ได้ทุกที่

ถัดไป
การบำรุงรักษาขั้นต่ำ

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจำนวนน้อยที่ต้องซ่อม เราจึงออกแบบรถยนต์ Tesla ทุกคันโดยมีเป้าหมายในการขจัดความจำเป็นในการบริการ เมื่อจับคู่กับการวิเคราะห์ระยะไกลแล้วและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายที่ช่วยปรับปรุงรถของคุณเป็นประจำ คุณจะใช้เวลาน้อยลงในร้านค้าและมีเวลามากขึ้นบนท้องถนน

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจำนวนน้อยที่ต้องซ่อม เราจึงออกแบบรถยนต์ Tesla ทุกคันโดยมีเป้าหมายในการขจัดความจำเป็นในการบริการ เมื่อจับคู่กับการวิเคราะห์ระยะไกลแล้วและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายที่ช่วยปรับปรุงรถของคุณเป็นประจำ คุณจะใช้เวลาน้อยลงในร้านค้าและมีเวลามากขึ้นบนท้องถนน

จัดการบริการ

ด้วยแอป Tesla คุณจะสามารถกำหนดเวลา เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการนัดหมายเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอนาน เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการของคุณเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่น

ด้วยแอป Tesla คุณจะสามารถกำหนดเวลา เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการนัดหมายเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอนาน เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการของคุณเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่น

iPhone
iPhone
จัดการบริการ

ด้วยแอป Tesla คุณจะสามารถกำหนดเวลา เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการนัดหมายเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอนาน เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการของคุณเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่น

ด้วยแอป Tesla คุณจะสามารถกำหนดเวลา เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการนัดหมายเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอนาน เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการของคุณเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่น

สัมผัสประสบการณ์ Tesla

กำหนดเวลาการทดลองขับของคุณ