Qingdao - Jinmao Bay Supercharger

返回列表

Qingdao - Jinmao Bay Supercharger

  • 超級充電站
No.25 Sichuan Rd Shinan District Qingdao

青岛市市南区四川路25号

行車路線 道路救援 400 910 0707

充電
2 超級充電站,一星期七日全天候服務,充電高達120kW

洗手間
Jinmao Bay Sales Center

設施
Chengxin Restaurant
Xinfengyuan Sea food Restaurant

Qingdao - Jinmao Bay Supercharger