Glasshytta Spiseri

返回至清單

Glasshytta Spiseri

Riksveg 2 3960 , 2240 Magnor, Norway 2240 Magnor
Norway

行車路線

http://www.glasshyttaspiseri.no/

電話 +47 93841436
Tesla 支援 +47 23 96 02 85

充電
1 Tesla Connector, up to 11kW.
Available to the public. Self park.

Glasshytta Spiseri