Chongqing - Jiayu Hotel Supercharger

返回至清單

Chongqing - Jiayu Hotel Supercharger

  • 超級充電站
206 Zhigang Avenue Chongqing

道路救援 400 910 0707

充電
8 superchargers, available 24/7, up to 120kW

Chongqing - Jiayu Hotel Supercharger