Podpora

Záruka na vozidlo

Omezená záruka na nové vozidlo

Na váš vůz se vztahuje omezená záruka na nové vozidlo, která zahrnuje základní omezenou záruku na vozidlo, omezenou záruku na doplňkový zádržný systém a omezenou záruku na akumulátor a pohonnou jednotku.

Základní omezená záruka na vozidlo
Základní omezená záruka na vozidlo kryje váš vůz 4 roky nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve.

Omezená záruka na doplňkový zádržný systém
Omezená záruka na doplňkový zádržný systém kryje váš vůz 5 let nebo 100 000 km podle toho, co nastane dříve.

Battery and Drive Unit Limited Warranty
Akumulátor a pohonná jednotka vozu jsou kryty po dobu:

Model S
Model X
8 let nebo 240 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.
Model 3 Standard Range
8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.
Model 3 Long Range
Model 3 Performance
Model Y Long Range
Model Y Performance
8 let nebo 192 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.

Tyto záruky kryjí opravu nebo výměnu nutnou k nápravě defektů materiálů nebo zpracování jakýchkoli dílů vyrobených nebo dodaných společností Tesla, ke kterým dojde při běžném používání.

Další podrobnosti viz omezená záruka na nové vozidlo.

Used Vehicle Limited Warranty

Díky omezené záruce na ojeté vozidlo si majitelé ojetých vozidel zakoupených přímo od společnosti Tesla nemusí dělat žádné starosti.

Na ojetá vozidla Tesla se vztahuje zbývající část ze 4 let nebo 80 000 km ze základní omezené záruky na vozidlo. Po vypršení platnosti poskytuje omezená záruka na ojeté vozidlo doplňkové krytí po dobu 1 roku nebo na 20 000 km. Pokud základní omezená záruka na vozidlo již vypršela, poskytne omezená záruka na ojeté vozidlo záruční krytí na 1 rok nebo 20 000 km od data dodání vozu.

Zůstatek původní omezené záruky na akumulátor a pohonnou jednotku platí i pro ojetá vozidla.

Další podrobnosti viz Omezená záruka na ojeté vozidlo.

Omezená záruka na opravy dílů, karoserie a laku

Oprava nebo výměna dílů značky Tesla zakoupených přímo od společnosti Tesla, volně prodejných dílů, dílů zakoupených online nebo zakoupených a nainstalovaných v servisních centrech Tesla nebo autoopravnách Tesla, může být kryta omezenou zárukou společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku.

Tato omezená záruka kryje opravu nebo výměnu nutnou k nápravě vad, u nichž společnost Tesla rozhodne, že nastaly při běžném používání.

Vada znamená úplné selhání nebo neschopnost dílu krytého zárukou plnit funkce, pro které byl navržen, a to vlivem defektu materiálu nebo zpracování dílu vyrobeného či dodaného společností Tesla, ke kterému dojde při běžném používání. Za vadu se nepovažuje postupná ztráta výkonu vlivem běžného opotřebení.

Omezená záruka společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku začíná dnem nákupu dílů a prodlužuje se o 12 měsíců nebo 20 000 km podle toho, co nastane dříve. Některé kategorie dílů mají vlastní záruční dobu:

  • plech – omezená doživotní záruka
  • pohonná jednotka* – 4 roky nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve
  • vysokonapěťový akumulátor vozidla* – 4 roky nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve
  • nástěnné nabíječky Wall Connector – 4 roky
  • Dotyková obrazovka a řídicí jednotka médií: 2 roky nebo 40 000 km podle toho, co nastane dříve

*Nezahrnuje model Tesla Roadster, který má záruku na 2 roky nebo 40 000 km podle toho, co nastane dříve.

Podrobnosti viz omezená záruka společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku.Často kladené dotazy

Pokud se rozhodnu neprovádět servis vozu Tesla, přijdu tím o záruku?
Doporučujeme vám, abyste prováděli servis svého vozu podle pokynů v návodu k obsluze, pokud tak ale neučiníte, neovlivní to vaši omezenou záruku na nové vozidlo. Vaše záruka může být ovlivněna v případě, že obdržíte servisní upozornění, nesjednáte si neprodleně schůzku v servisním centru Tesla a v důsledku toho dojde k poškození vozidla.

Musím s vozem jezdit do servisního centra Tesla?
Díky bezdrátovým aktualizacím softwaru, vzdálené diagnostice a podpoře ze strany našich mobilních techniků je nutnost návštěv v servisním centru omezena. Pokud váš vůz vyžaduje servisní zásah, lze si servisní schůzku sjednat prostřednictvím aplikace Tesla. Pokud se rozhodnete provádět údržbu nebo opravy vozu v servisu neprovozovaném společností Tesla a vyskytnou se jakékoli problémy, může to mít vliv na rozsah záruky.

Přechází omezená záruka na nové vozidlo po prodeji vozu na nového vlastníka?
Ano. Omezená záruka na nové vozidlo se vztahuje k vozidlu a bude převedena na nového vlastníka, jakmile dojde k převodu vlastnictví vozidla prostřednictvím společnosti Tesla.

Značky: 

SDÍLET