Jak naplánovat servisní schůzku?

aplikaci Tesla můžete plánovat a spravovat servisní schůzky, prohlížet a schvalovat odhady a sledovat historii servisu svého vozidla.

Nabízíme dva typy servisních schůzek: návštěvu servisního centra a mobilní služby. Při návštěvě servisního centra je nutné přivézt vozidlo do servisního centra Tesla. Pokud lze servisní zásah zvládnout mimo servisní centrum, může vás naopak navštívit technik mobilních služeb a servis zajistit na vhodném místě podle vašeho výběru. Při plánování servisní schůzky se zobrazí data a časy pro všechny typy schůzek, které jsou dostupné s ohledem na vaši polohu a typ potřebného servisního úkonu.

S Tesla Servisem můžete své vozidlo odevzdat kdykoliv Vám vyhovuje a využít alternativní dopravu, pokud je k dispozici. Aktualizace budete v aplikaci Tesla dostávat před schůzkou, během ní i po ní.

Jak naplánovat servisní schůzku?

Při plánování servisní schůzky v aplikaci Tesla postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na ,Servis‘.
 3. Klepněte na položku ,Požádat o servis‘.
 4. Vyberte téma podpory a popište svůj problém.
 5. Podle pokynů na obrazovce zadejte další informace, jako je datum, čas a typ požadované servisní schůzky.

Poznámka: Typy dostupných servisních schůzek závisí na tom, jaký servis je pro vaše vozidlo zapotřebí. Některé úkony lze zajistit jen prostřednictvím mobilních služeb, nebo naopak jen při návštěvě servisního centra.

Jakmile si servisní schůzku naplánujete, je třeba se na návštěvu servisního centra nebo na servisní schůzku prostřednictvím mobilních služeb řádně připravit.

Jak přidat službu k servisní schůzce

Jakmile servisní schůzku naplánujete, můžete přidat služby následujícím způsobem:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na ,Servis‘.
 3. Klepněte na ,Žádost o servis‘.
 4. Klepněte na ,Spravovat žádost‘.
 5. Klepněte na „Služby“.
 6. Klepněte na „Přidat další požadavek“.
 7. Popište požadavek a podle pokynů na obrazovce uveďte další informace.

Poznámka: Datum a čas vaší stávající schůzky mohou ovlivnit další požadavky.

Jak kontaktovat společnost Tesla ohledně servisní schůzky

Jakmile servisní schůzku naplánujete, pošlete zprávu místnímu servisnímu týmu následujícím způsobem:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na ,Servis‘.
 3. Klepněte na „Zprávy“.
 4. Odesílejte a přijímejte zprávy od servisního týmu.
Jak servisní schůzku zrušit

Pokud potřebujete nadcházející servisní schůzku pro vozidlo Tesla zrušit, postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na ,Servis‘.
 3. Klepněte na ,Žádost o servis‘.
 4. Klepněte na ,Spravovat žádost‘.
 5. Klepněte na ,Zrušit žádost‘.
Jak změnit termín servisní schůzky

Chcete-li servisní schůzku pro vozidlo Tesla naplánovat na jiný termín, postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na ,Servis‘.
 3. Vyberte ,Žádost o servis‘.
 4. Klepněte na ,Spravovat žádost‘.
 5. Klepněte na ,Přeobjednat‘.