Gigafactory

Berlín-Brandenburg

Berlín-Brandenburg

Přidejte se k nám v naší první Gigafactory v Evropě

Gigafactory Berlín-Brandenburg je prvním výrobním místem společnosti Tesla v Evropě a naším dosud nejvyspělejším závodem s nejvyšší mírou udržitelnosti a efektivity. V Gigafactory Berlin-Brandenburg se vyrábějí stovky tisíc vozů Model Y a miliony bateriových článků.

V současné době nabíráme zaměstnance s nejrůznějšími dovednostmi a zkušenostmi. Nejsou nutné žádné zkušenosti z automobilového průmyslu. Přidejte se k nám v Gigafactory Berlín-Brandenburg a podílejte se na řešení budoucích výzev v oblasti konstrukce, výroby a provozu, které urychlí světový přechod k udržitelným zdrojům energie.

Vedoucí

Povedete tým specialistů výroby při plnění denních cílů v oblasti kvality a výroby

Vedoucí

Povedete tým specialistů výroby při plnění denních cílů v oblasti kvality a výroby

Technik údržby

Budete vylepšovat spolehlivost našich zařízení, vybavení a systémů tak, aby všechno běželo správně a bez výpadků

Technik údržby

Budete vylepšovat spolehlivost našich zařízení, vybavení a systémů tak, aby všechno běželo správně a bez výpadků

Přidejte se k nám v Berlíně-Brandenburgu

Podílejte se na nové podobě udržitelné budoucnosti