Tips til rækkevidde

Tesla biler kan tilbagelægge nogle af de længste køreafstande blandt alle de elektriske køretøjer, der er tilgængelige på markedet. Det er helt naturligt, at den anslåede rækkevidde vil ændre sig, især over tid eller i forbindelse med nylige temperaturændringer. Læs mere rækkevidde og effektivitet for din Tesla.

Hvad er rækkevidde?

Rækkevidde er den estimerede afstand din Tesla kan køre på én enkelt opladning. Med hensyn til batteridrevne biler kan du også tænke på rækkevidden, som den mængde af energi dit batteri har oplagret på et givent tidspunkt. Tesla-førere kan vælge at få vist rækkevidde enten som en procentdel af den resterende mængde batterienergi eller som det resterende antal kilometer, der kan køres.

Den viste rækkevidde i din Tesla er tilpasset baseret på fastlagte EPA-testdata, ikke dine personlige kørselsmønstre. Det er naturligt, at dette svinger lidt baseret på, hvordan du oplader batteriet gennem dets levetid, og hvordan den indbyggede computer beregner rækkevidden.

Din Teslas faktiske rækkevidde afhænger af mange forskellige faktorer. Især spiller klimaet, du bor i og dine personlige kørevaner en stor rolle. Den bedste måde at overvåge din personlige rækkevidde på er ved at benytte Energy-appen, som er placeret på touchskærmen i din Tesla.

Energy-appen

Energy-appen på din touchskærm er designet til at hjælpe dig med at maksimere effektiviteten og rækkevidden. Mens du kører, analyserer den dine kørselsmønstre og anvender dataene til at beregne din anslåede personlige rækkevidde. Den kan også udnytte denne indsigt til at forudsige opladningsbehovet på en given tur. For at få adgang til din Energy-app skal du åbne apps-menuen på din bils touchskærm og vælge ikonet Energy.

Din kørestil og omgivelser

Din kørselsadfærd og omgivelserne spiller en stor rolle for den rækkevidde, du kan opnå. Kørsel med hyppige standsninger, dårligt vejr og kørsel op ad bakke medfører en naturlig belastning af batteriet. For at maksimere rækkevidden er det vigtigt at holde øje med din kørehastighed og holde regenerativ bremsning i sin "Standard" -indstilling, hvis der er mulighed for valgbar regenerativ bremsning i dit køretøj.

Mens du kører, skal du være opmærksom på de almindelige årsager til, at din rækkevidde reduceres hurtigere:

Koldt vejr

Når temperaturen falder, så kan rækkevidden blive reduceret, fordi der opstår ekstra energibehov i batteriet. Kolde batterier bruger mere energi til at opretholde den optimale driftstemperatur. Koldt vejr begrænser også effekten ved regenerativ bremsning. Selv om nogle af indvirkningerne på rækkevidden ikke helt kan undgås i koldt vejr, så findes der nogle metoder, der kan begrænse deres virkning.

Hvis du forventer at skulle køre i koldt vejr, kan du følge disse tips til vinterkørsel.

Dine opladningsvaner

Opladningsrutine

Yderligere tips til rækkevidde

Ud over hvad der allerede er blevet omtalt, har vi her yderligere et par tips til, hvordan du kan køre mere effektivt og forlænge rækkevidden.

Tilbage til toppen

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvorfor falder min forventede rækkevidde hurtigere på displayet end det kørte antal kilometer?
Den viste rækkevidde er baseret på den regulerende myndigheds certificering (EPA), og den er ikke tilpasset dit kørselsmønster. Din kørselsadfærd og de omgivende forhold kan påvirke din bils effektivitet og dermed dens rækkevidde. Hvis du vil have vist den anslåede rækkevidde baseret på dit personlige energiforbrug, skal du åbne Energy-appen.

Når opladningen er afsluttet, hvorfor er den anslåede rækkevidde så kortere end forventet?
Det er normalt, at den anslåede rækkevidde reduceres en anelse i løbet af de første par måneder, før den udlignes. Over tid vil du muligvis opleve en gradvis, men normal, forringet rækkevidde ved fuld opladning. Det afhænger af faktorer som f.eks. hyppig Supercharging eller kilometertallet og alderen på batteriet. Hvis det usandsynlige skulle ske, at et hardwareproblem forårsager en for stor forringelse af batterikapaciteten eller rækkevidden, vil Tesla kontakte dig.

Hvorfor falder den anslåede rækkevidde i løbet af natten, mens min bil er slukket?
Det forventes, at en Tesla-bil vil forbruge ca. 1 % af opladningen pr. dag, mens den holder parkeret. I nogle tilfælde vil du muligvis bemærke, at forbruget er højere. Vi anbefaler, at du deaktiverer funktioner som f.eks. prækonditionering, Sentry mode, "Hold klimaanlægget tændt" og eventuelt eftermarkedsudstyr, når der ikke er brug for det.

Bemærk: Eftermarkedsudstyr, der er tilsluttet 12 V-systemet og/eller tredjeparts-mobil-apps, som indsamler data om dit køretøj, kan reducere rækkevidden, mens du holder parkeret og reducere batteriets levetid. Tesla anbefaler, at du ikke benytter eftermarkedsudstyr, og eventuelle skader på dit køretøjs hardware eller software som følge af uautoriseret adgang til køretøjsdata via uoriginale dele eller tilbehør er ikke dækket af garantien.

Påvirker udendørstemperaturen rækkevidden?
Ja. Rækkevidden kan blive påvirket af ekstreme kolde eller varme temperaturer. Virkningen vil dog virke mere mærkbar i koldt vejr. Teslas højspændingsbatterier er reguleret for at holde batteritemperaturen inden for de optimale grænser. Selv når køretøjet ikke anvendes, overvåges og reguleres højspændingsbatteriets temperatur med henblik på at forlænge dets levetid og ydeevne – derfor vil du muligvis bemærke, at kompressoren kører, også selv om køretøjet holder parkeret. Hvis du kører i lave temperaturer, kan du se tips til kørsel i koldt vejr.

Tilbage til toppen

Del