Tesla rapport om køretøjssikkerhed

Tesla mener, at teknologi kan hjælpe med at forbedre sikkerheden. Tesla-biler er derfor konstrueret til at være de sikreste biler i verden. Vi mener, at den unikke kombination af passiv sikkerhed, aktiv sikkerhed og automatiseret førerassistance er afgørende for ikke kun at holde Tesla-førere og passagerer sikre, men også alle andre førere på vejen. Denne opfattelse ligger til grund for enhver beslutning, vi træffer – fra design af vores biler til den software, vi introducerer, til de funktioner, vi tilbyder alle Tesla-ejere.

Model S, Model 3, Model X og Model Y har opnået en af de laveste samlede sandsynligheder for personskade på køretøjer, der nogensinde er blevet testet af den amerikanske regerings program for vurdering af nye biler. Meget af dette har at gøre med den stive, forstærkede struktur af batteripakken, der er monteret på bilens gulv, og som giver køretøjet enestående styrke, store kollisionszoner og et unikt lavt tyngdepunkt. På grund af deres styrke bliver Teslas batteripakker sjældent alvorligt beskadiget i ulykker. Og i den yderst usandsynlige situation, at der opstår en brand, sikrer det avancerede design af vores batteripakker, at deres sikkerhedssystem fungerer som det skal og isolerer en brand til udvalgte områder i batteriet og samtidig fører varmen væk fra passagerkabinen og køretøjet.

Selv om ingen biler kan forhindre alle ulykker, forsøge vi hver dag at gøre dem meget mindre tilbøjelige til at forekomme. Aktive sikkerhedsfunktioner leveres som standard på alle Tesla-køretøjer, der er produceret efter september 2014 for at give et ekstra lag af sikkerhed ud over den enkelte bils fysiske struktur. Fordi alle Tesla-biler er forbundet, kan vi bruge data fra milliarder af miles fra den virkelige verden fra vores globale flåde – hvoraf mere end 9 milliarder er blevet kørt med Autopilot aktiveret – til at forstå de forskellige måder, ulykker sker på. Vi udvikler derefter funktioner, der kan hjælpe Tesla-førere med at begrænse eller undgå ulykker. Gennem over-the-air softwareopdateringer kan vi introducere sikkerhedsfunktioner og forbedringer længe efter, at en bil er blevet leveret, samt frigive opdaterede versioner af eksisterende sikkerhedsfunktioner, der tager højde for de nyeste real-world-data indsamlet af vores flåde.

I oktober 2018 begyndte vi frivilligt at offentliggøre kvartalsvise sikkerhedsdata for at give vigtige sikkerhedsoplysninger om vores køretøjer til offentligheden, og i juli 2019 begyndte vi også frivilligt at offentliggøre årligt opdaterede data om brande i køretøjer. Ulykkehyppigheden blandt alle køretøjer på vejen kan variere fra kvartal til kvartal og kan blive påvirket af sæsonbetingede forhold som f.eks. reduceret dagslys og dårlige vejrforhold.

Branddata for køretøjer

Metode:
Vi indsamler antallet af miles tilbagelagt af hvert køretøj med Autopilot aktiv og ved manuel kørsel baseret på tilgængelige data, som vi modtager fra vores flåde, og vi gør det uden at identificere specifikke køretøjer for at beskytte privatlivets fred. Vi modtager også en kollisionsadvarsel, hver gang en kollision rapporteres til os fra flåden, som kan omfatte data om, hvorvidt Autopilot var aktiv på tidspunktet for kollisionen. For at sikre, at vores statistik er konservativ, tæller vi alle kollisioner, hvor Autopilot blev deaktiveret, inden for 5 sekunder før kollisionen, og vi tæller alle kollisioner, hvor alarmen om hændelsen udløste en airbag eller anden aktiv sikkerhedsforanstaltning. (Vores kollisionsstatistikker er ikke baseret på eksempler på datasæt eller estimater.) I praksis svarer dette til næsten alle kollisioner ved ca. 12 mph (20 km/t), afhængigt af den genererede kollisionskraft. Vi skelner ikke baseret på typen af kollision eller fejl (f.eks. opstår mere end 35 % af alle Autopilot-kollisioner, når Tesla-køretøjet påkøres bagfra at et andet køretøj). Således er vi overbeviste om, at de statistikker, som vi deler, utvivlsomt viser fordelene ved Autopilot.

Bemærk venligst, at sæsonbetingelser kan påvirke antallet af kollisioner fra kvartal til kvartal, især i kvartaler, hvor reduceret dagslys og dårlige eller vinterlige vejrforhold er mere almindelige. For at minimere sæsonbetingelser som en variabel skal du sammenligne et kvartal med det samme kvartal i de foregående år.

*Opdatering (januar 2023):
Vi er stolte af Autopilots ydeevne og dens indvirkning på at reducere trafikulykker. Fordelen og løftet ved Autopilot fremgår tydeligt af de data fra rapporten om køretøjssikkerhed, som vi har delt i 4 år. Som en del af Teslas engagement i løbende forbedringer førte den seneste analyse os til at identificere og implementere opgraderinger til vores datarapportering. Specifikt opdagede vi rapporter om visse hændelser, hvor der ikke blev anvendt nogen airbag eller anden aktiv sikkerhedsforanstaltning, enkelte hændelser, der blev talt mere end én gang, og rapporter om ugyldige eller duplikerede kilometertal. At inkludere disse begivenheder er uoverensstemmende med vores metode til sikkerhedsrapporten, og de vil blive udelukket fremover. Disse opgraderinger i dataanalysen styrker den positive indvirkning, som Autopilot har på bilsikkerhed. For at sikre nøjagtigheden af vores rapportering opdaterede vi alle kollisionshyppigheder historisk for at tage højde for disse opgraderinger, herunder baseline-kollisionshyppighederne for USA baseret på aktuelt tilgængelige NHTSA- og FHWA-data. (Bemærk, at med henblik på de grundlæggende kollisionshyppigheder i USA involverer en bilulykke mindst én personbil, let lastbil, SUV eller varevogn, der vejer mindre end 10.000 pund, klassificeret efter tilgængelige føderale data.) Slutresultatet er, at når Autopilot er aktiv, er kollisionshyppighederne endnu lavere, end vi tidligere har rapporteret.