Brugsvilkår

Betalingsbetingelser

Generelt

Disse betalingsbetingelser beskriver din aftale om at betale for nuværende og fremtidige varer og tjenesteydelser, som du modtager ("Opkrævninger"). Når du benytter visse tjenesteydelser, som f.eks. Supercharging, godkendte automatiske betalinger eller engangsbetalinger og abonnementer, giver du Tesla lov til at opbevare, opdatere og indhente oplysninger vedrørende betalinger fra den betalingsmetode, du har angivet i henhold til disse betalingsbetingelser.

Når du tilføjer en betalingsmetode til din Tesla-konto, som f.eks. et kreditkort, vil visse oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, enhedsplacering, enhedsidentifikationsnummer samt kortoplysninger muligvis blive overført til Tesla og delt med din kortudbyder. Kortoplysningerne er krypterede i forbindelse med transmissionen af data, og Tesla har ikke adgang til de enkelte kortnumre. Når den oplyste betalingsmetode eller et nyt kreditkort benyttes til køb af varer og tjenesteydelser fra en hjemmeside eller app, som Tesla hoster, vil de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med behandlingen af betalingen, blive delt med vores globale udbydere og bankforbindelser med henblik på overholdelse af regler og bestemmelser for finanssektoren samt for at forhindre svindel. Oplysningerne vil også blive anvendt i forbindelse med fejlsøgning, i tilfælde af at der skulle opstå problemer med en betaling. Betalinger foretaget ved brug af dine bankoplysninger opbevares af Tesla i krypteret format, hvilket forhindrer uautoriseret adgang uden specifikke tilladelser.

Du skal sørge for at have mindst én gyldig betalingsmetode tilknyttet til din konto, og denne betalingsmetode skal være understøttet af Tesla. Hvis du undlader at opretholde korrekte, fuldstændige samt ajourførte oplysninger om din konto og dine betalingsmetoder, herunder hvis din registrerede betalingsmetode er ugyldig eller udløbet, kan det resultere i, at du ikke har adgang til eller ikke kan benytte visse tjenesteydelser. Opkrævninger inkluderer relevante skatter og afgifter, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Tesla kan ændre disse betingelser.

I forbindelse med betalinger, der opkræves automatisk, accepterer du, at betalingen opkræves igen via din betalingsmetode, når din tjenesteydelse automatisk bliver fornyet ved udløbet af den fastsatte tidsfrist, medmindre du deaktiverer tjenesteydelsen senest fireogtyve (24) timer, inden den aktuelle faktureringsperiode udløber. Du kan til enhver tid administrere og deaktivere automatiske betalinger via din Tesla-konto.

De tjenesteydelser, du modtager, kan medføre gebyrer. Personer autoriseret af dig, der bruger dit køretøj, kan også gøre brug af de tjenester, der er beskrevet nedenfor. I dette tilfælde forbliver du ansvarlig over for Tesla for betaling af de gældende gebyrer, og Tesla kan kræve betaling fra dig ved hjælp af de aftalte betalingsmetoder, der er gemt på din Tesla-konto. Opkrævninger kan inkludere skatter og afgifter, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Du vil kunne få vist en oversigt over transaktionerne på din Tesla-konto. I tilfælde af at vores forsøg på at indhente betaling fra dig mislykkes, accepterer du at give Tesla tilladelse til at indhente hele eller en del af det forfaldne beløb for leverede varer og tjenesteydelser. Hvis vi ikke modtager betaling af forfaldne beløb, kan vi kontakte dig via de oplysninger, vi har om dig, eller vi kan bede om betaling, når vi udfører en service for dig. Hvis du ikke betaler forfaldne beløb, kan vi begrænse eller blokere din bils evne til at bruge relaterede tjenester indtil betaling har fundet sted. Du kan få oplysninger om, hvordan vi behandler dine kreditkortoplysninger i Teslas Fortrolighedspolitik.

Supercharger

Spærreafgift. Af hensyn til andre, som har brug for at Supercharge, beder vi dig om at flytte din bil, når den er færdig med at oplade. For at reglen opretholdes, opkræver vi en spærreafgift for den tid, hvor din bil er parkeret på en opladeplads, efter den er færdig med at oplade. Vi vil ikke opkræve denne afgift, hvis du flytter din bil inden for fem minutter efter, den er færdig med at oplade, og heller ikke hvis mindre end halvdelen af pladserne er optaget. Alle biler kan blive opkrævet spærreafgift, uanset hvornår du købte din bil. For at undgå en spærreafgift, anbefaler vi, at du holder øje med din bil, mens du bruger en Supercharger, og vi anbefaler at du bruger Teslas mobil-app til at holde øje med din bils opladning. 

Spærreafgifter opkræves pr. minut. Spærreafgiften for hver enkelt lokalitet kan variere over tid, og de seneste oplysninger kan ses på kortets pop up-markører (tilgængeligt via navigationsappen på din bils infotainmentsystem). Hvis du fortsætter med at holde parkeret på en opladningsplads, efter din bil er færdig med at oplade, accepterer du automatisk den spærreafgift, der meddeles til dig via kortets pop up-markør. For yderligere oplysninger, se vores Supportside om spærreafgift

Betaling efter forbrug. Alle biler bestilt efter 15. januar 2017, og biler bestilt senest 15. januar 2017 men bygget færdig efter 15. april 2017, er indstillet til at bruge Supercharger med betaling efter forbrug. Kreditter for gratis Supercharge som du får når du køber en bil, inkl. årlige fornyelseskreditter, udløber ved salg eller overførsel af bilen og kan ikke overføres til efterfølgende ejere eller til andre biler. Kreditter for Supercharge udløber derudover efter en bestemt tidsperiode og overføres ikke til fremtidige tidsperioder. 

Prisen for betalt opladning kan variere over tid, og de seneste oplysninger kan ses på kortets pop-op markører (tilgængelige via navigationsappen på din bils touchskærm). Uanset hvor du oplader din bil, accepterer du den pris på opladning, der meddeles til dig via kortets pop up-markør. For yderligere oplysninger, se vores supportside om Supercharging


Supercharger Fair Use Policy

Indledning

Vi udvider hele tiden vores globale netværk af Supercharger-ladestationer for at muliggøre langdistancekørsel for privatpersoner, og for at tilbyde en ladeløsning til dem, som ikke umiddelbart har adgang til at oplade bilen derhjemme eller på arbejdspladsen, og dermed fremskynde udbredelsen af elbiler. Når Superchargere anvendes til andre formål end det, de er beregnet til, har dette negative konsekvenser for andres adgang til at kunne anvende dem.

Supercharger Fair Use

For at vi kan sikre adgangen til Superchargers til deres beregnede formål, må vi, med mindre du har en forbrugsafregnet opladningsaftale, bede dig om ikke at oplade din bil ved brug af en Supercharger, såfremt din bil benyttes til følgende formål:

  • til taxakørsel
  • til kørsels- eller samkørselstjenester (fx Uber, Lyft eller lignende tjenester),
  • til erhvervsmæssig forsendelse eller transport af varer,
  • til offentlige formål, eller
  • til andre erhvervsmæssige formål.

 

Såfremt du oplader din bil på en måde, der er i strid med denne politik om acceptabel brug af Supercharger-ladestationer, skal vi bede dig om at ændre denne adfærd. Vi kan også tage yderligere skridt til at sikre adgangen til Superchargere til deres beregnede formål, fx ved at begrænse eller blokere for bilens evne til at bruge Supercharger-ladestationer.

Denne politik gælder for alle Superchargers i hele verden og alle Tesla-køretøjer med gratis ubegrænset Supercharging eller gratis Supercharging i hele varigheden af køretøjets ejerskab, uanset om det er købt som et nyt eller et brugt køretøj, og hvad enten det er købt fra Tesla eller en tredjepart efter 15. december 2017. Tesla kan vælge at udelukke visse Supercharger-ladestationer eller lejlighedsvise ture fra anvendelsesområdet for denne politik, f.eks. for at imødekomme specifikke lokale forhold.

Alternative ladeløsninger

Vi støtter den kommercielle brug af Tesla-biler ved brug af hensigtsmæssige ladeløsninger. Kontakt din lokale forhandler, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige Tesla-model og ladeløsning til dine behov. Har du spørgsmål til opladning derhjemme, kontakt venligst charginginstallation@tesla.com.