Strømdeling med Wall Connector

Strømdeling er en firmwarefunktion, der gør det muligt for op til seks Gen 3 Wall Connectors at dele strøm og oplade flere køretøjer på én gang. Opladningsstrømmen distribueres intelligent på tværs af flere Wall Connectors for at minimere opladningstiden for hvert køretøj og forøge energikapaciteten, samtidig med at det altid sikres, at grænserne for den enkelte elektriske installation ikke overskrides.

Overblik

Hvad gør strømdeling

Ved intelligent styring af tilgængelig strøm på et givet kredsløb giver strømdeling et enkelt elektrisk kredsløb mulighed for at understøtte flere Wall Connectors og samtidig sikre, at dine elbiler får tilstrækkelig opladning.

Sådan fungerer det

Strømdeling administrerer den samlede mængde strøm, der anvendes af flere Wall Connectors, via Wi-Fi mellem tilsluttede enheder. For et ethvert strømdelingssystem vil der altid være en Wall Connector, der betragtes som "lederen". Eventuelle yderligere Wall Connectors betragtes som "følgere". Det er lederens ansvar at kontrollere, hvor meget elektrisk strøm hver følger tildeles på et givet tidspunkt.

Hvorfor det er nyttigt

Denne funktionalitet er ideel til husholdninger, der har brug for at oplade mere end én elbil på samme tid, men som muligvis ikke har nok strøm til flere elektriske kredsløb.

Opsætning

Når du installerer Wall Connectors i et strømdelingsnetværk, skal du overveje at få en Tesla-autoriseret installatør til at udføre arbejdet. For oplysninger om den fysiske installation, se Installationsvejledningen til Gen 3 Wall Connector.

 1. Identificer og konfigurer den ledende Wall Connector.
  Én Wall Connector udpeges som leder og leverer konfiguration og styring til alle følgere. Installer og konfigurer lederen først. Følg processen for at oprette forbindelse til lederens Wi-Fi for at oprette forbindelse og konfigurere lederen.

  Bemærk: Strømdeling med op til seks Wall Connectors er kun tilgængelig med firmwareversion 21.36.6 eller nyere. Download den nyeste firmware-fil.

 2. Tilføj op til fem yderligere følgere til den ledende Wall Connector.
  Klik på strømdelingskortet i ibrugtagningsgrænsefladen, og tilføj yderligere Wall Connectors for at danne et strømdelingsnetværk ved trådløst at parre dem til lederen. I øjeblikket kan op til fem følger-Wall Connectors parres med en lederenhed, så man opnår et samlet strømdelingsnetværk med seks Wall Connectors.

  Bemærk: Når du parrer følgerne, vil lederen genstarte, og du vil miste Wi-Fi-forbindelsen. Hvis din forbindelse ikke automatisk vender tilbage, skal du sikre dig, at du stadig har forbindelse til lederens Wi-Fi-forbindelse og opdatere siden.

 1. Angiv netværksbegrænsninger.
  Når alle følgere er blevet tilføjet, skal du indstille netværksgrænsen. Dette er den samlede strøm, der fordeles intelligent mellem alle enheder, der har køretøjer, der oplader.

  Minimumsgrænsen på strøm er 6 ampere pr. Wall Connector. Et netværk med seks enheder vil have en minimumsgrænse på 36 ampere.

  Den maksimale netværksgrænse er summen af normeringerne på typeskiltet for alle enheder i netværket minus en ampere. Et netværk bestående af seks enfasede Wall Connectors kan have en maksimal netværksgrænse på 287 ampere. Hvis en strømforsyning på 288 ampere eller mere er tilgængelig i dette scenarie, så kan alle enheder oplade ved fuld effekt, og strømdeling er ikke nødvendig. Tal med din installatør for yderligere forståelse af den maksimale netværksgrænse.

  Bemærk: I tilfælde af at din leder og dine følgere har forskellige afbrydere, skal du oprette forbindelse individuelt til hver af følgerne på forskellige afbrydere via Wi-Fi-forbindelsen og derefter indstille den korrekte afbrydergrænse.

  For eksempel i et netværk med fire Wall Connectors med to 60 ampere afbrydere, en 50 ampere afbryder og en 20 ampere afbryder, hvor lederen har en 60 ampere afbryder, skal du tilslutte individuelt til Wall Connectors med 50 ampere og 20 ampere afbrydere og angive deres strømstyrkebegrænsning i ibrugtagningsgrænsefladen ved at følge processen for at oprette forbindelse til lederens Wi-Fi.

 1. Aktiver strømdelings-netværket.
  Når dit strømdelings-netværk er fuldt etableret (følgere er parret og netværksbegrænsningerne er angivet), har du mulighed for at aktivere netværket.
 • Bemærk: Ingen enheder i netværket kan oplade de tilsluttede køretøjer, hvis strømdelingen ikke er blevet aktiveret.
Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med et strømdelingsnetværk, er det mest almindelige problem manglende kommunikation mellem lederen og følgeenhederne. Dette kan skyldes en strømafbrydelse (en følger-Wall Connector er blevet fjernet, afbryderen er slået fra osv.) eller et tab af kommunikation via Wi-Fi.

Når en Wall Connector i et strømdelings-netværk ikke er tilgængelig, fungerer det samlede netværk ved reduceret kapacitet for at sikre, at det ikke overskrider den nuværende grænse. For at løse problemer med manglende kommunikation skal du oprette forbindelse til lederen og følge proceduren for opsætning. Derved angives, hvilke enheder i netværket der ikke er tilgængelige.

Gennemse de typiske trin til løsning af kommunikationsproblemer:

 • Bekræft, at alle Wall Connectors er tændte.
 • Hvis dine Wall Connectors er tilsluttet Wi-Fi i hjemmet, skal du sikre dig, at signalstyrken mellem deltagende Wall Connectors og Wi-Fi-hjemmenetværket er tilstrækkelig. Dette kan bekræftes ved at se på signalstyrken i lederens konfigurationsguide.

  Dette er vigtigt for strømdelingsstabiliteten, da ethvert forsøg på at genoprette forbindelsen eller kanalskift vil afbryde netværket midlertidigt. Hvis dit Wi-Fi-hjemmenetværk er uregelmæssigt, skal lederen ofte oprette forbindelse til netværket igen, hvilket vil forstyrre følgerne i en kort periode.

 • Kontroller, at Wi-Fi-hjemmenetværket ikke benytter en overfyldt kanal. Det meste Wi-Fi-udstyr vil automatisk skifte kanal som reaktion på interferens, men manuelle justeringer kan være nødvendige. Alle Wall Connectors i et strømdelingsnetværk fungerer på den samme Wi-Fi-kanal som hjemmenetværket.
 • Tænd/sluk for Wall Connectors ved at nulstille afbryderen.
 • Hvis en følger er blevet fjernet eller udskiftet, skal du fjerne den fra strømdelingsnetværket på lederen.

In rare instances, Power Sharing issues could also be due to a circuit breaker trip. If this is the case, please ensure the current limit of each unit is set up properly.

Ofte Stillede Spørgsmål

Kan jeg benytte strømdeling mellem Tesla Wall Connectors og et andet elbilsopladningsstik?

Nej. Strømdeling er kun kompatibel mellem Gen 3 Wall Connectors.

Kan jeg tilslutte Gen 2 og Gen 3 Wall Connectors sammen til et strømdelingsnetværk?

Nej. Denne konfiguration er ikke tilgængelig i øjeblikket.

Er en internetforbindelse og/eller Wi-Fi-netværk påkrævet for at benytte strømdeling?

Nej. Strømdeling kan konfigureres helt offline uden ekstern forbindelse. En Wi-Fi-forbindelse er nødvendig for at modtage firmwareopdateringer, nye funktioner og avanceret support.

Den tilgængelige ladestrøm til mit køretøj ændres konstant - er det normalt?

Ja. Strømdeling fungerer ved at lade al tilgængelig strøm distribuere så effektivt som muligt baseret på hvert enkelt køretøjs faktiske strømforbrug.