Όροι χρήσης

Όροι Πληρωμής

Γενικά

Οι παρόντες Όροι Πληρωμής περιγράφουν τη συμφωνία σας για την εξόφληση παρόντων και μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε ("Χρεώσεις"). Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, όπως το Supercharging, εγκεκριμένες αυτόματες ή εφάπαξ πληρωμές και συνδρομές, επιτρέπετε στην Tesla να αποθηκεύει, να διατηρεί και να ανακτά χρήματα από τον καθορισμένο τρόπο πληρωμής σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πληρωμής.

Όταν προσθέτετε έναν τρόπο πληρωμής στον λογαριασμό σας Tesla, όπως μια πιστωτική κάρτα, ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την τοποθεσία της συσκευής, τον αριθμό αναγνώρισης της συσκευής και τα στοιχεία της κάρτας ενδέχεται να σταλούν στην Tesla και να κοινοποιηθούν στον επεξεργαστή πληρωμών μας. Όταν χρησιμοποιείται ο αποθηκευμένος τρόπος πληρωμής ή μια νέα πιστωτική κάρτα για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε ιστότοπο ή εφαρμογή που φιλοξενείται από την Tesla, οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής θα κοινοποιηθούν στους παγκόσμιους επεξεργαστές μας και στους τραπεζικούς μας συνεργάτες, για την επεξεργασία της πληρωμής σας, τη συμμόρφωση με τους οικονομικούς κανονισμούς, την πρόληψη απάτης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων πληρωμής. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της τράπεζάς σας αποθηκεύονται από την Tesla σε κρυπτογραφημένη μορφή που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χωρίς συγκεκριμένες άδειες.

Πρέπει να διατηρήσετε τουλάχιστον έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής στον λογαριασμό σας που υποστηρίζεται από την Tesla. Η μη διατήρηση εκ μέρους σας ακριβών, πλήρων και ενημερωμένων πληροφοριών λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης μη έγκυρου ή ληγμένου τρόπου πληρωμής στο αρχείο, μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμίας πρόσβασής σας ή χρήσης από μέρους σας συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι Χρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φόρους που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η Tesla μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους

Για Χρεώσεις που υποστηρίζουν αυτόματες πληρωμές, κατανοείτε ότι ο τρόπος πληρωμής σας θα χρεωθεί ξανά όταν η υπηρεσία σας ανανεωθεί αυτόματα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου, εκτός εάν απενεργοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες πληρωμές στον λογαριασμό σας Tesla ανά πάσα στιγμή.

Οι ληφθείσες υπηρεσίες ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις σε βάρος σας. Άτομα που έχετε εξουσιοδοτήσει να χρησιμοποιούν το όχημά σας μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξακολουθείτε να φέρετε ευθύνη έναντι της Tesla για την πληρωμή των ισχυουσών χρεώσεων και η Tesla ενδέχεται να απαιτήσει πληρωμή από εσάς χρησιμοποιώντας τους συμφωνημένους τρόπους πληρωμής που έχουν αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Tesla. Οι χρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φόρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Θα είστε σε θέση να διαβάσετε μια σύνοψη των συναλλαγών στον λογαριασμό σας Tesla. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να λάβουμε από εσάς τα χρήματα, συμφωνείτε και επιτρέπετε στην Tesla να ανακτήσει ολόκληρο ή λιγότερο από ολόκληρο το ποσό που οφείλεται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Εάν δεν μπορούμε να εισπράξουμε κάποια πληρωμή, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας με βάση τα στοιχεία σας που τηρούνται στα αρχεία μας ή μπορεί να ζητήσουμε την πληρωμή όταν εκτελούμε υπηρεσίες για εσάς. Εάν δεν καταβάλετε ληξιπρόθεσμα και μη αμφισβητούμενα ποσά, μπορούμε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε τη δυνατότητα του οχήματος να χρησιμοποιεί τις συναφείς υπηρεσίες έως την επίλυση των προβλημάτων πληρωμής. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες πληρωμών σας, ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου της Tesla.

Supercharger

Τέλη μη χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα άλλα άτομα που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν έναν Supercharger, σας ζητούμε να μετακινείτε το όχημά σας μετά την ολοκλήρωση της φόρτισής του. Για να ενθαρρύνουμε αυτή την ενέργεια, θα σας επιβάλλεται τέλος αδράνειας για το διάστημα που το αυτοκίνητό σας παραμένει σταθμευμένο σε μια θέση φόρτισης αφού ολοκληρωθεί η φόρτισή του. Το τέλος αδράνειας δεν θα ισχύει, εάν το αυτοκίνητό σας μετακινηθεί εντός πέντε λεπτών μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης και το τέλος αδράνειας δεν θα συσσωρεύεται όταν είναι κατειλημμένες λιγότερες από τις μισές θέσεις φόρτισης. Όλα τα οχήματα υπόκεινται σε τέλη αδράνειας, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η αγορά του οχήματός σας. Για να αποφύγετε τα τέλη αδράνειας, συνιστούμε να παρακολουθείτε το όχημά σας όταν χρησιμοποιείτε έναν Supercharger και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Tesla για κινητές συσκευές για την παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης του οχήματός σας. 

Τα τέλη αδράνειας επιβάλλονται ανά λεπτό. Το ποσοστό των τελών αδράνειας για κάθε τοποθεσία μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες παρέχονται στο αναδυόμενο παράθυρο καρφιτσώματος χάρτη (map pin pop-up) (προσπελάσιμο μέσω της εφαρμογής πλοήγησης στο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του οχήματός σας). Εάν παραμείνετε σταθμευμένοι σε μια θέση φόρτισης, αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση του οχήματός σας, αποδέχεστε το ποσοστό των τελών αδράνειας που σας κοινοποιήθηκαν μέσω του αναδυόμενου παραθύρου καρφιτσώματος χάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης τελών αδράνειας

Πληρωμή ανά χρήση. Όλα τα οχήματα που παραγγέλθηκαν μετά τις 15 Ιανουαρίου 2017 και τα οχήματα που παραγγέλθηκαν έως τις 15 Ιανουαρίου 2017 αλλά κατασκευάστηκαν μετά τις 15 Απριλίου 2017 έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Supercharging σε βάση πληρωμής ανά χρήση. Κάθε πίστωση για δωρεάν υπηρεσία Supercharging που παρέχεται με την αγορά οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας ανανέωσης πιστώσεων, λήγει κατά την πώληση ή μεταβίβαση του οχήματος και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο ιδιοκτήτη οχήματος ή σε άλλο όχημα. Οι πιστώσεις για την υπηρεσία Supercharging λήγουν μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και δεν μετακυλίονται σε μελλοντικές περιόδους. 

Η μονάδα και η τιμή τιμολόγησης με πληρωμή ανά χρήση για κάθε τοποθεσία ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά καιρούς και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες παρέχονται στο αναδυόμενο παράθυρο καρφιτσώματος χάρτη (προσπελάσιμο μέσω της εφαρμογής πλοήγησης στην οθόνη αφής του οχήματός σας). Όταν φορτίζετε το όχημά σας σε συγκεκριμένη θέση, αποδέχεστε την τιμή φόρτισης που σας κοινοποιήθηκε μέσω του αναδυόμενου παραθύρου καρφιτσώματος χάρτη. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης Supercharger


Πολιτική ορθής χρήσης Supercharger

Εισαγωγή

Διευρύνουμε συνεχώς το παγκόσμιο δίκτυό μας σταθμών Supercharger, για να μπορείτε να πραγματοποιείτε προσωπικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και να παρέχουμε μια λύση φόρτισης σε όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε φόρτιση κατ' οίκον ή σε επαγγελματικό χώρο, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Σε περίπτωση χρήσης των Supercharger πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, επηρεάζεται αρνητικά η διαθεσιμότητα υπηρεσιών Supercharging για τους άλλους.

Ορθή χρήση Supercharger

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Supercharger είναι διαθέσιμοι για τη χρήση για την οποία προορίζονται, εκτός εάν εκτελείτε φόρτιση με πληρωμή ανά χρήση, σας ζητούμε να μη φορτίζετε το όχημά σας με Supercharger, εάν το όχημά σας χρησιμοποιείται:

  • ως ταξί,
  • για συνοδήγηση ή συνεπιβατισμό (μέσω Uber, Lyft ή παρόμοιων υπηρεσιών),
  • για την εμπορική παράδοση ή μεταφορά αγαθών,
  • για κρατικούς σκοπούς, ή
  • για οποιοδήποτε άλλο εμπορικό εγχείρημα.

 

Εάν φορτίζετε το όχημά σας με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης Supercharger, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά. Επίσης, μπορεί να λάβουμε πρόσθετα μέτρα για να προστατεύσουμε τη διαθεσιμότητα των Supercharger για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, όπως για να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε τη δυνατότητα του οχήματός σας να χρησιμοποιεί σταθμούς Supercharger.

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους σταθμούς Supercharger παγκοσμίως και για όλα τα οχήματα Tesla με δωρεάν απεριόριστο Supercharging ή με δωρεάν Supercharging για όλη την περίοδο κυριότητας του οχήματος, τα οποία έχουν αγοραστεί είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, είτε από την Tesla είτε από τρίτο, μετά από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Η Tesla μπορεί να επιλέξει να αποκλείσει ορισμένους σταθμούς Supercharger ή περιστασιακές μετακινήσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τοπικών συνθηκών.

Εναλλακτικές λύσεις φόρτισης

Συνιστούμε θερμά την εμπορική χρήση των οχημάτων Tesla με παράλληλη χρήση των κατάλληλων λύσεων φόρτισης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο πωλήσεων για να διερευνήσετε τις επιλογές οχημάτων και φόρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για ερωτήματα που αφορούν την κατ' οίκον φόρτιση, αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση charginginstallation@tesla.com.